Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 23:22 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-234-235-236. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Akşehir’de Bir Fil Metni Cevapları

8. Tema: Zaman ve Mekan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. Bildiğiniz bir Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 232

2. “Sözünde durmak” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Verdiği bir sözü çiğnememek yani o sözü yerine getirmek anlamına gelmektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız

a) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri bulunuz
Cevap: silip süpürmek, astığı astık kestiği kestik, ürperti sarmak, vadesi dolmak, selam vermek, öcünü almak, şeytan dürtmek, iç çekmek.

b) Deyimlerin metnin anlamına yaptığı katkıyı açıklayınız.
Cevap: Deyimler metnin anlamını zenginleştirip okuyucunun gözünde canlandırarak daha iyi anlamasını sağlar.


2. ETKİNLİK

 Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Metnin bağlamından hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.
Cevap:

amansız
Tahminim
: can yakıcı
Sözlük anlamı : öldürücü

Şehzade
Tahminim
: Osmanlıda padişahın oğlu
Sözlük anlamı : Padişah oğullarına ve onların erkek çocuklarına verilen san

Tesir
Tahminim
: etki
Sözlük anlamı : etki altında

ferman
Tahminim
: buyruk
Sözlük anlamı : emir


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Fıkradaki olay nedir?
Cevap: Akşehir kasabasında şehzadenin getirdiği fiillerden rahatsız olana halk hocayı da yanlarına alarak şehzadeyle konuşmak için yola koyulmuş fakat hocayı yarı yolda bırakmışlardır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 112-114-115-116-117. Cevapları MEB Yayınları

2. Fıkraya göre olaydaki kırılma noktası nedir?
Cevap: Kasabalıların hocayı yalnız bırakmaları.

3. Nasreddin Hoca, Şehzade’den ikinci fili isteyerek kasabalıya nasıl bir mesaj vermeye çalışmıştır?
Cevap: Yarı yolda bırakmalarının kötü bir davranış olduğunu göstermeye çalışmıştır.

4. Fıkralardan yola çıkarak Nasreddin Hoca’nın kişilik özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cevap: Ders vermesini bilen, zeki, liderlik özelliği olan, güvenilir biridir.

5. Çevrenizde Nasreddin Hoca’nın kişilik özelliklerini taşıyan insanlar var mı?
Cevap: Evet var. Liderlik özelliği olan güvenilir ve zeki tanıdıklarım var.

6. Grup sözcüsü olduğunuz zor bir görevde yalnız bırakılsanız nasıl davranırdınız?
Cevap: Grup arkadaşlarıma karşı sinirlenirdim fakat görevimi yerine getirdikten sonra grup arkadaşlarımla konuşma yapar ve yaptıklarının  yanlış olduğunu söylerdim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

 “Akşehir’de Bir Fil” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Kasabalıların fille ilgili sorununa farklı bir çözüm üretiniz.
Cevap: Hoca ve kasabalılar Şehzade ile konuşarak bu sorunu çözmeye çalışabilirler.


5. ETKİNLİK

 “Akşehir’de Bir Fil” metninden iki abartma cümlesi örneği yazınız.
Cevap:

⇒ Çarşıda, pazarda, bağda, bahçede/ Silip süpürüyormuş, ne bulursa
⇒ Astığı astık, kestiği kestik Şehzade’ye,


6. ETKİNLİK

 Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri cümleye uygun farklı kip ve kişi ekleriyle tamamlayınız
Cevap:

Anadolu’yu kaplayan bir kara su yağıyor
Adam koskoca çadırını getirmiş
Kasabanın tam ortasına kurdu
Kasabalı fili doyuramaz
Kışın soğuğu bütün korkuları bastırır
Ocağına düştük şehzadem!
Hoca artık huzurda bulunuyor.
Ne dilersen dile benden.
Yarın Akşehir’e gezmeye gideceğiz.
Fil için teşekkürlerimizi arz ettik.
Hocam sizinle birlikte şehzadeye gidelim.
File bir eş gönderilmesi için ferman buyurmuş


7. ETKİNLİK

 Alınan bir karara, bazı kişilerin uymaması sonucunda ne tür sorunlar ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: İşler aksayabilir, kişiler arası tartışma olabilir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122-123. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

8. ETKİNLİK

 Aşağıdaki hikâye haritasından hareketle anlatım biçimlerini de kullanarak bir hikâye yazınız. Yazınızı deyim ve atasözleriyle zenginleştiriniz.
Cevap:

Bir köyde eğitim vermekte olan bir öğretmen okula 3 öğrencinin gelmediğini görürü. Bir haftadan beri okula gelmeyen öğrencilerin evlerine velileri ile konuşmaya gider. Okula gelmeyen öğrencilerin ailelerine tarlada su olmadığı için su taşıdıklarını ve ekinlerinin sulanmasını sağladıklarını öğrenir. Bunun üzerine öğretmen, köylüler ve köyün imamı da olmak üzere toplanarak köyün muhtarı ile bu tarlalara su taşınması için konuşmaya giderler. Köyün muhtarı, bu konuyu halledeceğini söyleyerek işlemlere başlar. İmece usulü ile köye su taşınacağını söyler. Suyu isteyen köylülerin bazıları kararından dönünce taşınacak su da iptal oldu. Bunun üzerine öğretmen aileler ile konuştu ve ne olursa olsun çocukları okula göndermeleri gerektiğini söyledi.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Sınıfınızda “Ülkeler arasındaki kültürel etkileşim, toplumların birbirine bakış açısını değiştirir mi, değiştirmez mi?” konusunda düzenlenecek münazara için hazırlık yapınız.
Cevap: Ülkeler arasında kültürel etkileşim insanların gelişmesi için çok önemlidir. Kültürlerin kaynaşması ile ön yargı ortadan kalkar ve insanların bakış açısı daha çok gelişir

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.