Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 0:02 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238-239. Cevapları MEB Yayınları

7. Ünite Küresel Bağlantılar Değerlendirme Soruları Cevapları

7. Ünite Küresel Bağlantılar Değerlendirme Soruları Cevapları

7. Ünite Küresel Bağlantılar: 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238-239. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(D) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
(D) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
(Y) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
⇒ Bu tarz kuruluşların devletlere emir verme gibi bir yetkisi yoktur.
(D) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
(D) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36 Cevapları MEB Yayınları

B. Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz
Cevap:

1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına küresel ısınma denilmektedir.
2. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt Türk Konseyi
3. Kalıp yargı insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. Ayrımcılık bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve
davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi İstanbul’dur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir?
Cevap: D) Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hâle getirmektedir.

2. (…) Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerini ortaya çıkaran sebeplerden biridir?
Cevap: C) Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?
Cevap: C) Nevin’in gördüğü bütün sarışınların Alman olduğunu düşünmesi

4. Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaç edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 
Cevap: D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.”

Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?
Cevap: Para için yani ticaret yapmak amacıyla birçok ağaç kesilmekte, yapılan fabrikaların atıkları ile balıklar zehirlenip ilmekte ve yine küresel iklim değişikliğine sebep olarak yağmurun azalmasına neden olmaktayız. İleri de bu sorun daha da artıp bütün neslin yok olmasına sebebiyet verecektir. İşte o zaman paranın bir önemi olmayacaktır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.