Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 1:03 - Betül Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105-107-108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları

Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz Cevapları

3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

Ülkemizin nüfusunun bilinmesinin sizce önemi nedir? Söyleyiniz.
Cevap: Ülkemizin nüfusunun bilinmesinin önemi işsizlikte, kadın erkek cinsiyet sayımında, nüfusun azalıp azalmadığı yani kontrol edilmesi gerektiğinde, ülkenin eğitim durumunun ne durumda olduğunu görebilmek için kullanılır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Yaşadığınız kent ile ilgili istenen bilgileri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


 

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164-165-167. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki tabloya göre boşlukları doldurunuz.
Cevap:
► Ülkemizin nüfus yoğunluğu yıllara göre sürekli .………..artmaktadır…………………………
► ..……….İstanbul………………………… verilen iller içinde en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilimizdir.
► Nüfus yoğunluğu en az ilimiz ……………..Van…………………….


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilen grafiğe göre tablodaki bilgilerin doğru olanlarını işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilen ülkelerin gelişmişliğini gösteren nüfus piramitleri ile ülkemizin 1935-1980-2017 nüfus piramitlerini karşılaştırarak ülkemizin gelişmişlik düzeyini değerlendiriniz.
Cevap: Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Önceye göre genç nüfus artmıştır. Buda gelişmekte olduğunu göstermektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki 1927-1980-2017 yılları nüfus sayımlarına göre Türkiye’de çalışan nüfusun iş kollarına dağılım grafiğini inceleyerek aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:
(D ) 1927 yılında tarım sektöründe çalışan nüfus %90’a yaklaşmıştır.
(Y ) 1980 yılına gelindiğinde sektörlerde eşit bir dağılım vardır.
(D ) 2017 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus, diğer iki alanda çalışan nüfusun toplamından fazladır.
(D) Grafik verilerine göre ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 49-50-51-52-53-56-57-58-59-60-61-63. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

Grafikten faydalanarak boşluklara uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

Ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal nüfus oranı %76, kentsel nüfus % 24 civarındaydı. Bu oran 1950 yılına kadar çok fazla değişmemiştir. ……1990…………… yıllarından itibaren kent nüfusu, kır nüfusunu geçmiştir. Günümüze geldikçe ……kırsal……….. nüfusu azalma gösterirken ………kentsel…………… nüfusu artış göstermektedir. Bugün Cumhuriyet’in ilk yıllarından çok farklı bir durum vardır. Kır nüfusumuz % ……25…………, kent nüfusumuz %…….75…… civarındadır


Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.