Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:42 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126-128-129-130-131-132-133. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Piri Reis Metni Cevapları

5. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 126-127-128-129-130-131-132-133. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Dünyaca ünlü bilim insanlarımızdan hangilerini biliyorsunuz? Anlatınız
Cevap: Newton, Nikola Tesla, Marie Curie gibi bilim insanlarını tanıyorum.

2. Bir bilim insanı olarak hangi konuda araştırma yapmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Ben küresel ısınmanın önüne geçecek çalışmalar yapmak isterdim. İnsanların yaşamlarının düzenlerinin bozulmadan devam etmesini sağlamaya çalışmak amacıyla bu çalışmaları yapak isterdim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

: Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Sefer
Tahminim: Yolculuk
Sözlük Anlamı: Savaş yolculuğu
Cümlem: Osmanlı devleti birçok sefere çıkmıştır.

Miço
Tahminim: Gemi çırağı
Sözlük Anlamı: Gemilerin güvertesinde çalışan çırak
Cümlem: Yeni miço alacaklarmış.

Tersane
Tahminim:
Sözlük Anlamı:
Cümlem:

Kitab-ı Bahriye
Tahminim: Deniz haritası
Sözlük Anlamı: Harita kılavuzu
Cümlem: Kitab-ı bahriye ünlü denizci Piri Reis’in eseridir.

Usturlab
Tahminim: Denizcilerin kullandığı bir alet
Sözlük Anlamı: Ölçüm aleti
Cümlem: Eski ölçme aleti usturlabmış.


2.ETKİNLİK

1. Küçük Piri, bir denizci ve büyük bir coğrafya bilgini olma yolunda nasıl yetiştirilmiştir?
Cevap: Amcası, Piri Reis’i sefere çıkmadığı zamanlar da balık avlamaya götürüp denizcilik hakkında bilgiler öğretirmiş.

2. Piri Reis’in farklı uygarlıklardan denizcilik bilgileri toplaması onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir?
Cevap: İşini sevdiğini, iyi yetiştirildiğini ve işinin ustası olduğu gösterir.

3. Metne göre denizcilerin bilmesi gereken bilgiler nelerdir?
Cevap: Haritaları okuyabilmeleri ve matematik hesaplamalarını yapabilmeleri gerekmektedir.

4. Piri Reis’in başarısının sırrı nedir?
Cevap: Araştırmayı sevip meraklı olmasıdır.

5. Piri Reis’in çalışmalarından hareketle bir konu hakkında bilimsel bir çalışmanın yöntemleri neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Belli bir sorun belirlenip bu konu hakkında bilgiler toplayıp düzenleyip insanlar ile paylaşmaktır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72-74-75-76-77-78-79. Cevapları MEB Yayınları

. Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştirebilir miydi? Bilimsel gelişmelerin insanlığın ortak mirası olması konusunda neler düşünüyorsunuz?
Cevap: Bilimin gelişmesi için her insanın katkısı düşüncesi gerekir. Araştırılmış doğru bilgiler ve deneyimler gerekir. Yani Piri Reis çalışmalarını sadece kendi deneyimleri ile gerçekleştiremez.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz “Piri Reis” adlı metinden ve aşağıdaki makaleden alıntılar yaparak “Piri Reis’in hayatı ve ünlü eseri Kitab-ı Bahriye” ile ilgili bilgi veriniz.
Cevap:

Piri Reis 1465 yılında Gelibolu’da doğmuştur. Piri Reis’in amcası ünlü Türk denizcisi Kemal Reis’dir. Piri Reis, denizcilik ile ilgili birçok bilgiyi amcasından öğrenmiştir. Piri Reis’in eseri olan Kitab-ı Bahriye’de Piri Reis hakkında bilgiler, savaşlardan, Akdeniz ticaretinden, denizcilere rehber olması amacıyla, dolaşıp gördüğü Akdeniz’in kıyılarının ve adalarının yerleşim yerlerini, harabelerini, limanlarını, sularını, denizde olan taşlarını, sığlıklarını  anlatmıştır. Kitab-ı Bahriye yüzyıllarca denizcilerimizin yardımcı kaynağı olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) Metne göre Piri Reis, haritasını oluştururken ne tür yöntemler uygulamıştır?
Cevap: Oluşturulan tüm haritaları inceleyerek, görevlere çıktığı bilgileri de ekleyip düzenleyip oluşturmuştur.

b) Siz de yaşadığınız sokağın krokisini çiziniz. Bu çizimi yaparken ne tür ön çalışmalar yaptığınızı ve izlediğiniz yöntemi anlatınız
Cevap: Mahallemizde olan  önemli noktaları dikkate alarak yaptım.

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-MEB-Yayinlari-Sayfa-130-Ders-Kitabi-Cevaplari-768x437

 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri inceleyerek uygun tablolara yerleştiriniz.
Cevap:

Basit Fiiller: çıkıyorlarmış, döner, eder
Türemiş Fiiller: açılır, sürdürürler
Birleşik Fiiller: paylaşabiliriz


6.ETKİNLİK

Bilim insanı Marie CURİE (Mari KURİ)’nin hayatını konu edinen bir sunum yapınız. Aşağıda verilen sunum hazırlık tablosunu yönerge doğrultusunda doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

Marie CURİE

Marie Curie, 7 Kasım 1867 yılında doğmuştur.  Radyoaktivite alanında çalışmalar yapmış ve Nobel Ödülüne layık görülen bir kadın fizikçi ve kimyagerdir.
Uranyum ile birçok deneyler yapmıştır. Bu deneylerin sonucunda radyoaktiviteyi keşfetmiştir. 1903’de Nobel Fizik ödülü, 1911 yılında Nobel Kimya ödülünün sahibi olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) Yukarıdaki metni okuyunuz. Ailesinin ve yakın çevresinin verdiği hediyelerin Einstein üzerindeki etkisini değerlendiriniz
Cevap: Çevresindeki kişiler onun ilgi alanına göre hediyeler vererek o alana yönelmesini sağlamışlardır. Yani başarılı olacağı noktaya yönelmesini sağlamışlardır.

b) Aşağıdaki hediyelerden hangisi geleceğinize yön verebilir? Neden?
Cevap: benim geleceğim için yön verecek aktivite yurt dışında farklı ülkelerden çocuklar ile kamp olurdu. Çünkü yeni dil ve kültürler öğrenmemi sağlayıp ülkeler hakkında araştırma yapmak isteyebilirim.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-133. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

 

c) Yukarıda yaptığınız değerlendirmelerden de hareketle “meslek seçiminde ailenizin ve yakın çevrenizin önemi” konusunda duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Yakın çevremin desteği genellikle belli meslekler üzerinde olmaktadır. Bunun yerine ilgi alanını ölçüp bu konuda desteklenmesi gerekir.


8.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) “16. yüzyıl Türk denizciliği” ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmanızı aşağıdaki yazı taslağına göre hazırlayınız.
Cevap:

ARAŞTIRMA YAZI TASLAĞIM

Araştırmamın konusu: 16. yüzyıl Türk denizciliği
Araştırmamın ana fikri: 16. yüzyıl Türk denizcilerinin tarihe katkısı
Giriş bölümü: 16. yüzyıl Türk denizcileri
Gelişme bölümü: denizciler hakkında bilgi
Sonuç bölümü: tarihe katkılarının sonuçları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

b) “16. yüzyıl Türk denizciliği” konulu bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Ünlü Türk Denizciler

16. Yüzyılda birçok Türk denizci yer almış ve birçok önemli başarıları olmuştur. Bu denizcilerden bazıları şunlardır; Piri Reis, Turgut Reis, Kemal Reis, Barbaros Hayreddin Paşa gibi denizciler yer almaktadır.
Piri Reis ünlü deniz bilimcimiz olarak geçmektedir. Amcası Kemal Reis’in desteği ile denizciliği öğrenmiş ve kendini geliştirmiştir. O dönemde başarılı iki dünya haritası çizmiştir. Denizde yaşadıklarını denizcileri ilgilendiren konuları Kitab-ı Bahriye adlı kitabında toplamıştır. Turgut Reis Trablusgarp’ı işgal etmiştir. Bu başarısı ile Trablusgarp Fatihi olarak anılmıştır. Kemal Reis ise Osmanlı donanmasını Venedik donanmasının gücüne karşılık verecek seviyeye getiren bir denizci olmuştur.  Barbaros Hayreddin Paşa ise Akdeniz’i Türk Gölü haline getiren denizci olmuştur.
Bu denizciler 16. yüzyılda olan birkaç denizcidir. Bunların haricinde Türk denizcilik alanında önemli olan başka denizcilerde bulunmaktadır. Bizlere denizler hakkında birçok bilgi bırakmışlardır. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye eseri birçok yıl denizcilere yol gösterici olmuştur.

c) Yazınızda faydalandığınız kaynakları aşağıda verilen “kaynak gösterme kurallarına” göre düzenleyiniz.
Cevap: https://www.forumderscevaplari.com


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Uzay ve uzay yolculukları hakkında basılı ve görsel medya kaynaklarından bir araştırma yapınız
Cevap: Uzay, bütün gök cisimlerini içine alarak var olan sonsuz boşluktur. Uzay yolculuğu bu gökcisimlerini araştırılması, uzay hakkında bilgi edinmek, yeni yaşam alanları bulmak amacıyla yapılan yolculuklardır.

2. Çevrenizdeki büyüklerden son 20 yıldaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgi toplayınız.
Cevap:

⇒ Akıllı cihazlar
⇒ Drone Teknolojisi
⇒ İnsanız Hava Araçları
⇒ Enerji tasarruflu ev aletleri
⇒ Roket geliştirilmeleri
⇒ Elektrikli arabalar
⇒ İleri Düzey Askeri Teknolojiler

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.