Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:02 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları

Anadolu Davulu Metni Cevapları

6. TEMA SANAT: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 263-264-265 Cevapları Özgün Yayınları


HAZIRLIK ÇALIŞMASI

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları Özgün Yayınları

Ailenizin düğün gelenekleri hakkında öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ailemizde düğünden önce tatlı, nişan, söz gibi çeşitli düğün gelenekleri yapılmaktadır. İnsanlar bu törenlerle evlenmeden önce hazırlık sürecinde birbirlerine evlilik için resmi olarak sözler verip aileleri tanıştırırlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Özgün Yayınları

1.ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları Özgün Yayınları


b. Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Bugün pazardan beş okka greyfurt aldım

4.murat 60 kiloluk gürzü tek eliyle ustalıkla kullanırdı.

Köyde bir cümbüş havası vardı.

Yaşı küçük olmasına rağmen temiz bir civandı

Atın ağzında gem takılıydı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkarmış?
Cevap: Davulun güm güm vurması gerekmiş.

2. Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?
Cevap: Anadolu düğünlerinde davul olmazsa olmazmış.Hep kullanılan ve sevilen bir çalgıymış

3. Türkler savaş meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?
Cevap: Orduya şevk vermek amacıyla çalınırmış

4. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ortaya çıkmış?
Cevap: İnsanları sahura uyandırmak amacıyla davul kullanılmıştır.

Sonraki Ödev:  Masallarda Kullanılan Tekerlemeleri Araştırarak Bulduğunuz Örnekleri Defterinize Not Alınız.

5. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?
Cevap: Başka bir yerde meydana gelen hoş bir olay, allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir anlamına gelirmiş

6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde neden davul çalınırmış?
Cevap: Pehlivanlar elense tutarlarken davulcular onlara şevk verir, güç katar.

7. Anadolu’nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış?
Cevap: Düğünlerde,savaş meydanında,ramazanda,güreş yaparken kullanılmış.


3.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. “Anadolu Davulu” metninin anlatım biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Sayfa 164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları


b. “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap: Açıklayıcı anlatım biçimi ile yazılmıştır.Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan metinlerdir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları Özgün Yayınları

4.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:

Davulun sesi Anadolu’nun sesidir. Ne demişler: “Arı kovanı oğulsuz olmaz, düğün dernek davulsuz olmaz.”(Örneklendirme)

Belirtilen günde kızın penceresi önünde, şıvgın gibi yiğitler toplanmış, her yiğit hünerini göstermeye başlamış.(Benzetme)

Kimi elli okkalık gürzleri havaya uçurmuş, kimi at üzerinde en zor hareketleri yapmış ama kız oralı bile olmamış, başını çevirip bakmamış.(Karşılaştırma)

Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur. “Uykusuz düş, davulsuz cümbüş olmaz.” demiş atalarımız.(Tanık gösterme)

Tok bir sesle uyandırmak, uyandıktan sonra da eğlendirme daha uygun demişler ve davulcuya bu görevi vermişler.(Karşılaştırma)


5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap: Abartma söz sanatı kullanılmıştır.Aşkı için alev alev yandığını söyleyerek abartmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları Özgün Yayınları

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
Cevap:

(Ö) Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?
(N) Türkler, savaş alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.
(Ö) Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.
(N) Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.
(N) Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.
(Ö) Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.

Sonraki Ödev:  Bildiğiniz ya da Büyüklerinizden Duyduğunuz Bir Efsane Varsa Anlatınız.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Sayfa 164-165-166-167-168-169-170-171-172 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Özgün Yayınları

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.

1. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?
Cevap: İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.


2. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?
Cevap:

“Hem ağlarım hem giderim.” diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır.

Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı.


3. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?
Cevap:

Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.

Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş.


4. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?
Cevap: Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız?


5. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?
Cevap: Kız, konağından dışarı çıkmazmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Özgün Yayınları

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap:

• Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi.
• Arkadaşlarım bugün bize gelecekler.
• Kek harcına biraz şeker eklemelisin.
• Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz?
• Minik kız, annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu.
• Kedi, açık kapıdan içeri girdi.
• Sen okula git, ben sonra geleceğim.
• Alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım.


10. ETKİNLİK

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları Özgün Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.