Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 1:13 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-47-49. Cevapları MEB Yayınları

Beylikten Cihan Devletine Cevapları

2. Ünite Kültür ve Miras 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45–47-49. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları MEB Yayınları

Bir devletin kurulduğu coğrafya o devlete ne gibi katkılar sağlayabilir? Söyleyiniz.
Cevap: bir devletin kurulduğu coğrafya çok önemlidir. Yaşamaya uygun olması, iklimleri, yer şekilleri, kaynakları gibi nedenler o devletin yaşamını etkilemektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduğunu işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları MEB Yayınları

Osman Bey’in Karacahisar’ı fethetmesi beyliğe ne gibi faydalar sağlamıştır? Yazınız.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172-173. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Cevap: Osman Bey adını duyurmuş ve siyasi olarak güçlenmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda Eskişehir yani ilk merkezine yakın, İstanbul gibi önemli bir şehre ait olan yolun hakimiyetini almış ve daha çok büyümesini sağlayacak yollar oluşmuştur.


Osman Bey’in İpek Yolu üzerinde yer alan Bursa’yı fethetmek istemesinin sebepleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap: İpek yolunu ticaret amaçlı kullanıp hem de burada hanlar açarak bu yolu hakimiyetini alıp para kazanmak için burayı fethetmek istemiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin iskân politikası doğrultusunda neler yaptığını yazınız.
Cevap:

  1. Balkanlardaki topraklar Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için kullanılmıştır
  2. Balkon toprakları imar edilmiş, üretim arttırılmış ve vergi düzeni sağlanmıştır
  3. Beyliklere balkanlardaki vilayet yönetimini vermiştir.
Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-20 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki metne göre Osmanlı Devleti’nin hızla güçlenip büyümesine tımar sisteminin ne gibi faydaları olmuştur? Yazınız.
Cevap: Tımar sistemi, askerlere verilen topraklardan üretim sağlayıp vergi alınmasını sağlayan bir sistemidir. Bu sistem ile hem üretim sağlanmıştır hem de vergi ile ülkeye katkı sağlanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini etkileyen faktörler ile ilgili diyagramı örneklerde olduğu gibi tamamlayınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.