Anasayfa Kitap Cevapları
21 Eylül 2022, 1:54 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları

Üretim ve Yönetim Temeli Toprak Cevapları

5. ÜNİTE: Ekonomi ve Sosyal Hayat 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 142-143-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 142 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

HATIRLAYALIM

Kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemini tartışınız
Cevap: Ülke ekonomisi için kaynaklar çok önemlidir. Kaynaklar doğru bir şekilde kullanıldığı zaman o ülke kalkınır.

Ekonomik faaliyetlerin sosyal hayatımıza etkisini tartışınız.
Cevap: Ekonomik faaliyetler hem insanların geçim kaynağı olmakta hem de ülke kalkınmasını sağlayan faaliyetlerdir.

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini açıklayınız.
Cevap: Toplumsal birliktelik için toplum içinde ayrımcılık değil yardımlaşma ve dayanışma olması gerekir.

Türkiye ekonomisinin gelişmesinde nitelikli insan gücünün önemini açıklayınız.
Cevap: Alanında uzmanlaşmış kişiler kendilerini geliştirip ülkeye faydalı işler yaptıkça ülke daha çok kalkınacaktır.

Mesleklerin gerektirdiği kişilik özellikleri, beceri ve eğitim sürecini açıklayınız.
Cevap: İlgi alanına göre meslek seçimi yapılması gerekir. İlgi alnı ve becerileri dışında çalışan pek çok insan mutsuz ve işini tam iyi yapmamaktadır. Bunun önüne geçilmesi için de her çocuğun kendi ilgi ve becerilerine yönelik alanlara yönlendirilmeleri gerekir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 225-226-227. Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirmenin önemini tartışınız.
Cevap: İş birliği yapmak çok önemlidir. İş birliği yaparak sorunlar aşılır ve ekonomik alanda kalkınma sağlanır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 144 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Toprak insan hayatında neden önemlidir? Tartışınız.
Cevap: Toprak insanların temel ihtiyacı olan besini karşılamak için çok önemlidir. Toprak sayesinde besinler üretilir ve işlenip önümüze gelir. Aynı zaman da toprak sayesinde üretilen ürünler satılarak hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkısı vardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 145 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Çayönü yerleşmesinde yaşayan insanlar, günümüzden yaklaşık kaç bin yıl önce yaşamıştır? Yazınız.
Cevap: Yaklaşık 9270 yıl ile 8270 yıl öncesinde yaşamıştır.

Çayönü’nde yaşayan insanlar üretim yaparken hangi tarım aletlerini kullanmış olabilir? Yazınız
Cevap: İnsan gücü ile toplama, ekme yapılmış olabilir. Aynı zaman da hayvanlar ile çapa yapılıp öğütmek için de değirmen taşı kullanılmış olabilir.

Toprağın yönetim ve denetim altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Kalkınmayı sağlayan, bir zenginlik göstergesi olan simgedir. Toprak her devlet için çok önemlidir. Bu sayede kalkınma sağlanır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 146 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sefere sebepsiz katılmayan tımar sahiplerinin tımarlarının ellerinden alınmasındaki amaç nedir? Açıklayınız
Cevap: Kendilerini üstün görmeyip devlete olan bağlılığını unutmaması için ellerinden tımarlarını almışlardır.

Osmanlı Devleti’nin toprağı üç yıl üst üste ekmeyen çiftçiye ceza uygulamasının amacı nedir? Açıklayınız
Cevap: Ülkeyi kalkındıran üretimdir. Üretim sağlanamazsa ülke kalkınamaz. Bundan dolayı Osmanlı Devletin de üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla böyle bir ceza sistemi uygulanmıştır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 95-96-97-98-99-100-101-102-103-104. Cevapları MEB Yayınları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Osmanlı Devleti Dönemi’nde yaşayan bir yönetici olsaydınız üretimde sürekliliği sağlamak için hangi planlamaları yapardınız? İlgili alana yazınız.
Cevap: ben o dönemde yönetici olsaydım üretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla her yıl kontroller yaptırır ve ürünlerin ekildiğine dair belgeler isterdim. Aynı zaman da bu üretimi fazla yapan kişiler için belli bir ödül koyardım.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Tımar sistemindeki bozulmalar üretimi nasıl etkilemiştir? Siz olsaydınız tımar sistemi yerine nasıl bir üretim ve yönetim politikası geliştirirdiniz?
Cevap: Tımar sistemi bozulması ile üretimde süreklilik azalmıştır. Bu da ülkeyi olumsuzluğa iten bir durumdur.

Mustafa Kemal Atatürk, neden milli ekonominin temelini ziraat (tarım) olarak görmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Ülkenin kalkınması için üretim olması gerekir. Atatürk, tarımı kalkınma olarak görerek bu alanda çalışmalar yapmış ve ülkenin kalkınması için uğraşmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 148 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

BİRLİKTE YAPIYORUZ

Aşağıda Türkiye’de tarımı destekleyen bazı kurum ve kuruluşlar verilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların amaçlarının ne olduğunu araştırarak ilgili alanlara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 148 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.