Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 1:17 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-231-232 Cevapları Özgün Yayınları

Kişisel Gelişim 7.Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. Tema: Kişisel Gelişim 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-231-232 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Özgün Yayınları

A. Aşağıdaki metni okuyunuz.


B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Dört tavuk ne yapmış?
Cevap: Kartal yuvasına giderek gizlice yumurtaları almışlar.

2. Kümesteki tavuklar ne düşünmüş?
Cevap: Yumurtanın çok büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüşler.

3. Yumurtayı sahiplenen anne tavuk, yavrusuna neler anlatmış?
Cevap: Nasıl beslenmesi gerektiğini ve tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini anlatmış.

4. Kartalı gören yavrusuna, anne tavuk hangi öğütleri vermiş?
Cevap: “Evet yavrum! Sen sakın ona özenme. Asla onun gibi olamazsın! Sen bir tavuksun ve bir tavuk gibi yaşamalısın.”

5. Metnin ana fikri nedir?
Cevap: Kişi kendini nasıl görüp inanırsa öyle yaşar.

6. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?
Cevap: Öyküleyici ve betimleyici anlatım kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Özgün Yayınları

C. Aşağıdaki cümleleri, anlam özellikleriyle eşleştiriniz.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Özgün Yayınları


Ç. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar.
(D) 2. Kitap, dergi vb.nde başlıklardaki sözcüklerin tüm harfleri veya yalnızca ilk harfleri büyük yazılır.
(Y) 3. Soru eki “mi” gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır.
(Y) 4. “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa bitişik yazılır.
(D) 5. Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.
(D) 6. Şiirde, bütün dizeler büyük harfle başlar.
(Y) 7. İkilemeler bitişik yazılırken pekiştirmeler ayrı yazılır.
(D) 8. Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere “özdeyiş (vecize)” denir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102 Cevapları Özgün Yayınları

D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?
Cevap: C

A) Hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü.
B) Bazen duygu ve düşüncelerimizi kimseye açıklayamayız.
C) İlkokuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var.
D) Odamda gördüğünüz her şeyi ben yaptım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Özgün Yayınları

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?
Cevap: B

A) İlk öğretmenliğe başladığım günü asla unutamam.
B) Boyacı, ücretini alamadığı için işi bıraktı.
C) Bu oda, doğum yapan kadın hastalarımıza ayrılmıştır.
D) O kadar soğuktu ki saçlarım diken diken oldu.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: A

A) Bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım.
B) Takımımız son final maçına çıkarken çok heyecanlıydı.
C) Yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarınızı yapınız.
D) Son soruyu cevaplaması yarışmayı kazanmamıza yol açtı.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
Cevap: D

A) Evet, herkes senin de takıma katılmanı kabul etti.
B) Ne yaptın, nerelere gittin, bizimle paylaşır mısın?
C) Of, bu kadar soğuk bir havada dışarı mı çıkılır?
D) Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda…

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118-121-122-123-124-125. Cevapları MEB Yayınları

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur?
Cevap: B

A) Sen olmasaydın ben bu işi tek başıma bitiremezdim.
B) Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir.
C) Biz gidene kadar onlar her şeyi halletmişti.
D) Arkadaşım, birçok konuda ailesinden yardım alıyordu.


E. Defterinize “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Akıllı bir insan kendini her daim geliştirmeye çalışır. Yeni fikirler üretip başarılı olmanın yolunu bulurlar. Bunlardan hariç daha akıllı insanlarda vardır. Bunlar ise kendilerinden hariç başkalarının fikir ve düşüncelerini de geliştirerek fazla ve yeni fikirler ortaya çıkarırlar.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Thomas Alva Edison (Tomıs Alva Edison) ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmadan edindiğiniz bilgileri sınıf panosunda sergilemek üzere yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Özgün Yayınları

2. Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze gelişimini araştırınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Özgün Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.