Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:45 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Cahit Arif Dinleme İzleme Metni Cevapları

5. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Türkiye’deki bilimsel kuruluşlar nelerdir?
Cevap:

 1. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
 2. Türk Dil Kurumu (TDK)
 3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 4. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
 5. Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

2. “Geçmişten günümüze ünlü Türk matematikçileri” konulu araştırmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap:

1- Riyazi
2- Harizmi
3- Ali Kuşçu
4- Molla Lütfi
5- Ömer Hayyam
6- Ahmet Fergani


Dinleme Metni


1.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları videoyu izlemeden okuyunuz. Ardından “Cahit Arf” videosunu izlerken cümlelerdeki boşlukları doldurunuz
Cevap:

Evrende meydana gelmiş her olaya neden? diye sorabilen bir bilim adamıdır.
Cahit Arf Osmanlı’nın Balkanlarda kalan son toprağı Selanik’te doğmuştur.
İzmir Lisesinin genç muallimi onu resimli matematik dediği geometri ile tanıştırdı.
1928’de Maarif Vekaletliğinin açtığı sınavda burs kazanarak Fransa’ya gitti.
Paris’teki yıllarında fotoğrafçılığa da merak saldı.
İstanbul Üniversitesi’nin kapısından girip gençlere dersler vermeye başladı.
1963 yılında Türkiye’nin en değerli bilim insanlarıyla birlikte TÜBİTAK’ı kurdu.
26 Aralık 1997 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde son nefesini verdi.


2.ETKİNLİK

1. İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf nasıl bir öğrencidir?
Cevap: Zeki ama derslerine ilgisiz ve dalgın olan öğrencidir.

2. Cahit Arf’in bir bilim insanı olma aşamalarını sıralayınız.
Cevap:

 • İzmir Lisesinde geometriye ilgi duymuştur.
 • Burs ile Fransa’ya gidip 2 yılda okulunu bitirmiştir.
 • Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde ders vermiştir.
 • Göttingen Üniversitesinde çalışmaya başlayıp doktorasını tamamlaması
 • Arf Halkaları teorisini çıkarması
Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244-245-246-247. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

3. Cahit Arf’in lise son sınıfa kadar derslerine ilgisizliği ne ile açıklanabilir?
Cevap: Sürekli taşındıkları için okul değiştirmek zorunda kalması olarak açıklayabiliriz.

4. Sevdiğiniz ve başarılı olduğunuz dersler seçeceğiniz meslek üzerinde etkili midir? Açıklayınız.
Cevap: Evet etkilidir. Çünkü ilgi alanımı ne olursa mesleğimiz de o doğrultu da olur.

5. Cahit Arf lise son sınıfta geometri dersi ile tanışmasa yine de matematikçi olur muydu? Açıklayınız.
Cevap: Farklı mesleklere yönelebilirdi. Geometri ile tanışarak yapabildiği alanı bulmuştur.

6. İnsanların yeteneklerini ve eğilimlerini ortaya çıkarmak için neler yapılabilir? Tartışınız.
Cevap: Belli dersler verilerek ilgi alanlarını öğrenilebilir.

7. Cahit Arf’in vefat haberinin, vefatından bir gün sonra haber kanallarında 20 saniye yer almasını nasıl yorumlarsınız?
Cevap: Değerinin bilinmediği biridir. Bu da bilime ve insan saygısızlığımızı gösterir.


3.ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusu nedir?
Cevap: Cahit Arif’in hayatı ve yaptığı çalışmalar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

İzlediğiniz videoya göre Cahit Arf’ın hayatını maddeler hâlinde yazınız.
Cevap:

 1. 11 Ekim 1910 yılında Selanik’te doğmuştur.
 2. Balkan savaşından sonra İstanbul’a taşınmışlardır
 3. Dersi dinlemeyen bir çocuktur. Fakat okumayı diğer öğrencilere göre üç ay önce çözmüştür.
 4. İzmir lisesine giderken son sınıfta geometri dersi ile tanışmıştır
 5. 1928’de burs kazanmış ve Fransa’ya gitmiştir.
 6. Mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde ders vermeye başlamıştır.
 7. Almanya’ya taşınarak Göttingen Üniversitesinde çalışmaya başlamıştır. Burada doktorasını tamamlayıp Arf halkaları teorisini de burada kanıtlamıştır.
 8. 1963 de bilim insanları ile TÜBİTAK’ı kurmuştur.
 9. Emekli olduktan sonra eşi ile birlikte bir apartman dairesinde yaşamına devam etmiştir.
 10. 26 Aralık 1997 yılında Cerrahpaşa Hastanesinde vefat etmiştir.

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) İzlediğiniz video, konusu bakımından sizce en çok hangi grubu/grupları ilgilendirir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

 

b) İzlediğniz videonun amacı sizce aşağıdakilerden hangisi/hangileri olabilir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri yapılarına göre inceleyiniz. Bu fiilleri örnekteki gibi tabloya yazarak uygun seçeneği işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

2.ETKİNLİK

a) Siz olsaydınız bloga nasıl bir başlık verirdiniz?
Cevap: Atıkların Çevreye Zararları

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65-66-67 Cevapları Özgün Yayınları

b) Blogda verilen katı atık maddelerinin yok olma süreleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Çok uzun sürelerde yok olmaktadırlar. Bundan dolayı çevreye zarar vermesi de fazladır.

c) “gov ve edu” uzantılı siteler hangi kurumlara aittir ve neden güvenilirdir?
Cevap: Gov devlet sitesi, edu ise üniversitelere ait sitelerdir.

d) Blogdaki boş bırakılan yere siz nasıl bir yorum yazardınız?
Cevap: Okulda ilk olarak bir grup kurarak müdürümüzün yanına gidip yapacağımız çalışmaları anlatıp izin isteyebiliriz. Bu sayede okulda etkinlikler ile öğrencileri bilgilendiririz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) Dilekçenin yazılma amacı nedir?
Cevap: Çevre temiz tutmak ve korumak amacıyla malzeme isteği için yazılan bir dilekçedir.

b) 7. etkinlikteki blog metninden ve dilekçenin konusundan hareketle “doğada uzun süre yok olmayan ürünler ve çevre kirliliği” konusunda neler yapılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Çevre kirliliğini önlemek için bilgilendirici etkinlikler yapılıp belli yerlere bilgilendirici yazılar asılabilir. Çöp kutularını maddelere göre ayırabiliriz.


9.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Soru
: a) Karikatürlerin vermek istediği mesajlar üzerinde düşününüz.
Cevap: İlk karikatürde canlıların suya ihtiyacını göstermektedir. İnsanların bilinçsiz kullanımından dolayı ileride kuraklığın yüz göstereceği anlatılmak istenmiştir. İkinci karikatürde ise çöpleri bilinçsizce atmamız çevreye verdiği zarar anlatılmak istenmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

b) Karikatürlerin verdiği mesajdan hareketle aşağıda “yer, zaman, kişi ve olay” unsurları verilmiş olan hikâyeyi yazınız. Hikâyenizi yazarken noktalama işaretlerine dikkat ediniz. Yazım kılavuzundan yararlanınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. “Okumak Deyince” metnine hazırlık yapmak amacıyla 9. etkinlikte yer alan kitap okuma formunu inceleyiniz. Forma uygun notlar alınız.
Cevap:

7.-Sinif-Turkce-Ders-Kitabi-MEB-Yayinlari-Sayfa-157-Ders-Kitabi-Cevaplari

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.