Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 2:50 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225. Cevapları MEB Yayınları

Broşür Dinleme Metni Cevapları

7. Tema: Sağlık ve Spor 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?

Cevap: Sağlıklı yaşamak için dengeli ve düzenli besleniyorum. Aynı zaman da  haftada 3 gün bile olsa sporumu yapıyorum.

Sonraki Ödev:  Sağlıklı Yaşamak İçin Neler Yapıyorsunuz?

Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız

Cevap: Doktorların en çok karşılaştığı düzensiz beslenmek, fazla mesai, yetersiz sağlık materyalleri gibi sorunlar ile karşılaşıyor olabilir.

Sonraki Ödev:  Doktorların Karşılaştıkları Sorunlar Neler Olabilir? Anlatınız.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

 “Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. soruya verdiğim cevap: İnsanlar broşürü merak edip incelemişlerdir.
2. soruya verdiğim cevap: Yolda gördüğü kadınları da bilgilendirmeye çalışmış ve onlara hasta çocuklarını hastaneye götürmesi gerektiğini söylemiştir.


2.Etkinlik

a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap:

broşür : bilgi veren kağıt
fakülte : yüksek okul
kırsal : küçük yerleşim yeri
müdahale : erken davranma
yetki : görev
formül : cevap
ahali : topluluk

b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap:

broşür : küçük kitapçık
fakülte : bir üniversitenin, öğrenim alanı
kırsal : az sayıda insanın barındığı yer.
müdahale :  el atma, karışma
yetki : bilgisi ve uzmanlığıyla bir işi yapmaya yeterli olma durumu
formül : bir olgu, ilke ya da kuralla ilgili simgeler takımı
ahali : insan topluluğu


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.
Cevap:

⇒ Yaptığımız proje için broşür bastırıp dağıttık.
⇒ Kırsal kesimlerin bazıları gelişme gösterememiştir.
⇒ Ahali ye duyuru yapıldı.


3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir? 
Cevap: İnsanlara yardımcı olacağını ve işe başladığı için heyecanlıdır.

2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?
Cevap: Hasta olan çocuklar çok ciddi bir şekilde hasta olsa da geç gördürdüklerinin farkına varmışlardır.

3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?
Cevap: Kırsal kesimde yaşayan insanların hastaneye gitmeden kendi yöntemleri ile iyileşmeye çalıştıkları cevabı üzmüştür.

4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız
Cevap: Bence çok yanlıştır. Alıp broşürü incelemeleri gerekir.

5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?
Cevap: Bende broşür dağıtmasında yardım eder insanları bilinçlendirirdim

6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?
Cevap: Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşürü, köyün muhtarı Osman Ağa çakmak taşlarını sarmak için broşürü kullanmış ve eve götürmüştür. Broşürü Osman Ağa’nın torunu Ömer almış ondan bir uçak yaparak uçurmak istemiştir. Uçak yan bahçeye gitmiştir. Şerife Teyze gördüğü broşürü alarak elindeki ipi ona sarmıştır ve Hatice Hanım’a vermiştir. Hatice Hanım’ın işi bitince de broşürü torunu Saniye bulmuş içine nohutlarını koyarak tarlaya gitmiştir. Tarladayken nohutlardan Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım’da nohutları yedikten sonra broşürü görmüş ve okumuştur.

7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?
Cevap: Her eve giderek bu konuda bilgilendirme yaparım.


4.Etkinlik

 Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: Yeni mezun olan Doktor Mustafa köy halkının çocuklar çok hasta oluncaya kadar getirmediklerini fark eder. Bunun üzerine köyü bilinçlendirmek ister. Broşür bastırıp dağıtmaya başlar. İnsanlar broşürü almazlar. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşürü, köyün muhtarı Osman Ağa çakmak taşlarını sarmak için broşürü kullanmış ve eve götürmüştür. Broşürü Osman Ağa’nın torunu Ömer almış ondan bir uçak yaparak uçurmak istemiştir. Uçak yan bahçeye gitmiştir. Şerife Teyze gördüğü broşürü alarak elindeki ipi ona sarmıştır ve Hatice Hanım’a vermiştir. Hatice Hanım’ın işi bitince de broşürü torunu Saniye bulmuş içine nohutlarını koyarak tarlaya gitmiştir. Tarladayken nohutlardan Ayşe Hanım’a ikram etmiştir. Ayşe Hanım’da nohutları yedikten sonra broşürü görmüş ve okumuştur. Bundan sonra çocuğunu götürmüş ve iyileşmesini sağlamıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

5.Etkinlik

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız
Cevap: Gelecekte Harita Mühendisi olmak istiyorum. Harita Mühendisi bulunduğum yerküreyi anlayıp, planlayıp, düzenleyip yönetmesi gerekir. Modern teknolojiyi kullanarak yapacakları yapıları planlayıp nasıl yapacağını ayarlar ve işini gerçekleştirir. Bu planı yapmak için yerine gider ve yeri görerek planını hazırlar.


6.Etkinlik

“Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız
Cevap: Broşür metninde mantık kuralları çerçevesinde bir olay gerçekleşmiştir.  Duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımamaktadır. Metinde broşürün ulaşımında gerçekleşen olaylar çok uzun olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız
Cevap:

⇒ Broşürde bahsedilen konu hakkında doğru bir araştırma süresi
⇒ Konu hakkında farklı çözüm önerileri
⇒ Edinilen bilgiler ve çözümler toplanır doğru sonuca varılır
⇒ Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmeli
⇒ Kullanılacak metinin hazırlanması
⇒ Kullanılacak görsellerin hazırlanması


9.Etkinlik

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız
Cevap:

Attı→ atmıştı→ Elindeki topu kenara atmıştı.
Başladı→ başlamıştı→ Sınav çalışmaya başlamıştı.
Uçtu→ uçmuştu→ Elindeki kağıt havaya uçmuştu
Aldı→ almıştı→ Eline kalem almıştı
Başladı→ başlamıştı→ Üniversiteye geçen yıl başlamıştı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

10.Etkinlik

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.
Cevap:

⇒ Güvenlik görevlisi seyyar satıcıların çocuklara satış yapmasını önlemesi için emir verilebilir
⇒ Çocuklara öğretmenleri tarafından bilinçlendirme yapılmalıdır.

c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.