Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 2:08
Mehmet
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 51-52-53-54-55-56-60-61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

2020-2021 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ Etkinliği


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?
:
Cevap : Bunun sebebi buradan geçen tüccarları memnun ederek onların sürekli bu topraklardan geçmesini sağlamak ve burada bulunan pazarlarda iş yapmalarını istemektir. Bu sayede ülke ekonomik olarak güçlenecektir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 

Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?
Cevap : Günümüzde gazi ünvanı vatanı ve milleti için yaralanan, sakat kalan ve canını tehlikeye atan kişilere denir.

Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.
Cevap : Vezir Osmanlı Devletinin her şeyi en güzel şekilde halletiğini kabul etmiş ve siyasi olarak bir hareket göstermemiştir. Kısacası rahatlığa heves etmişler.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Ekoyay Yayıncılık 

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.
Cevap : Ülkede bulunan fazla sayıda gayrimüslümlerin bu topraklarda yaşamaya devam etmesini sağlamak ve ticaret yapmalaını istemeleridir.

Etkinlik Zamanı

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?
Cevap : onlara dinî serbestlik tanınması ve vergi muafiyeti sağlanması gibi düzenlemeler yapmıştırlar.

2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?
Cevap : Yerli halkın Osmanlı yönetimine alışması için yavaş yavaş düzenlemeler yapılmıştır.
:
3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?
Cevap : Osmanlı devletinin kendisinden önceki yönetimlere nazaran daha iyimser ve daha yaşanılır devlet politikası sayesinde.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap : Fetih ile adalet arasında çok özel bir bağ vardır. Fetih edilen yeri elde tutmak ve yerli halkın sevgisini kazanmak için adaleti sağlamak esastır.

2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.
Cevap : Bu sayede Gayrimüslim ve Müslüman halk kanun önünde eşit sayıldı ve her milletten insan Osmanlının adalet terazisine güvenmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

Siyasi : Osmanlı devletinin tam ortasında bir çıban gibi bulunması ve tehtid oluşturması.

Askeri : İstanbul boğazından Osmanlı askerlerinin rahat ilerleyebilmesi.
:
Ekonomik : İstanbul’un en işlek noktası olduğundan dolayı, boğazların hakimiyeti açısından çok önemli bir fetihti.

Dini : Hadiislerde bu şehrin fethedecek komutana övgüler söylenmesi, gaza ve cihat politikası.

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden
Cevap : Bence bu hazırlıklardan en önemlisi Şahi topu ve diyer toplardır. Çünkü İstanbul surları adeta bir dağ gibidir. Bu surları yıkmak için bu topların hazırlanması çok önemliydi.

II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?
Cevap : Bunun için sadece ticaret yollarını keser onların açlıktan pes etmelerini sağlardım.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?
Cevap : Evet uygulanmıştır. İstanbul halkı bir çok farklı din, mezhep ve ırka ev sahipliği yapıyordu. Burada kalıcılığı ve düzeni sağlamak için bu politika izlenmiştir.

Etkinlik Zamanı

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

Cevap :
– Anadolu ve Rumeli arasındaki engel ortadan kalktı
– En önemli ticaret yollarından ipek yolu artık Karadeniz ve Akdenize Osmanlı devletinin yönetiminde açılmıştır.
– Fethedilen İstanbul Osmanlı Devletinin Başkenti oldu.
– Fatih unavını alındı ve yükseliş dönemi başladı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?
:
Cevap : Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine sefer yapacağı anlaşışmasın diye İran topraklarına elçiler göndermiş ve Mısır’a bir sefer olmayacağı hissiyatını verdirmiştir. Bunun yanı sıra Memlüklerin Avrupa’dan top alması üzerine Memlük topraklarına yandan hiç beklenmeyen taraftan saldırmış ve önemli bir zafer kazanmıştır.

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Benzerlikler ;

– Çok büyük iki komutan Osmanlı ordusunu yönetmiştirç
– Taktiksel olarak çok zekice planlar yapılmıştır.
– İki Fetihte İslam dünyası açısından dönüm noktası olmuştur.

Farklılıklar ;

– Birisi Anadolu ve Rumelinin tam orta kısmında diğeri ise Afrika’nın kuzeyinde yapılmış bir fetihtir.
– Ordunun komutanları farklıydı.
– İklim ve teknolojik olarak farklı bir ortam vardı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?
Cevap : Rodosta bulunan şovalyeler yetenekli ve iyi askerlerdi. Aynı zamanda buranınsurları çok yüksesk ve kalın duvarlardı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz

Fethedilen yer : Trabzon
:
Fetheden padişah : Fatih Sultan Mehmet

Fethedildiği devlet : Rum pontus imparatorluğu

Fethedildiği tarih : 1461

Fethin sonuçları : Anadoluda bulunan son Rum devleti yıkılmıştır, Karadeniz Türk gölü haline gelmiş ve burada ki ticaret Osmanlı bünyesine geçmiştir.
Fethin sebepleri : Karadenizde bir tehtid olması. Osmanlı devlet bütünlüğünü bozması.

Fetihte izlenen yöntem : Şehrin tanınması ve incelenmesi için öncü birlikler yollanmış ve şehir ezberlenmiştir. Şehrin ticaret yollarını keserek açlıkla mücadele etmesi sağlanmıştır. Bu sayede şehir kısa sürede fethedilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Etkinlik Zamanı

Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?
Cevap : Osmanlı askerleri güçlü ve yetenekli askerlerdi. Eğitimlerini çok küçük yaşta almaya başladıklarından dolayı her bakımdan çok iyi askerlerdi.
:
2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.
Cevap : Düşman askerlerine ilk darbeyi vurarak onları güçsüz ve dirençsiz hale getirmeleri hedeflenmiştir. Daha sonra asıl Osmanlı birlikleri savaşa dahil olurdu.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız.
Cevap : Görselde Surların kalın ve yüksek olduğunu görüyorum. Bu durumlar askeri zorlamış olabilir.

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?
Cevap : Yerin altından Rodos kalesine geçmeye çalışmış ve dikkat dağıtmaya çalışmışlardır.

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?
Cevap : Osmanlı devletinin bir çok farklı olağanüstü savaş taktiği olduğunu gördük.
:
6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?
Cevap : Kanuni Sultan Süleymana ait seferlerdir.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Duası Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.