Anasayfa Kitap Cevapları
24 Nisan 2022, 12:05 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216-217. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Soruları Cevapları

6. Ünite Etkin Vatandaşlık 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216-217. Cevapları MEB Yayınları

6. Ünite Etkin Vatandaşlık Değerlendirme Soruları Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Dünya üzerinde ilk demokrasi örneği Afrika’da görülmüştür.
⇒ Dünya üzerinde ilk demokrasi örneği antik Yunanistan devletinde görülmüştür.
(D) 2. Ülkemizde çok partili hayata geçişin ilk denemesi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile yapılmıştır.
(D) 3. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nde parlamenter yönetime geçilmiştir.
(Y) 4. Medeni Kanun ile kadınlar seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
⇒ 1934 yılında Anayasada yapılan değişiklerle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
(D) 5. Ülkemizde 15 Temmuz “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilmiştir

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 206-207-208-209 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

1. Eşitlik, adalet, çoğulculuk, kavramları demokrasinin ilkeleri kabul edilirler.
2. Oy kullanma işlemi gizli yapılırken oyların sayılması açık tasnif şeklinde yapılır.
3. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Atatürk döneminde kurulan
muhalefet partilerindendir.
4. 15 Temmuz darbe girişimini milletimiz şehirlerde meydanları doldurarak engellemiştir.
5. Sosyal devlet vatandaşlarının ihtiyaçlarını giderir, onlara maddi ve manevi destek verir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Buna göre Eski Yunan’daki demokrasi ile günümüz demokrasilerini karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: A) Eski Yunan’da doğrudan demokrasi uygulanırken günümüzde temsili demokrasi yaygındır

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198-199-200-201. Cevapları MEB Yayınları

2. (…) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasimizin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Cevap: D) Mustafa Kemal Atatürk’ün başarılı bir askerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihindeki demokratik gelişmelerden biridir?
Cevap: A) Meşrutiyet’in ilan edilmesi

4. Ülkemizde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için ücretsiz ders kitabı dağıtılmaktadır.
Bu durum devletin hangi temel niteliğiyle ilişkilidir?
Cevap: B) Sosyal devlet


D. Aşağıdaki sorunun cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

(…) Yukarıdaki Genel Ağ haberinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliğine vurgu yapılmıştır
Cevap: Yukarıda verilen Genel Ağ haberinde Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet yapısında olduğu vurgulanmıştır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.