Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:29 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-135-136-137-138-139-140 Cevapları Özgün Yayınları

Küçük Yunus Metni Cevapları

5. TEMA: DOĞA VE EVREN: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132-133-134-135-136-137-138-139-140 Cevapları Özgün Yayınları

Küçük Yunus Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

  • Hızlı nüfus artışı
  • Plansız kentleşme
  • Plansız endüstrileşme
  • Doğal kaynakların hoyratça kullanılması

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

Cevap: ÇEKÜL, ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında vakıf statüsünde kuruldu. Kuruluşundan itibaren doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL, “Doğa ve Kültürle Varız” sloganıyla yaşama geçirdiği proje ve programlarla, en küçük yerleşmeden ülke bütününe açılan bir yaklaşımı benimsedi. ÇEKÜL Anadolu kentlerinde bıraktığı kalıcı izlerle, gönüllü temsilcileri ve uzman kadroları ile doğal ve kültürel mirasın korunması taleplerine yetişmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Özgün Yayınları

1.ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap:

Akrobatik: Akrobatik hareketler

Güverte: Gemide ambar ve kamaraların üstü

Sendelemek: adım atarken dengesi bozularak düşecek gibi olmak.

Çakıntı :imşeğin çakma eylemi.

Kimyevi: Kimyasal

Onulmaz: İyi olmaz


2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
Cevap:

seyirci kalmak: Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.
aklından geçirmek: Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
altüst olmak: Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.
dümen kırmak: Yön değiştirmek.
gücü kesilmek: Kuvveti, takati azalmak.
içi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.
düğün bayram olmak: Çok sevinmek, çok sevinç duymak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Özgün Yayınları

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Cevap: Grup halinde durup avlanarak ve gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak geçiriyorlarmış.

2. Yunusların görünümleri nasılmış?
Cevap: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.

Sonraki Ödev:  “Benim Dünyam” Konulu Bir Şiir Yazınız.

3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Cevap: Obur ve meraklı bir yunusmuş

4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Cevap: Sendelemiş. Sanki gözlerine dolan yıldızlardan kurtulmak için başını sağa sola silkelemiş. Hızla derin sulara inmeye başlamış. Görmede zorluk yaşamış. Panikle hızla suyun üzerine fırlamış.

5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Cevap: Dizlerinin üzerine çöküp ”Ne olur ölme güzel Yunus!…” diye ağlamış

6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Cevap: Zehirli fabrika atıkları,denize karışan lağımlar,aldırmadan dökülen çöpler


4.ETKİNLİK

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikaye unsurlarını yazınız.
Cevap:

Olay: Küçük yunusun denize atılan zehirli atıklardan dolayı ölmesi

Şahıs ve Varlık kadrosu: Küçük Yunus, Küçük Yunus’un ailesi, küçük çocuk, bir kadın ve bir erkek

Zaman: Belirsiz.


b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Metnin konusu:Denize atılan atıklarla kirlenen denizin oradaki canlılara zarar vermesi.

Metnin ana fikri:Daha düşünceli olmamız gerektiği.

Metnin yardımcı fikirleri:Bilmediğimiz maddelerle oynamak kötü sonuçlar doğurabilir.


5.ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

• Buz gibi sulara dalarken “Alacağın olsun. Ben de senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.

• Kıvrak vücutlarında iki yana kanat gibi açılmış yüzgeçleri, bir dümen gibi kullandıkları yatay kuyrukları ile dalgalar arasından…

• … yüreklerinde doğanın öldürülüşüne seyirci kalmanın onulmaz acısıyla, bir suçlu gibi Karadeniz’in hırçın dalgalarına dikmişlerdi gözlerini.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Özgün Yayınları

6.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürermiş .
• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .
• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkar .
• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .
• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.


b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Cevap: Evet oldu şimdiki zaman anlamı taşıyan cümleler geçmiş zaman anlamına geldi veya şart cümlesi anlamın taşıdı.


c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (Ek fiilin rivayet birleşik zamanı)
• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (Ek fiilin hikaye birleşik zamanı)
• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle.(Ek fiilin rivayet birleşik zamanı))
• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)
• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (Ek fiilin şart birleşik zamanı)

Sonraki Ödev:  “Atatürk” İle İlgili Yazılı ve Görsel Medyadan Yararlanarak Bir Haber Metni Yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Özgün Yayınları

7.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.
• Küçük Yunus da oburun biriydi.
• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.
• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.
• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.
• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.
• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.

 


b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Varabilmişti, biriydi, oluyordu, içindeydi, tanık olursunuz, perdelemişti, hakkı vardır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Özgün Yayınları

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:

”Bir cam şişenin doğada 4000 yıl, plastiğin 1000 yıl, cikletin 5 yıl, teneke kutunun
10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süre ile yok olmadığını”

”Bir ton kullanılmış kâğıt geri kazanıldığında 17 adet çam ağacının, bir ton kullanılmış
gazete kâğıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesinin önlenebileceğini”

”Bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg kimyasal
madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğunu”

Bu bilgileri beğendim insanlara yaptığı hataları göstermek amacıyla yazılan güzel bilgilerdir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Özgün Yayınları

10.ETKİNLİK

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap: İnsanların düşüncesizce yaptığı gösterdiği davranışlar doğadaki pek çok canlıya zarar vermektedir.Denize atılan çöpler,fabrika atıklar,lağım suları gibi pek çok zehirli kimyasallar denizde yaşayan canlılara zarar vermektedir.Bunu bilinçli olarak da yapan var bilinçsiz olarak da.Bu sadece denizle alakalı olan bir şey değil.Kullandığımız kimyasal ürünler ozon tabakasını delerek küresel ısınma meydana geliyor.Kutupta yaşayan hayvanlarda bu durumdan etkileniyor.Açıkçası burada çıkaracağımız ders davranışlarımıza,yaptığımız hatalara bakmalıyız ki bu canlıları koruyabilelim.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.
Cevap: Evet var.Bu barınakların kurulma amacı,dışarıda hayvanların zarar görmemesi için kurulmuşlardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.