Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:18 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları

Büyük Mimar Koca Sinan Metni Cevapları

4. Tema: Milli Kültürümüz 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve kişilik özellikleri ile ilgili araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

Mimar Sinan

1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas ta doğmuştur. Mimar Sinan Osmanlı’nın En iyi olduğu dönemlerinde yaşamış ve Kanuni Sultan Süleyman,2. Murad,3. Selim dönemlerinde mimarbaşılık pozisyonunda olmuştur.Mimar Sinan o dönemin en iy mimarıdır.Çıraklık Eseri olarak Şehzade Cami geçer.Mimarbaşı olduktan sonra verdiği 3 büyük eser onun sanatının gelişmesinde bir basamaktır.Kalfalık eseri olarak ise Süleymaniye Cami geçmektedir.Ustalık eseri ise Selimiye Cami dir.Seksen yaşında yapmıştır ve en güzel eseridir. Araştırmalara göre Mimar Sinan’a ait

  1. 84 Cami
  2. 7 Okul
  3. 52 Mescit
  4. 22 Türbe
  5. 57 medrese
  6. 8 Köprü
  7. 20 Kervansaray
  8. 35 Köşk/saray
  9. 48 Hamam bunlar başta olmak üzere 400 veya daha fazla eseri vardır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Özgün Yayınları

1.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamlarının başına yazınız.
Cevap:

Gurbet: Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Künk :Pişmiş toprak ve betondan yapılmış kalın su borusu.

Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.

Dülger :Yapıların kaba ağaç işlerini yapan kişi.

Bent: Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set.

Sefer: Genellikle ülke dışına yapılan askerî harekât.

Çırak: Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse.

Sonraki Ödev:  Beni Görmek Demek Mutlaka Yüzümü Görmek Demek Değildir Benim Fikirlerimi Benim Duygularımı Anlıyorsanız ve Hissediyorsanız Bu Yeterlidir

Ferman :Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk.

Heybet :Büyüklük, ululuk; gösteriş, görkem.

Irgat: Yapı işçisi.

Kervan :Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı.

Mahzen: Yapılarda yer altı deposu.

Yeniçeri :Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan askerlerden oluşan kapı kulu teşkilatının yaya olarak savaşan asker sınıfı.

Vezir :Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve
paşa unvanını taşıyan kişi.

Sadrazam :Osmanlı Devletinde başbakan, veziriazam.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Özgün Yayınları

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Sinan, ne zaman ve nerede doğmuş?
Cevap: 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyün de

2. Sinan, dedesi öldükten sonra ne yapmış?
Cevap: Bir kervanın arkasına takılıp İstanbul’a gitmiştir.

3. Sinan, hangi alanlarda yetenekliymiş?
Cevap: Yapı işlerinde ve dülgerlikte

4. Sinan’ın mimarbaşı olmasını sağlayan kimmiş?
Cevap: Lütfi paşa adında ki vezir.

5. Sinan, mimarbaşı olduktan sonra ilk iş olarak ne yapmış?
Cevap: Kentte su imkanı sağlamak için bentler yaparak suyu künklerle İstanbul’a getirmiştir.

6. Sinan’ın, zamanın padişahı adına yaptığı caminin adı neymiş? Bu caminin yapımı kaç yıl sürmüş?
Cevap: Süleymaniye 7 yıl sürmüştür.

7. Sinan, ne zaman ve nerede ölmüş?
Cevap: 9 Nisan 1588 de İstanbul da vefat etmiştir.

8. Mimar Sinan hangi türlerde mimari eserler yapmış?
Cevap: Cami,medrese,köprü,türbe,kervansaray,mahzen,saray,hamam,su yolu ve kemer


3.ETKİNLİK

Metne göre Mimar Sinan’ın kişilik özellikleri nelerdir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Azimli, çalışkan, yetenekli, öz güvenli


4.ETKİNLİK

Aşağıdaki eserlerden Mimar Sinan’a ait olanların kutucuklarını işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Özgün Yayınları

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki açıklamalardan metnin türüyle ilgili olanı işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
Cevap:

(Ö)Selçuklulardan kalma bu güzel eser, Kayseri yöresindeydi.
(N)Sinan, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu.
(Ö)İnsan aklının, insan gücünün yapamayacağı şey yoktur.
(N)Sinan, şehre su sağlamak için bentler yapmıştır.
(N)Cami yapımında yüzlerce ırgat çalışmış.
(Ö)Süleymaniye, muhteşem görüntüsüyle herkesi selamlamaktadır.
(Ö)Mimar Sinan; Türk yapıcılık, çinicilik ve oymacılık sanatlarının en güzel örneklerini vermiştir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16. Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerde zaman eklerinin altını çiziniz. Bu eklerin hangi zamanı ifade ettiğini örnekteki gibi ilgili cümlelerin karşısına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları


b. Yukarıdaki cümlelerde yer alan fiillerde zaman ekleri kendi anlamlarıyla kullanılmış mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Kullanılmamıştır.Zaman ekleri cümlede belirtilen zamanın dışında kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Özgün Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde zaman ve anlam kayması olup olmadığını belirleyiniz. Zaman ve anlam kayması olan cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümleleri, zaman ve anlam kaymasını gidererek yazınız.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 109-110-111-112-113-114-115-116 Cevapları Özgün Yayınları


9.ETKİNLİK

Gezip gördüğünüz bir yeri anlatan kısa bir yazı yazınız.
Cevap:

Bu yılın mayıs ayında Aksaray’a gezi gittim.Ihlara Vadisi denilen bir yere gittik.Eski yapılarda çok güzel tarihi eserlerdi.geçmişte yaşayan insanların yaşadığı yerlerdi. Güzelyurt’a bağlı krater gölü nede gittik.Manzarası güzel ve hoştu.Sessiz sakin bir ortamı vardı.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Kitabımızın sonraki metni olan “Yurt Türküsü” şiirini ezberleyiniz.

YURT TÜRKÜSÜ

Güzel yurdum, dağlarını
Uzaktan göresim gelir.
Keskin esen yellerine
Kendimi veresim gelir.
Gözümde tüter damların,
Sakız kokulu çamların.
Türkü söyler akşamların,
Bana kendi sesim gelir.
(…)
Su içtim kaynaklarından,
Gölgelerinde uyudum.
Kuşlarının söylediği
Şen türkülerle büyüdüm.
Ninniyle salladın beni,
Şefkatle kolladın beni,
Sevginle bağladın beni,
Yurdum yurdum, güzel yurdum!
Vasfi Mahir KOCATÜRK

2. Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür hazırlayınız.

Türkiye’nin tarihî ve doğal güzelliklerini tanıtan bir broşür

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.