Anasayfa Kitap Cevapları
20 Kasım 2022, 23:33 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 40-41-42. Cevapları MEB Yayınları

Tam Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri Cevapları

1. ÜNİTE: TAM SAYILARLA İŞLEMLER 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 40-41-42. Sayfa MEB Yayınları

Önceki konu sayfa 40 için tıklayın Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Cevapları Sayfa 40


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 40 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını hesaplayınız.
Cevap:

3 x (-2) = -6
(-2) x 3 = -6


Çarpma işlemindeki tam sayıların yerleri değiştirildiğinde sonuçta nasıl bir değişiklik olmaktadır?
Cevap: Çarpma işleminde yerler değişse de sonuç değişmez.


2) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

(-3) x [(+5) x (-2)] = (-3) x (-10) = 30
[(-3) x (+5)] x (-2) = (-15) x (-2) = 30


Bu işlemlerin sonucuna göre ikiden fazla tam sayıyı çarparken farklı gruplandırma yapmanın sonuçlara etkisini yazınız.
Cevap: Sonuçlara bir etkisi olmaz.


3) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

1 x (-5) = -5
(-5) x 1 = -5

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 261-262. Cevapları MEB Yayınları

1’in işlem sonuçlarına etkisini yazınız.
Cevap: 1 etkisiz elemandır.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 41 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

(-3) x 0 = 
0 x (-3) = 


0’ın işlem sonuçlarına etkisini yazınız.
Cevap: 0 Yutan elemandır. 0 ile çarpımda sonuç her zaman 0’dır.


5) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

(-1) x (-5) = 5
7 x (-1) = -7


-1’in işlem sonuçlarına etkisini yazınız.
Cevap: – ile çarpılan pozitif sayı “-” olur eğer karşıdaki de – ise pozitif sonuç verir.


6) Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

(-2) x [2 + (-5)] = [(-2) x 2] + [ (-2) x (-5)] = 6
(-2) x (-3) = 6


Bu işlemlerdeki benzerlik ve farklılıkları yazınız.
Cevap: Dağılma özelliği ile açılmıştır. Ama ikisi de doğrudur ve sonuçlar aynı olur.


7) Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Cevap:

(-2) x [2 – (-5)] = [(-2) x 2] – [(-2) x (-5)] = -14
(-2) x (+7) = -14


Bu işlemlerdeki benzerlik ve farklılıkları yazınız.
Cevap: Dağılma özelliği ile yapılmıştır. Sonuçlar aynıdır.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıda yapılan işlemlerle çarpma işleminin verilen özelliklerinden hangileri doğru eşleştirilmiştir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki işlemlerde çarpma işleminin özelliklerinden yararlanarak verilen şekillerin yerine gelmesi gereken sayıları yazınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 42 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


3) -16 x 98 işleminin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.
Cevap: (-16) x 120 – (-16) x 22 = -1568

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70-71 Cevapları MEB Yayınları

4) -8 ile +4 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.
Cevap:  Bu sayıların arasında sıfır olduğu için sonuç sıfırlanacaktır.


5) ❏ x (-12) x (-1) = (-12) işleminde ❏ kaçtır?
Cevap: -1’dir.


6) ❏ x [(-8) x (+5)] = [(-3) x (-8)] x ★
Toplama işleminin birleşme özelliğini gösteren yukarıdaki eşitliğe göre ❏ x ★ işleminin sonucu kaçtır?

Cevap: (-3) – 5 = -8

❏⇒ -3
★⇒ 5

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.