Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 0:29 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153-154-155. Cevapları MEB Yayınları

Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Cevapları

4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153-154-155. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

Ünite görsel özetleyicisindeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir.
→Yazıyı ilk kez Sümerler bulmuştur ve çivi yazısı aynı şekilde Sümerlere aittir.
(D) 2. Newton’dan 500 yıl önce “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç
olduğunu” söyleyen bilim insanımız el-Hâzinî’dir.
(D) 3. Günümüzde kullanılan makinelerin temeli buhar gücünün makinelerde kullanılmasına dayanmaktadır.
(Y) 4. Orta Çağ’da bilimsel çalışmalar Avrupa’daki din adamları tarafından desteklenmiştir.
→ Orta Çağ’da bilim insanları din adamlarının söylediğinin aksini söylediği için destek görmemiştir.
(D) 5. Günümüzde bilgiyi depolama araçları gittikçe küçülmekte ve kâğıda olan ihtiyaç
azalmaktadır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

1. Anadolu’da kurulan Bergama Krallığı parşömen kâğıdını icat etmiştir.
2. Papirüs kullanılması ve taşınması zor olan kil tabletlerin yerini almıştır.
3. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin etkisindeki Avrupa, İspanya’da kurulan Endülüs
Medeniyeti’nin bilimsel çalışmalarından faydalanarak ilerlemiştir.
4. Deniz ticareti ile yeni bilgilere ulaşan İyonya özgür düşüncenin de katkısıyla bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.
5. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasında matbaa icadının büyük katkısı olmuştur


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

1. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek ve aktarmak için çok çeşitli araçlar kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri değildir?
Cevap: D) Tekerleğin icadı

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75-76-78-80 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2. Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür düşünce ortamında yetişen Biruni, el-Harezmî ve İbn-i Sînâ gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin sayesindedir


3. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerle doğrudan ilişkili değildir?
Cevap: C) Dünyada savaşlar azalmıştır.


4. Orta Çağ’da yaşayan bir bilim insanı olsaydınız bilimsel çalışmalar yapmak için aşağıdaki merkezlerden hangisini tercih etmezdiniz?
Cevap: B) Roma


5. Yukarıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız.
Cevap: C) II-III-I-IV


D. Metne göre İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeleri etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız.
Cevap:   Bilimsel gelişmelerde olan ilerleme en önemli faktörler İslam dininin ilime olan bağlığı ve aklı kullanmaya verdiği önem rol oynamaktır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.