Anasayfa Kitap Cevapları
18 Mart 2023, 18:41 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-189-190-191. Cevapları MEB Yayınları

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları

6.TEMA Milli Kültürümüz: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 186-189-190-191. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız
Cevap: Evet vardır. Her renk bir duyguyu yansıtmaktadır. Örnek verecek olursak beyaz saflığı, siyah asaletin simgesidir.

Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?
Cevap: Türklerin yaşam tarzlarını, gelenek ve göreneklerini, uğraştıkları işi yansıtmaktadır.

Evinizde ya da çevrenizde bulunan kilimlerin desenlerini ve renklerini arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Bizim evimizde bulunan kilimin deseni papatya desenlidir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir.
Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?
Cevap: Şekiller ve renkler ile anlatmışlardır.

2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.
Cevap: Hayata renk vermek ve doğaya hakim olmak anlamına gelmektedir.

3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Kilimlerde işlenen renkler yaşanmışlıkları yansıtırmış. Kilimler renkli olmasından dolayı renk sofrası denmiştir.

4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?
Cevap: Renkler insanların duygularını düşüncelerini anlatmaktadır.

5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.
Cevap: Kızın gönlünün başkasında olduğunu anlamıştır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 173-174-175-176-177-178 Cevapları Özgün Yayınları

6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?
Cevap: Çeşitli bitkilerin kökleri ve tohumlarından alınması ile çıkarılmıştır.

7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap: Ben beyaz ve maviyi kullanırdım. Karıştırarak çiçek deseni verirdim. Bu renkleri kullanmaktaki amacım insanın içini rahatlatmasıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.
Cevap: Anlatımı daha anlaşılır kılmış ve anlamı güçlendirmiştir.

• Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir.
• Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.
• Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.
• Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.
• Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.


4.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.
Cevap: Anadolu’da dokunana kilimler insanların yaşanmışlıklarını, duygularını ve düşüncelerini yansıtırmış. Kilimlerin üzerlerine işledikleri desenler ve renkler ile yaşanmışlıklarını anlatıyorlarmış. Yörük beyi bir kızı ister ve çadırının önüne bir kilim atılır. Bunun üzerine yüreği sızlar ve bu kızın babasını çağırtır. Yörük beyi kızın babasına kızın gönlünün başkasında olduğunu ve kızının zengin biriyle evlenmesini istediği için ona verdiğini sorar ve evet cevabını alır. Yörük beyi bunun üzerine adama deve ve at verip kızının gönlünde olan adam ile evlendirmesini söyler. Bir kilim ile bunu anlamıştır. Bu yüzden kilimler Anadolu’da yani kültürümüzde anlamı çok farklıdır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 168-169. Cevapları MEB Yayınları

5.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar

  • Anadolu’da kilim demek özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik, renk renk dokumak demektir.
  • Önceleri köy ve kasabaların yanı başında “boyalık” denen bir yerde bu bitkiler yetiştirilir, boyaların tümü buradan elde edilirdi.

Nesnel Yargılar

  • Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.
  • Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler gelişigüzel seçilmez.

6.Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız
Cevap: Halı ve kilimler Türk milletinin yaşamını, gelenek ve göreneklerini, uğraştıkları işleri anlatan bir sanat eseri diyebiliriz. Eski dönemde halı ve kilim dokumacılığı yapılırmış Bu sayede ticaretimiz gelişmiştir. El ile dokunulduğu için çok değerlidirler. Günümüz de ise artık fabrikalarda yapılmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları

7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları


8.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metninin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Biruni yaşadığı yüzyılın en büyük matematikçisi olarak geçmektedir. Trigonometrik fonksiyonlarda yarı çapın bir birim olarak kabul edilmesini savunan ilk kişi ve sinüs, kosinüs, sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını eklemiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.