Anasayfa Kitap Cevapları
19 Nisan 2022, 1:09 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-81-82-83. Cevapları MEB Yayınları

Değişen Dünyada Değişen Osmanlı Cevapları

2. Ünite Kültür ve Miras 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Bir devlet çağdaşları arasında geri kalmışsa bunun sebebi eğitim sisteminin kötü olması, sanat bilim gibi alanlarda gelişmiş olmamasından kaynaklıdır.


Aşağıda Koçi Bey’in risalesinde yer alan bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu boşluklara yazınız.
Cevap:

(Siyaset) “Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi’ye gelinceye kadar bizzat Divanı Hümayun’da bulunur, memleket ve millet, bütün halk, hazine, para ve diğer büyük küçük işler ile tam mânâsıyla meşgul olurlar idi.”

(Ekonomi) “Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi her kişiden iki yüz akçe ve her ev halkından üç yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin olundu.”

(Eğitim) “İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmesi gerekir.“ (Zuhuri Danışman, Koçibey Risalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 609 s.35-s.54-s.68)


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız
Cevap: Avrupa’ya giden elçiler Avrupa’nın sanat, eğitim, bilim alanında yapılan gelişmelerden bahsetmiş olabilirler.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 158-160-161 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Matbaa ile kitaplar daha düşük fiyatlı oluş, haberler kolay bir şekilde duyurulmaya başlanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları

Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Kumaş ve kağıt fabrikaları kurularak daha hızlı ve daha çok ürün elde edebildik. Satışlar arttı ve dış ticarete başladık. Bu da bizim ekonomik olarak kalkınmamıza neden oldu.


Tabloda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin hangi alanda yapıldığını örnekte olduğu gibi karşısındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları MEB Yayınları


Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Askeri alanda yapılan yeniliklerde yabancı uzmanlardan yardım almasının sebebi yeterli bir bilgi birikimi olmadığı ve bilgi alışverişinde bulunması gerektiği için olabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları MEB Yayınları

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Soru
: III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.
Cevap: III.  Selim devletin neden zayıfladığı ve bu konuda neler yapması gerektiği hakkında araştırma yapmıştır.


III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.
Cevap: Avrupa’da olan yenilikleri bu elçilikler sayesinde öğrenebilecek ve kendi de bu fikirler doğrultusunda hareket edebilecektir.


Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.
Cevap: Batı dillerinde olan eserlerde eğitime katkısı olacak bilgiler yer almaktadır. Bu eserler Türkçeye çevrildiği zaman bu bilgilerden Türk milleti de yararlanıp ilerleme ve devletin gelişmesi sağlanmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları

Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap: Dış güçlere ve içte oluşacak karışıklıklara karşı askeri birliği güçlendirmek amacı ile bu alanda gelişmeler yapılmıştır.


Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları

Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.
Cevap: Bilim, sanat, eğitim gibi alanlarda katkı sağlamış olabilirler.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148-49-150-151-152. Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla (toplumsal, ekonomik, hukuki vb.) ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 81 Cevapları MEB Yayınları

Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?
Cevap: Toplumda haberleşme imkanı doğmuştur. Kolay bir şekilde haberleşme sağlanmıştır.


Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?
Cevap: Buharlı emiler ile ulaşım kolaylaşmış, seyahat etme ikanı kazanılmış, nakliyat gibi iş imkanları doğmuştur.


Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.
Soru
: Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?
Cevap: Demir yolu daha az bir maliyeti olan bir ulaşım aracıdır. Bu araç ile ticaret atmış ve ekonomi güçlenmeye başlamıştır.


Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?
Cevap: ben o dönemde yaşayan bir tüccar olsaydım demir yolunu tercih ederdim. Çünkü diğer ulaşım araçlarına göre daha ucuzdur.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları

XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları MEB Yayınları


Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?
Cevap: Demir yolu hattını geliştirip hem seyahat için hem de ticaret için kullanırdım. Ayrıca trenin istasyonlarında dinlenme yerleri yaparak insanları daha çok demir yoluna teşvik ederdim.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.