Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:47 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172-175-176-177-178-179-180. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Divanu Lugati’t-Türk’ün Bulunuş Hikayesi

6. TEMA Okuma Kültürü : 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 172-175-176-177-178-179-180. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın sözlü edebiyatını, geleneklerini, törenlerini, inançlarını, müziğini, oyunlarını kısacası kültür ürünlerini incelemenin ve araştırmanın ne tür faydaları olabilir? Tartışınız.
Cevap: O bölgede yaşayan halkı daha iyi tanırız. Kültür zenginliği oluşur ve kolay bir şekilde iletişim kurarız.

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Türk milletinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi olarak geçmektedir. Türklerin dili, Türk toplumlarının yaşayış ve kültürünü yansıtmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları MEB Yayınları

1.ETKİNLİK

Metni okurken hikaye haritasında istenenleri not alınız.
Cevap:

Kişiler: Nazif Bey, Kadın, Burhan Bey, Emrullah Efendi, İlmiye Encümeni, Ali Emiri Efendi, Faik Reşat Bey.
Yer: Sahaflar çarşısında olan kitapçı dükkanı
Anlatıcı: 3. Kişi
Zaman: 1914 yılı
Olay Örgüsü: Nazif Bey  kitabını bir kadına verir. Kadın kitabı satmak ister ve sahafa gider. Sahaf kitabın değerini öğrenmek için bir kaç kişiye sorar fakat değersiz görülür. Ali Emri Efendi bu kitabı sahafta görür ve hemen satın alır. Satın aldığı bu kitap çok değerli olan Divanu Lugati’t-Türk’dür.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları

2.ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları MEB Yayınları


3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini bilmeyen kişiler kimlerdir?
Cevap: Nazif Bey, kadın, Sahaf, Burhan Bey, Emrullah Efendi, ilmiye encümeni

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216-218-219-220-221-222 Cevapları Özgün Yayınları

2. Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değerini ve önemini hemen kavrayan Ali Emîrî Efendi kimdir?
Cevap: Kitapları seven ve değer veren bütün servetini kitaplara harcayan, haftada birkaç gün Sahaflar çarşısına uğrayıp kitap arayan kişidir.

3. Dîvânu Lugâti’t-Türk neden önemli bir eserdir?
Cevap: Türk toplumun yaşayışını, dilini anlatan bir kültürel mirastır.

4. Bir kitabın değerli ve özel olduğuna kimler karar vermelidir?
Cevap: Kitabın konusuna göre uzman olan kişiler karar vermelidir.

5. Bir kitabın değerini belirleyen tek nüsha olması mıdır, içeriği midir? Tartışınız.
Cevap: İçeriği önemlidir. Bizlere verilen bilginin doğruluğu ve önemidir.

6. Çok değerli olduğuna inandığınız el yazması bir eser bulursanız ne yaparsınız?
Cevap: İlk okur ve daha sonra okulda kitaplar ile ilgisi olan öğretmenime danışırım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlamca çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu sözcüklerin altını örnekteki gibi çiziniz
Cevap:

Derginize kılı kırk yaracak şekilde bir göz attım.
Aşağı yukarı tam üç yıldır görüşemiyoruz.
Beyza kesinlikle haftaya gelebilir.
Sanırım o işi mutlaka kabul edecektir.
Eminim bu saatte İzmir’e varmış olmalı.
Okulumuzun takımı şüphesiz bu maça iyi hazırlanmış olmalı


5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde sözcüklerin yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümlelerin doğru şeklini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlam belirsizliğinin nedenini cümlelerin karşısına, cümlenin doğru şeklini ise verilen boşluğa yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

7.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altı çizili kelimelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.
Cevap: Geçiş ifadeleridir. Cümleyi olumlu ya da olumsuz yönlendirirler.

b) Siz de bu ifadeleri kullanarak birer cümle yazınız.
Cevap:

  1. Siz de görseniz “çok uslu çocuk” dersiniz.
  2. O da bu dersi çok iyi dinler
  3. Çalışkan öğrenci başarılı olmalıdır; başka bir deyişle iyi bir şekilde çalışması gerekir.
  4. Özellikle bu konulara daha çok yoğunlaşmalısın.
  5. Başarılı olmak için ilk olarak kendini bir düzen kurmalısın
  6. Son olarak programa uyduğun sürece başarıyı yakalarsın

8.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden öznel olanlara (Ö), nesnel olanlara (N) yazınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları MEB Yayınları

 

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları MEB Yayınları

9.ETKİNLİK

Ali Emîrî Efendi’nin Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün değeri ile ilgili Hz. Yusuf’a atıfta bulunarak yaptığı benzetmeyi değerlendiriniz. Ali Emîrî Efendi neden Dîvânu Lugâti’t-Türk ile Hz. Yusuf arasında bir benzerlik kurmaktadır? Yorumlayınız.
Cevap: Hz. Yusuf’un kardeşleri onu değersiz görüp kuyuya atmışlardır. Bir tüccar bularak onu satmıştır. Daha sonra değeri anlaşılmıştır. Peygamber olmuştur. Bu yönden benzetmektedir.


10.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözleri okuyunuz. Yönerge doğrultusunda konuşmanızı hazırlayınız. Karamanoğlu Mehmet Bey ve Ziya Gökalp’in Türkçeye bakış açılarını değerlendiriniz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Türk dili bizim ana dilimizdir. Türk tarihi açsından bu çok önemlidir. Türk toplumunun özünü yansıtmaktadır. Resmileşmesi ile herkes Türkçe konuşmaya başlayacaktır. Bu sayede herkes aynı dili konuşacak ve eserler de bu dilde olacaktır. Türkçe benimsenmiş olacaktır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları

11.ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız

a) Yukarıdaki gazete haberini okuyunuz. Siz “drone” cihazına Türkçe karşılık olarak hangisini uygun buluyorsunuz? Niçin ?
Cevap: Uçangöz bence en uygun başlıktır. Canlı gösterecek ve kaydedecektir.

b) Bu seçenekler dışında sizin de bir öneriniz var mı? Sebepleriyle birlikte açıklayınız?
Cevap: Gözün uçan aynası diyebilirdik. Canlı gözle görülen ama uçan bir makine olmasından kaynaklı bu ismi önerdim.

c) Alışveriş merkezlerinden hastanelere, lokantalardan apartman ve site isimlerine kadar kullandığımız kelimelerin neredeyse tamamı yabancı kelime istilasına uğradı. Dilimizdeki yabancı kelime istilasına dikkat çekmek için yakın çevrenizde karşılaştığınız bir örnekten hareketle kısa bir haber metni yazınız.
Haber metninizde 5N1K sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Kitap okumayla ilgili özdeyişler araştırarak beğendiklerinizi sınıfa getirmek üzere yazınız
Cevap:

  • Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır – P Peacut
  • İnsanlığa başlıca borcumuz: Bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır – Şemsettin Sami
Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.