Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 20:50 - Sena Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181-183-184-185-186-187. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Metni Cevapları

6. TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 181-182-183-184-185-186-187. Sayfa MEB Yayınları 2.Kitap

Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Evet okumanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü okuyan insanların kelime dağarcığı daha zengin, hayalleri daha sınırsız, diksiyonu daha düzgün ve bilgisi daha çoktur.


2. Kitap okumayla ilgili bildiğiniz özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşarak özdeyişlerde verilmek istenen mesajlar üzerine konuşunuz.
Cevap:

Beden için spor neyse, zihin için okumak odur. (Richard Steele)→ Bu özdeyişte zihninde bedenimiz gibi harekete ihtiyacı olduğunu ve bunu ancak okuyarak giderebileceğimizi anlatmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

HELAK
Tahminim: 
Kötü durumda olmak.
Sözlük anlamı: Yorulmak, bitkin halde olmak, ölmek.


BELLEK
Tahminim: 
Depolama alanı.
Sözlük anlamı: Hafıza, bilginin depolandığı yer.


SPORTMEN
Tahminim:
Sporla uğraşan kişi.
Sözlük anlamı: Sporcu.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız.
Cevap:

ha babam de babam: Hiç durmadan sürekli yapılan şey.
dünya kazan biz kepçe: Sürekli dolaşmak, gezmek.
kan ter içinde kalmak: Yorulmak, yorgun düşmek.
oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.
ipe un sermek: Bir şeyi yapmamak için çeşitli bahaneler üretmek.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?
Cevap: Yazar Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.


2. Yazara göre kimler okuyabilir?
Cevap: Yazara göre  duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.


3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Okumak zihni ve kültürü geliştiren, cahillikle savaşan bir hazinedir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 38-40-41-42-43. Cevapları MEB Yayınları

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?
Cevap: Kitaplardan elde ettiğim tecrübe ve bilgileri hayatıma yansıtabiliyorum. Çünkü kitaplar hayata bakış açımı, sorunları çözme stilimi değiştirmemde en büyük etken oldu.


5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?
Cevap: Çevremde okuma alışkanlığı olan kişiler, daha anlayışlı, bilgili, nazik, donanımlı ve planlı insanlar.


6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?
Cevap: Beğendiğim kitapları okumaları için öneririm. Kitapların heyecanlı bölümlerinden bahsederim ve kitap hediye ederim.


4. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Metnin başlığı ile içeriği uyumludur. İçeriğinde insanların neden kitap okumadığını sorgulayarak, kitap okumanın herkesin hamurunda olamayacağını öğrenmiş ve ”Okumak Ayrıcalıktır, Herkes Okuyamaz” başlığıyla da bunu pekiştirmiştir.


b) Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız.
Cevap:

Tek Kelimeden Oluşan→ OKUYAMAMAK
Kelime Grubundan Oluşan→  OKUMAK FARKLILIKTIR


5. ETKİNLİK:

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

Yardımcı Fikirler:
– İnsanların okumaya zaman bulamaması.
– İnsanların gezmeyi okumaktan daha çok sevmesi.
– İnsanların okumamak için türlü bahaneler uydurması.

Ana Fikir: Okumak bir ayrıcalıktır ve herkes okuyamaz. Çünkü hayatındaki akışın önüne ve önem sırasına okumayı koyamazlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK:

Aşağıdaki grafiği inceleyerek verilen yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Grafiğe göre doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
Cevap:

(D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre azalmıştır.
(D) 2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır.
(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir.
(Y) 2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır.
(D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır.
(Y) 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir.


b) Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara üç örnek yazınız.
Cevap:

– Milli kütüphanelerdeki kitap sayısı tüm yıllarda, diğer kütüphanelerden daha azdır.
– Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarına Ait Kütüphaneler her sene en çok kitaba sahip olan kütüphanelerdir.
– Üniversite Kütüphaneleri 2015-2016 yıllarında sabit kitap sayısıyla kalmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK:

Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız.
Cevap:

Her konuda bilginlik taslamasına alıştık.→ bilgiçlik taslamak
Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı.→ ödüm koptu
Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını.→ ayıkla pirincin taşını
Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar.→ zeytinyağı gibi üste çıkar
Açlıktan midem zil çalıyor.→ midem kazınıyor
Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu.→ etekleri tutuştu

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169. Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK:

Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

1- Köşedeki oyuncakçıya uçan helikopter gelmiş.→ Helikopter zaten uçar.
2- Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.→ okumak ve anlamak yer değiştirmeli.
3- Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir.→ Ölüm ve felç yer değiştirmelidir.
4- Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı.→ Çay içilir.
5- Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı.→ Geçmiş yerine gelecek yazılmalı.
6- Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum.→ Yaşanmamış günlere özlem duyulmaz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yandaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye’nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız.
Cevap: Türkiye’de yapılan ankete göre ben %20’lik kısımda bulunmaktayım. Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32’lik kesimin kitap okumama gerekçeleri zamanlarının olmayışı, hemen sıkılıyor olmaları ve kitap alacak maddi güçlerinin olmaması gibi bahaneler sıralanabilir. Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için kütüphaneler ve kütüphanelerdeki kitap sayıları arttırılabilir, kitap okumaya teşvik eden kampanyalar ve ödüllü kitap okuma yarışmaları düzenlenebilir.


10. ETKİNLİK:

Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemiz ile ilgili düşünceleri ne olurdu? Düşüncelerinizi sosyal medya mesajı olarak arkadaşınızla paylaşınız.
Cevap:

Yabancı kelimeler ülkemizin her köşesini, her dükkan ve mağazasını kaplamış durumda. Kendi ülkemizde kendi  dilimizi kullanmıyorken gelen turistler neden öğrenmek istesin? neden konuşsunlar dilimizi? veya neden saygı duysunlar ki? Bu düzene bir son verilmeli ve Türkçenin günden güne yok olmasını engellemeliyiz. Türk halkını ülkesinin dilini kurtarmaya davet ediyorum!.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Severek okuduğunuz bir kitabı tanıtmak için görsellerle desteklenmiş bir sunum hazırlayınız. Sunum
öncesi prova yapınız.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.