Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:40 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115-116-117-118. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Deli Dumrul Metni Cevapları

4.Tema Milli Kültürümüz 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 115, 116, 117, 118. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

Derse Hazırlık

1. “Dede Korkut” hikâyelerinden bildiğiniz bir hikayeyi özetleyerek arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

BASAT’IN TEPE GÖZÜ ÖLDÜRMESİ

Basat, Uruz Bey’in göç sırasında düşürülüp bir aslan tarafından büyütülen oğludur. Uruz Bey’in çobanı yaylaya göç ederken bir peri kızı ile çiftleşir. Peri kızı, çobandan olan Tepegöz’ü oğuzların içine salar. Tepegöz çocukların burunlarını kulaklarını yer, adamları yiyerek öldürür. Basat’ın kardeşi Kıyan Selçuk’uda Tepegöz öldürmüştür. Basat Tepegöz ile savaşır ve onun gözünü yok edip öldürür.

2. “Dede Korkut” hikâyelerinden yola çıkarak eski Türklerin yaşayışları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Türkler göçebe şeklinde yaşadıkları için dışarıdan gelecek tehditlere karşı hep savaşçı bir ruh halinde büyümüşlerdir. Göç ettikleri için bir yer e durduklarında çadırlarında yaşarlar. Avlanarak geçinirler ve hayvancılık ile uğraşırlar.


1. ETKİNLİK

Metni dinlerken aşağıdaki olay örgüsü haritasında istenen bilgileri not alınız.
Cevap:

Dinlediğiniz Metnin Adı: Deli Dumrul
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Deli Dumrul, Yiğit, Azrail, Dumrul’un karısı, annesi ve babası
Zaman ve Mekan: Geçmiş zaman, oba
Anlatıcı: Dede Korkut


2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Metin olağanüstü olaylar içermektedir. Bundan dolayı merak uyandırıcı bir özelliği vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Deyimler Sözlüğünden kontrol ederek ilgili boşluğa yazınız.

Can Bulmak
Tahminim: Canlanmak
Sözlük Anlamı: Dirilmek

Gözü Tutmak
Tahminim: Güvenmek
Sözlük Anlamı: Güvenmek

Yüz Bulmak
Tahminim: Şımarmak
Sözlük Anlamı: İlgi ve aşırı yakınlık görmek

Nam Salmak
Tahminim: ün kazanmak
Sözlük Anlamı: Bilindik biri olunması

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 61-62-63-64 Cevapları Özgün Yayınları

Meydan Okumak
Tahminim: Savaşmak
Sözlük Anlamı: karşılık vermek

Canını Almak
Tahminim: Öldürmek
Sözlük Anlamı: Öldürmek


b) Bu deyimlerden istediğiniz üç tanesini birer cümle içinde kullanınız.
Cevap:

 • İstediğini yaptığımız için yüz buldu
 • Voleybolda karşı okula karşı meydan okuduk
 • Bu çocuğu gözüm tuttu.

c) Kullandığınız deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Cümlede anlatılmak istenen daha iyi bir şekilde okuyucuya iletilmiştir.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Deli Dumrul canını kurtarmak için kimlerle konuşmuştur?
Cevap: Deli Dumrul canını kurtarmak için annesi, babası ve eşi ile konuşmuştur.


2. Deli Dumrul’u kendi ifadelerinizle tanımlayınız.
Cevap: Cesaretli, yiğit, savaşçı bir ruhu olan kişidir.


3. Metinden hareketle günlük hayatta değiştirebileceğiniz durumlar nelerdir?
Cevap: Günlük hayatımızda yanlış hareketlerimizden uzak durmalı ve sorumluluklarımız bilip hareket etmeliyiz.


4. Metinde Deli Dumrul eşinden de olumlu bir cevap alamasaydı başka kimin yanına gidebilirdi?
Cevap: Çocuklarının yanına gidebilirdi.


5. Dinlediğiniz metnin ifade ve söyleyiş özellikleri nelerdir? Daha önce bu metne ifade ve söyleyiş özellikleri bakımından benzer bir metin okudunuz mu?
Cevap: Metin masalsı ve şiirsel bir söyleyiş özellikleri vardır.


6. Zorbalıkla baş edebilmek için çözüm önerileriniz neler olabilir?
Cevap: Zorbalık yapan insanlar ile konuşmalı ve onlara doğruyu anlatmalıyız. Buna rağmen devam ediyorsa empati kurması için onun da aynı şeyi yaşadığında neler olabileceğini göstermemiz gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne farklı bir başlık yazınız. Başlığı verme nedeninizi açıklayınız.
Cevap:
Ben olsaydım metne Deli Dumrul ve Azrail başlığını verirdim.
Çünkü metinde Deli Dumrul’un Azraile meydan okuması ve canının derdine düşmesi  anlatılmaktadır.


6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyarak soruları yanıtlayınız.

a) Bu bölümde ortaya konulan sorun nedir? Açıklayınız.
Cevap:   Deli Dumrul canının derdine düşmesi ve canını verecek birini araması


b) Öğretmeninizin rehberliğinde gruplara ayrılınız. Yukarıdaki bölümde ortaya konulan soruna uygun taktığınız şapkanın temsil ettiği düşünceye göre çözümler üretiniz. Ardından grup sözcüsü seçerek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:   Ben sarı şapkayı takarak olaya iyimser baktım. Bir yiğidin ölümüne duyulan özlem ve geri getirme isteği onların sevgisini gösterir. Bu doğrultuda Azrail’e meydan okuması ve canını kaybedeceğini duyup annesine babasına sığınması onun can sevgisini, ailesine olan sevgisini onları yalnız bırakmak istememesini gösterir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-177-178 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Dinlediğiniz “Deli Dumrul” metnini özetleyiniz.
Cevap:

Bir köyde Deli Dumrul adında biri yaşarmış. Köyde bir yiğidin ölümü ile Azrail’e meydan okumuş. Azrail Allah’ın emri ile Deli Dumrul’un canını almaya gelmiş. Deli Dumrul yalvarır ve bunun karşılığında Azrail Allah’ın başka bir can karşılığında onu affedeceğini söyler. Annesinin ve babasının yanına gider ikisi de kabul etmez. Eşinin yanına gider ve eşi onsuz olmak istemediğini söyleyerek kabul eder. Deli Dumrul üzüntü ve pişmanlık duyarak yalvarır. Allah ikisinin canını bağışlayıp annesinin ve babasının canını alır.


8. ETKİNLİK

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları
b) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili ekler cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olmaktadır? Yazınız.
Cevap: Cümlede zaman, kesinlik, ihtimal anlamları eksilir ve cümle anlaşılmaz.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bilim insanı Marie CURIE (Mari KURİ)’nin hayatı ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap:

Marie CURIE 7 Kasım 1867 yılında Varşova adlı bir şehirde doğmuştur. Genç yaşta annesi verem hastalığından ölmüş ve kardeşini okutabilmek için çalışmaya başlamıştır.  1895 yılında Pierre Curie ile evlenmiştir. Eğitimine devam etmiş ve 1897 yılında öğretmenlik diplomasını almıştır. 1903 Nobel Fizik ödülünü, 1911 Nobel Kimya ödülünü kazanan ilk kadın ve bu ödülü ikinci bir defa alan ilk bilim insanı olmuştur.

2. “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızın kaynaklarını not alınız.
Cevap: Türk tarihinde deniz de edilen zaferler “Altın çağ” olarak geçmektedir. Yavuz Sultan Selim dönemi ile başlayarak Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat döneminde denizcilik tarihinde önemli başarılar olmuştur.

Bu dönemlerde başarılı olan ve yaşayan Türk Denizcileri;

 • Piri Resi
 • Kemal Reis
 • Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa
 • Turgut Reis
 • Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa
 • Salih Reis
 • Piyale Paşa
 • Murat Reis
 • Ali Macar Reis
 • Seydi Ali Reis
Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.