Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:38 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-110-111-112-113-114. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Türkiye’m, Ana Yurdum, Sebebim, Çarem Metni Cevapları

4.Tema Milli Kültürümüz 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 109, 110, 111, 112, 113, 114. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Derse Hazırlık

1. Ülkenizi neden sevdiğinizi üç cümle ile açıklayınız.
Cevap: Benim doğduğum ailem ile büyüdüğüm yerdir. Atalarımın canlarını hiçe sayarak kurtardıkları topraktır. Bir sürü tarihi eseri doğal güzellikleri olan yerdir.

2. Büyüklerinizin çocukluklarının geçtiği yerler ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Büyüklerimin çocuklukları köylerde geçmiş ve hep bağ, bahçe işleri, hayvanlara bakmak ile uğraşmışlardır. O zaman da çocuklar şimdiki gibi evlerde değil dışarlarda oyun oynar eğlenirlermiş. Hem iş yaparlar hem de çocuk olurlarmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap:

Mahzun
Tahminim: üzüntülü
Sözlük Anlamı: üzgün

Kırkikindi
Tahminim: sürekli yağan yağmur
Sözlük Anlamı: günlerce süren ve her ikindi vaktinde yağan yağmur.

Çökelek
Tahminim: peynir çeşidi
Sözlük Anlamı: yağı alınmış olan bir peynir.

Biteviye
Tahminim: sürekli olan
Sözlük Anlamı: aynı biçimde, sürekli olan

Kağnı
Tahminim: kırsal yerlerde olan araba
Sözlük Anlamı: bir hayvan yardımı ile kırsal yerlerinde kullanılan araba

Tandır
Tahminim: Ekmek, yemek gibi, yiyecekleri pişirildiği yer.
Sözlük Anlamı: yere çukur kazılarak yapılan bir tür küçük fırın

Kahır
Tahminim: pişman etme
Sözlük Anlamı: yok etme, pişman etme

Yaylı
Tahminim: Atla çekilen bir binek arabası
Sözlük Anlamı: Yaylar üstüne kurulan atla çekilen binek arabası

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35. Cevapları MEB Yayınları

Kerpiç
Tahminim:  Duvar örmekte kullanılan tuğla
Sözlük Anlamı: Saman ve balçıktan karıştırılıp yapılan duvar örmekte kullanılan tuğla.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.
Cevap: Kerpiç evler ile dolu, sokaklarda kağnı olan, yolları tozlu, kır ve yayaları olan, geceleri kurbağa ve cırcır böceklerinin sesinin olduğu bir yerde yaşamaktadır.


2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?
Cevap: Şair metinde özlem ve sevgi duygularını öne çıkarmıştır.


3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?
Cevap: Çocukluk zamanları insanları saf dönemidir. O zaman da yaşadıkları her şey ileriye bir iz bırakır. O dönemde yasadıkları memleketinde gerçekleştiği için hem çocukluğuna hem de memleketine olan özlemini birleştirerek anlatmıştır.


4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.
Cevap: 30-40 yıl öncesini anlatmaktadır. Kullanılan kağnı ve yaylı arabalardan anlaşılmaktadır.


5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.
Cevap: “Vatan Destanı” şiiri vatana olan sevgiyi anlatmaktadır. Bu şiirde ise çocukluğuna ve memleketine duyulan özlem ve sevgiyi anlatır.


6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?
Cevap: Özlem, mutluluk, hüzün duyguları ile anlatırım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu yazınız.
Cevap:

Teması: Memleket
Ana Duygusu: Memleket sevgisi ve çocukluk yıllarına duyulan özlem


4. ETKİNLİK

Şair siz olsaydınız “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirine nasıl bir başlık bulurdunuz?
Cevap:

Başlığım: Memleket ve Çocukluk
Bu Başlığı Yazma Sebebim: Memleketine olan sevgisi ve çocukluğuna olan özlemini anlattığı için bu başlığı seçtim.


5. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz şiirden bazı bölümler verilmiştir. Bu bölümlerde şair ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

1.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları
Cevap: O dönemde yoksulluk içinde yaşandığı sofraların bile az ikramlar sunduğunu anlatmakta ama yine de mutlu olduklarını ifade etmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları MEB Yayınları

2.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları
Cevap: Yoksulluktan dolayı evlerin hasarlı olması ve bakımının yapılmadığından bahseder. Buna rağmen bu evlere duyulan özlemin olduğunu anlatır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244-245-246-247. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

3.
7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları

Cevap: Ne kadar sıkıntı çekilse de yine de insanların bu vatandan vazgeçmediğini anlatmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen şiirlerdeki söz sanatlarını ilgili boşluklara yazınız.
Cevap:

1- Öküzü Kıskanan Kurbağa: Kişileştirme (Teşhis), Konuşturma (İntak)
2- Geleceğim: Abartma (Mübalağa)


8. ETKİNLİK

Ülkemizi ziyarete gelmiş bir turiste karikatürden hareketle Türkiye’yi tanıtan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

Öncelikle güzel Ülkemize hoş geldiniz. Türkiye birçok doğal güzelliği içinde barındıran ve her karış toprağı birbirinden güzel olan bir ülkedir. Türkiye’nin üç tarafı denizler ile çevrili ve her kıyı kenti ayrı bir güzellik sunmaktadır.

En çok dikkat çeken tarihi yerlerimiz Pamukkale Travertenleri, Karadeniz Yaylaları, Nemrut Dağı, Efes Harabeleri, Ayasofya Cami, Kapadokya gibi yerlerdir. Bunlar ülkemizin güzelliklerinin üçte biri bile değildir.

Size bu turda ben eşlik edeceğim, Gerçekten görüp hayran kalacağınız yerleri ziyaret edeceğiz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda kavram havuzunda verilen kelimelere uygun ek fiil ekleri getirerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık bulunuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları


b) Yazdığınız şiirdeki ek fiillerin şiirin anlamına olan katkısını belirleyiniz.
Cevap: Şiirin anlamına kesinlik katmıştır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir “Dede Korkut” hikayesi okuyarak Türklerin yaşayış tarzlarına yönelik notlar alınız.
Cevap: Türkler göçebe şeklinde yaşadıkları için dışarıdan gelecek tehditlere karşı hep savaşçı bir ruh halinde büyümüşlerdir. Göç ettikleri için bir yer e durduklarında çadırlarında yaşarlar. Avlanarak geçinirler ve hayvancılık ile uğraşırlar.


2. Beğendiğiniz bir “Dede Korkut” hikayesini özetleyiniz.
Cevap:

BASAT’IN TEPE GÖZÜ ÖLDÜRMESİ

Basat, Uruz Bey’in göç sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz Bey’in çobanı yaylaya göç ederken bir peri kızı ile çiftleşir. Peri kızı, çobandan olan Tepegöz’ü oğuzların içine salar. Tepegöz çocukların burunlarını kulaklarını yer, adamları yiyerek öldürür. Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk’uda Tepegöz öldürmüştür. Basat Tepegöz ile savaşır ve onun gözünü yok edip öldürür.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.