Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mart 2022, 13:43 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Okumak Deyince Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Sizce okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsanın niçin okuması gerekir?
Cevap: Bence okumak bir ihtiyaçtır. Hayal dünyamızı genişletmek, kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için okumaya yemek, içmek kadar ihtiyacımız vardır.


2. G. Flaubert (Fılavber)’in “Öğrenmek için değil, yaşamak için okuyorum.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Bu sözden; insanın öğrenmek için değil, öğrendiklerini hayatına geçirebilmek için okuduğunu anlıyorum.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Cevap:

Anlamını bilmediğim kelime: Özdeşleşmek
Metinde hangi cümlede?: Orada tamamen kendimizi verip kahramanla özdeşleşiyor
Tahminim: Karışmak.
Sözlük anlamı: Denk olmak, o şeyin kalıbına girmek, benzemek.
Cümlede kullanıyorum!: Artık bizler özdeşleştik.


Anlamını bilmediğim kelime: Empati
Metinde hangi cümlede?: Bir filmin kahramanıyla empati kurarak
Tahminim: Aynı durumda hissetmek.
Sözlük anlamı: Kendini karşıdaki kişinin yerine koymak.
Cümlede kullanıyorum!: Hiç empati yapamıyor, beni anlamıyordu.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. İnsanın gerçek anlamda kendini tanımasının yolu nedir?
Cevap: İnsanın gerçek anlamda kendini tanımasının yolu duygularını açığa çıkarması, yaşadıklarının farkına varmak ve kendini diğer insanlarla karşılaştırmaktır.


2. Kurmaca metinlerde okuyucu neleri bulur?
Cevap: Kurmaca metinlerde okuyucu başka hayatlar ve yeni deneyimler bulur.


3. Okuduğunuz bir romanda ya da izlediğiniz bir filmde kendinize yakın gördüğünüz kahramanın özellikleri nelerdir?
Cevap: Kahramanın özellikleri: ısrarcı, inatçı, azimli, korkusuz ve dediğim dedik olması.


4. Kitaplarla kurulan iletişimi gerçek hayattaki iletişime göre farklı kılan nedir?
Cevap: Kitaplarla kurulan iletişimde daha samimi, daha kendimiz gibi ve maskesiz açık oluruz. Kendimizi güvende hissederiz.


5. “Tükettiğimiz şeylerin bizi tüketmesi” sözüyle yazar ne anlatmak istemektedir?
Cevap: Yazar bu sözle, ihtiyaç duyduğumuz ve ya ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz şeylere ulaşmak isterken duygu ve düşüncelerimizi göz ardı ederek manevi olarak zayıfladığımızı anlatmak istemiştir.


6. Hayatın anlamını yaşayarak değil de okuyarak bulmak mümkün müdür? Tartışınız.
Cevap: Hayatın anlamını okuyarak bulmak mümkündür. Çünkü kitaplar hayattan kesitler barındırır. Okumak insanı ruhsal, zihinsel ve hayal gücü bakımından geliştirdiğinden hayatın anlamını bulmayı da  sağlar.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-91. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin türünü belirlemeye yönelik soruları cevaplayınız.

1. Yazar hangi metinde, herkesi ilgilendiren bir konudan bahsetmiştir?
Cevap: Yazar 1. metinde herkesi ilgilendiren bir konudan bahsetmiştir.


2. Yazar hangi metinde, geçmişte yaşamış olduğu bir olayı anlatmaktadır?
Cevap: Yazar 2. metinde geçmişte yaşamış olduğu bir olayı anlatmaktadır.


3. Yazar hangi metinde, konuyu samimi bir üslupla, karşısında biri varmış gibi anlatmaktadır? Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap: Yazar 2. metinde karşısında biri varmış gibi anlatmaktadır. ”El yordamıyla denilse yeridir” cümlesinden samimi olduğunu anlarız.


4. Hangi metin, konuşma havası içinde, sorular sorup cevaplar vererek kaleme alınmıştır? Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap: 1. metin konuşma havası içinde, sorular sorup cevaplar vererek kaleme alınmıştır. ”Bir filmin kahramanıyla empati kurarak onun yerine geçmez miyiz?” cümlesinde çoğul cümlesi ile okuyucuyu dahil etmektedir.


5. Ulaştığınız yargılara göre “Okumak Deyince” metninin türü nedir? Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap: Metnin türü sohbettir. Yazar samimi bir üslup ile senli benli konuşmaktadır ve karşısında biri varmışçasına sorular sorarak cevaplar vermiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metin ya da metinler okuduğunuz metindeki anlatım biçimine benzemektedir? Belirtilen yerleri işaretleyiniz.
Cevap:

Ağaçların ve İnsanların Baharı
Baharla ihtiyarlığı bağdaşmaz zannettikleri için “Peki ama ihtiyarlamıyor muyuz?” diye
soranlar aramızda bulunabilir ama ben de size sorabilirim. Ağaç ihtiyarlamıyor mu? Yüz
yaşındaki bir ağaç ihtiyar değil midir? Ebette ihtiyardır. Onun da vücudu yıpranmış, yer yer
kurumuş hatta çürümüştür. Fakat bahar gelince onun da damarlarına tıpkı taze fidanların
damarlarına olduğu gibi su yürümüyor mu? Genç bir ağaçla arasında ne fark var? Yüz
yıllık ağacın yüz ilkbaharı oluyor da bir insanın ilkbaharı niye ömrünün ilk yıllarında tükensin? Şevket RADO


b) “Okumak Deyince” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap: “Okumak Deyince” metninde tartışmacı anlatım biçimi kullanılmaktadır. Yazar kabul ettiği doğruları sorular sorarak okura kabul ettirmek istemektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan bölümlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap:

1. Bölüm: Bu bölümde ”Carlos Fuentes bir yazısında şöyle der:” cümlesi ile tanık gösterme yolu kullanılmıştır. Yazar doğru kabul ettiği düşüncelerini okura da kabul ettirmek amacı ile Carlos Fuentes’un sözü ile örnek vermektedir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35. Cevapları MEB Yayınları

2. Bölüm: Bu bölümde örneklendirmeye başvurulmuştur. Yazar anlatmak istediği konuyu daha anlaşılır hale getirebilmek için örnekler vermiştir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde gereksiz sözcük veya sözcük gruplarının kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Örnekteki gibi bu sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap:

Hava sıcaklığı sıfırın altında eksi on dereceymiş.
İstemeyerek de olsa elimde olmadan ablamın kalbini kırdım.
Bu yol yaya yürüyerek bitmez.
Çekingen ve utangaç bir gençti şair.
Açılışa gelen konuk ve misafirlere ikram yapıldı.
Bu sorun karşılıklı konuşarak çözülecek.
Seninle birlikte kütüphaneye gelebilirim.
Bize merhameti de acımayı da annemiz öğretti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde sözcüğün yanlış anlamda kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Sözcüklerin altını örnekteki gibi çizerek ilgili kutucuğa, doğru sözcüğü yazınız.
Cevap:

Bölgemizdeki birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor.→ kuruma
İki futbol takımı arasındaki ayrıcalık çoktu.→ ayrım
Programımıza çok üzgün bir haberle son veriyoruz.→ üzüntülü
Fiyatlar pahalı olduğundan satışlar durgun.→  yüksek
Ormanda yetişen karaçam fidanını balkondaki saksıya ekemeyiz.→ dikmeliyiz
İş başvurusu formuna öğretim durumumu yazmamı istediler.→ öğrenim
Yağmur yüzünden topraklarımızın verimi arttı.→ sayesinde
Fırın sahipleri un ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor.→ fiyatlarının
Tırnaklarım epey büyümüş.→ uzamış


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki parçayı yorumlayınız. Konuyla ilgili düşüncelerinizi söylerken (eğer ilk konuşmacı değilseniz) bir önceki konuşan arkadaşınızın sözlerinden hareketle konuşmayı sürdürünüz.
Cevap: Metinde; okuyorsak eğer gösteriş için, karşımızdakini susturmak ve cevap vermek için değil, düşünmek, öğrenmek ve bilgilenmek için okumamız gerektiği anlatılmaktadır. Ayrıca kimi kitapların bizlere fazla geleceğinden bir kaç sayfasının yeteceğini, bazılarının da her kelimesini ayrı ayrı incelememiz gerektiği anlatılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Kitap okuma ve değerlendirme formunu, en son okuduğunuz kitaba göre yönergelerine uygun olarak doldurunuz.
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Ders Kitabı Cevapları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün, Türk dili ve kültürü bakımından önemini başlıklar hâlinde sıralayacağınız bir araştırma yapınız.
Cevap:

– Kaşgarlı Mahmut tarafından oluşturulmuştur.
– Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.
– Türkçe’nin Arapça’dan üstün olduğunu göstermek amacı ile yazılmıştır.
– İçeriğinde, Türk yazı dilinin, dil özellikleri ve söz varlıkları bulunur.
– Özel adlar, atasözleri, deyimler, manzum metinler, cümle örnekleri bulunmaktadır.
– Arapça – Türkçe sözlük olma özelliği taşır.
– Zenginleştirilmiş bir ansiklopedi olma özelliği de taşır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.