Anasayfa Kitap Cevapları
12 Temmuz 2023, 2:51 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları

Aşık Veysel Satıroğlu Metni Cevapları

8. Tema: Sanat 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232-233-234-235-236-237-238-239. Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Bildiğiniz halk türküleri hangileridir?

Cevap: Hastane önünde incir ağacı, Sen benimsin ben seninim gibi müzikleri biliyorum.

Sonraki Ödev:  Bildiğiniz Halk Türküleri Hangileridir?

Ozanlık geleneği hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Ozanlar toplumda olan sorunlar, dertleri, vatan sevgisini,  sözlü bir şekilde anlatmasıdır.

Sonraki Ödev:  Ozanlık Geleneği Hakkında Neler Biliyorsunuz?

 Halk ozanlarından hangilerini tanıyorsunuz?

Cevap: Neşet Ertaş, Aşık Veysel

Sonraki Ödev:  Halk Ozanlarından Hangilerini Tanıyorsunuz?

 “Aşık atışması” ne demektir?

Cevap: Halk ozanların karşılıklı bir şekilde sözlü atışması

Sonraki Ödev:  Aşık Atışması Ne Demektir?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlamlarına ilişkin tahminlerinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.

Seferberlik
Tahminim: Savaşa hazırlanmak
Sözlük Anlamı: Ülkeyi savaşa maddi ve manevi olarak hazırlamak.

Felek
Tahminim: Şans
Sözlük Anlamı: Talih, baht.

Keven
Tahminim: Çalı
Sözlük Anlamı: Geven, dikenli bir çalı


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Âşık Veysel, ne zaman ve nerede doğmuştur?
Cevap: 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı olan Sivrialan köyünde doğmuştur.

2. Âşık Veysel’in gözlerini kaybetmesine neden olan olayları anlatınız.
Cevap: Aşık Veysel su çiçeği geçirir ve sağ gözünü kaybeder. Sol gözünü ise babası inek sağarken elindeki değnek gözüne gelerek sol gözünü de öyle kaybeder.

3. Babası Aşık Veysel’e neden saz almıştır?
Cevap: Babası Aşık Veysel’e oyalanması için saz almıştır.

4. Âşık Veysel’in babasının yerinde olsaydınız, gözlerini kaybeden Âşık Veysel için neler yapardınız?
Cevap: Hastaneye götürür ve tedavi edilmesi için uğraşırdım.

5. Okuduğunuz metinde adı geçen âşıklar hangileridir? Bunların dışında tanıdığınız âşık ya da âşıklar var mıdır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çamşıhlı Ali Ağa (Âşık Ala) metinde geçen aşıktır. Benim tanıdığım aşıklar ise; Aşık Mahzuni, Şeref Taşlıova.

6. 5 Aralık 1931’in Âşık Veysel için neden dönüm noktası olduğunu açıklayınız.
Cevap: Bu tarihte başlayan şenlikler üç gün sürmektedir. Bu şenliklerde halk ozanları halk ile buluşur. Aşık Veysel bu şenliklerde öne çıkan ozan olur.

7. Ahmet Kutsi TECER’le tanışan Âşık Veysel’in hayatında metinde anlatılanların dışında ne gibi değişiklikler meydana gelmiş olabilir? Anlatınız.
Cevap: Metnin dışında kendini geliştirmiş ve maddi açıdan iyi duruma gelmiştir. Herkes tarafından tanınmış ve saygı duyulan bir ozan olmuştur. Bunun yanı sıra birçok talebe yetiştirmiştir.

8. Âşık Veysel’in şiirlerinin halk tarafından sevilmesinin nedenleri neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Halkın duygularını yansıttığı işin şiirleri seviliyor olabilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

Okuduğunuz metindeki öznel ve nesnel yargıları belirleyerek aşağıya yazınız. 

Öznel Yargılar:
⇒ Babasının teselli bulması için aldığı saz ile yakın arkadaş olur
⇒ Veysel kör olduğundan savaşa katılamadığı için çok üzülmektedir.

Nesnel Yargılar:
⇒ Veysel’den önce iki ablası çiçek hastalığından vefat etmiştir.
⇒ Emlek Yöresi denen, halk ozanlarının, âşıkların çok olduğu bir yörededir Sivrialan.


4.Etkinlik

“Âşık Veysel ŞATIROĞLU” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedenleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Aşık Veysel’in hayatı anlatıldığı için açıklayıcı bir anlatım kullanılmıştır.


5.Etkinlik

Aşağıdaki duvar resminin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri anlatınız
Cevap: İstanbul’da akıp giden zamanı anlatılmak istenmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları

6.Etkinlik

 “İnsanların gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasında fiziksel, sosyal ve kültürel etmenlerin rolü” ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız
Cevap: İnsanlar kendini daha iyi ifade edebilmesi, tanıyabilmesi için çevre, kültür ve fiziksel yaşam önemlidir. Bir çocuğun büyüdüğü çevre onun ilerde nasıl biri olacağını gösterir. Kendini rahat uygun hissettiği alanlarda kendin, daha iyi ifade edebilir ve bu yönde ilerleyebilir. Bundan dolayı yaşadığımız çevre, kültürel değerler çok önemlidir.


7.Etkinlik

 Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? İşaretleyiniz.
Cevap:

() Tatile ailesi ile beraber çıkacaktı.
(X) Neden bu filmi seçtiğini bilmiyorum.
(X) Bu yıl tiyatrolarda perdeler erken kapandı.
(X) Bizi lafa tutması son aracı kaçırmamızı sağladı.
(X) Sıcaklar, bahçedeki ağaçları hatta çiçekleri bile kuruttu.
() Şiir, duyguların coşkulu anlatımıdır.


8.Etkinlik

Aşağıda, anlatım bozukluğu olan cümlelerle anlatım bozukluğunun nedenleri verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluğunu nedenleri ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

9.Etkinlik

 a) Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsünü  dinleyiniz. Dinlediğiniz türkünün sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden yola çıkarak istediğiniz türde bir yazı yazınız. Yazınızın içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

Sadık Dostum

İnsanoğlu topraktan olup toprağa geri gidecektir. Yaşadığımız bu dünya geçici ve sona erecek bir dünyadır. Bu hayatta en güvendiğimiz kişiler bile bir gün bizlere sırt çevirebilir. Yaşadığımız dünyanın imtihan dünyası olduğunu bilerek en doğru şekilde yaşamlı ve doğru bir insan olmalıyız. Bizim tek dostumuz var olduğumuz  toprak olacaktır.

 Âşık Veysel’in “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır” adlı türküsü hakkında yazı yazınız. 

Cevap2:

Hayatın Gerçekleri

Her insanın hayat yolculuğu kendine özeldir ve insanlar bu yolculuklarında pek çok farklı olay yaşamakta, pek çok farklı durum ile karşılaşmaktadır. Ancak her ne kadar insanların yaşamakta olduğu hayatlar faklı olsa da aralarında büyük benzerlikler bulunur. Bu benzerliklerden biri ise mutluluk ve üzüntü olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların kendilerine özel olan bu yolculuklarında karşılarına mutluluk çıkabildiği gibi üzüntü de çıkmaktadır. Ancak insan hiçbir zaman gerçeği unutmamalı, hayatın rüyasına aldanmamalıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

Gelecek Derse Hazırlık

Yanda verilen geleneksel el sanatlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz sanatla ilgili (kullanılan malzemeler, yapım aşamaları vb.) araştırma yapınız.
Cevap: Cam Sanatı

Kullanılan Malzemeler:

 • Cam çubuklar
 • Didmiyum Gözlükler
 • Grafit el aletleri
 • Şalümolar
 • Oksijen maskeleri
 • Mandreller
 • Yüksek dereceli fırın

Yapım Aşamaları:

 • Cam bir kalıba dökülür ve hemen ayrılır.
 • Fırında el yardımı ile şekil verilir.
 • Farklı renkte olan camlar üst üste koyularak oyum yapılır.
 • Kalıp cam şekillendirme tekniği uygulanır.
 • Yapılan bu camlar fuar, sempozyum gibi alanlarda insanlara sunulur.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.