Anasayfa Kitap Cevapları
14 Aralık 2023, 17:30 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47-48-52. Cevapları Berkay Yayıncılık

Rasyonel Sayılar ile Ondalık Gösterim İlişkisi Cevapları

2. Ünite: 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52. Sayfa Berkay Yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. Yandaki tabloda, bazı rasyonel sayılar verilmiştir. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade ederek tablodaki uygun renkli bölgelere yazınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Berkay Yayıncılık

 


2. Verilen ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Berkay Yayıncılık


Rasyonel Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Cevapları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları Berkay Yayıncılık

Ayşe Öğretmen, tahtaya bir sayı doğrusu çizdi ve sayı doğrusunda A, B, C ve D harfleriyle belirtilen rasyonel sayıların değerlerinin bulunamayacağını söyledi. Buna rağmen Emin’den A, B, C ve D harfleriyle belirtilen rasyonel sayıları sıralamasını istedi. Emin sıralama yaparken nasıl bir yol izlemelidir? Açıklayınız
Cevap: A. B. C. D harflerini sıralarken  büyükten küçüğe olacak şekilde sıralarız. Negatif sayı büyüdükçe değer küçülür. Pozitif sayı büyüdükçe değerde büyür.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 173-177. Cevapları MEB Yayınları

D > C > B > A


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık

1. Harflerle belirtilen yandaki kutucuklarda verilen ifadelere göre aşağıda istenenleri yapınız
Cevap:

a. A ile B kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
b. C, D ve E kutucuklarındaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
c. A ile F kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
ç. B ile E kutucuklarındaki rasyonel sayıları karşılaştırınız.
d. A, C ve F kutucuklarındaki rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
e. Kutucuklardaki en büyük ve en küçük rasyonel sayıyı bulunuz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık


2. Kutucuktaki sıralamada Δ yerine hangi tam sayılar yazılabilir?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık


3. Aşağıda verilen rasyonel sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık


4. A madeni : 3/40 TL , B madeni: 28,65 TL, C madeni: 12/5 TL, D madeni: 3 tam 2/5 TL.
Yukarıda bazı madenlerin 1 gramının fiyatları verilmiştir. Buna göre madenleri değeri en çok olandan en az olana doğru sıralayınız.

Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık


5. Sayı doğrusunda oklarla gösterilen rasyonel sayıları belirleyiniz ve en küçükten en büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

Matematik


6. Kutucukta verilen karşılaştırmaya göre Δ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevap:

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Berkay Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap