Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 1:12 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-54-56-57-58-59-62-63. Cevapları MEB Yayınları

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın Cevapları

2. Ünite Kültür ve Miras 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir? Tartışınız
Cevap: Kendi devletinde yaşayan insanlara diz, mezhep özgürlüğü verdiği için uzun bir sürede yönetmeyi başarabildiğini düşünüyorum.


Yukarıdaki metinde Ahi teşkilatının liderlerinden Şeyh Edebali, damadı Osman Bey’e devlet idaresi ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Şeyh Edebali’nin nasihatlerinde askeri, siyasi ve ekonomi konuları yerine insan unsuru üzerinde durduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? “İnsanı yaşatmak” ifadesi ile neyi anlatmak istemiştir? Tartışınız.
Cevap: devleti oluşturan kişiler milletidir. Millet insanlardan oluşur. Bir devlet yöneticisi insanına yani milletine ne kadar önem verip, onların iyilikleri için uğraşırsa o insanlar da o devlet yöneticisi için elinden geleni yapacaktır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93-94-95 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.
Cevap: Alperen yani “eren” gelmesinin sebebi bu insanların hem din hem de ilim işleri ile uğraşmalarından kaynaklıdır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki görselleri dikkatle inceleyiniz. Görsellerde yer alan yapı ve araçların yapılış amacı nedir? Tartışınız.
Cevap: Resimdeki yapı araçların yapılma nedeni düşmanlara karşı savunma mekanizması olarak kullanılması içindir.


Aşağıda İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihi açısından sonuçları verilmiştir. Hangisinin Türk, hangisinin dünya tarihi açısından önemli olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

 


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki iki örnek olayı dikkate alarak Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının ilk aşamasında nasıl bir yol izlediğini aşağıya yazınız.
Cevap: Osmanlı Devleti fethettikleri bölgedeki halkı da kendi milleti ve insanı olarak görüp onları da koruyup sahip çıkmıştır. Aynı zaman da dinlerini istedikleri gibi yaşayabildikleri bir devlette yaşıyorlardı. Buna bakacak olursak o milletler sadece korundukları için bir işgal durumunda bunu umursamamışlardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Yavuz Sultan Selim’in kendisini Hâdimü’l Harameyn olarak nitelendirilmesini Osmanlı devlet adamlarının yönetim anlayışı açısından değerlendiriniz.
Cevap: Osmanlı Devleti adamları hilafet ile yönetimi yürüttüğünü göstermektedir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 42-43-44-45-47-49. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti bir yerin fethinden hemen sonra şehre “kadı” atardı. Yeni fethedilen toprakların sorumluluğunun kadıya verilmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.
Cevap: Fethedilen bölgelerin İslam dinini benimsemesi ve İslam adaletinin hızlı bir şekilde yayılması amaçlanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları MEB Yayınları

Bu konuda öğrendiklerinizden faydalanıp aşağıdaki kavramları en az bir kez kullanarak kısa bir metin yazınız. (Osmanlı Devleti, gaza ve cihat, fetih siyaseti, istimâlet politikası, millet sistemi, adil yönetim)
Cevap: Osmanlı Devleti gaza ve cihat için fethettiği topraklarda adil bir yönetim uygulamıştır. Orada yaşayan halka zulüm etmek yerine istimalet politikası yani hoşgörü politikasını uygulayarak bu halka kendini sevdirmeye çalışmıştır. Ayrıca herkes dinini yaşayabilmesi için de millet sistemi uygulanmıştır. Kimsenin dinine mezhebine karışmamış herkes hür bir şekilde dinini yaşamıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda bazı özellikleri ile yaptığı faaliyetler verilen kişi veya kavramları boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları MEB Yayınları

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.