Anasayfa Kitap Cevapları
25 Mayıs 2022, 16:36 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları

İbni Sina Metni Cevapları

8. TEMA: BİLİM VE TEKNOLOJİ: 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241-245-246-247-248-249-250 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Cevap: İbn-i Sina 17 tanesi tıp alanında olmak üzere 160 adet kitap yazmıştır. Tıp alanında El-Şifa, Al-Kanun fi’t- Tıp (Tıp Kanunu), El-Necat ile El-İşarat ve Tenhibat başta gelmektedir. Latinceye çevrilmiş kitapları bulunmaktadır.

 • Kanın besinleri taşıyan bir sıvı olduğu fikrini savunmuştur.
 • Şeker hastalığını idrardaki şeker varlığı ile kanıtlamıştır.
 • Gözle görülmeyen mikropların olduğu varsayımında bulunmuştur.
 • Hacamat tedavisini ilk kez yapan doktordur.

2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: İbn-i Sina hem doktor hem filozof hemde astronomi alanında hizmet vermiş önemli bir ilim adamıdır. Eski çağlarda yaşamış ve teknolojik imkansızlıklar olmasına rağmen gününün şartlarından çok yüksek bir performans sergileyerek bir çok fikir öne sürmüştür.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları Özgün Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.
Cevap:

(Eleştirmek) Bir düşünceyi, bir eseri inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek.

(Çağ) Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.

(Övmek) Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.

(Eser) Emek sonucu ortaya konulan ürün, yapıt.

(Mantık) Doğru düşünmenin yolu


b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.
Cevap:

(önemli) 1. mühim
(Ülke) 2. memleket
(Öncü) 3. önder
(tedavi) 4. iyileştirme
(muhteşem) 5. görkemli
(eser) 6. yapıt
(gider) 7. masraf
(çağ) 8. dönem
(yanlış) 9. hata
(ünlü) 10. meşhur

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 44-45-46-47 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?
Cevap: 980 ve 1037

2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?
Cevap: Çalışıp emek ederek en başarılı kişi olmuştur.

3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?
Cevap: Her okuduğunda farklı bir yönünü bulduğu için

4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?
Cevap: Orta Çağ

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?
Cevap: Avicenna adıyla anmışlardır.

6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?
Cevap: Din, mantık, ahlak, müzik, astronomi, fizik, psikoloji, matematik


3. ETKİNLİK

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.
b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap: Meraklı, araştırmacı, yeni bilgi öğrenmeyi seven, insanlara yardım eden, hoşgörülü bir insandır.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap: Kendi alanında çalıştığı zaman diğer bilimlerden de yardım almak için onları da öğrenmiştir. Bu sayede farklı eserler ortaya çıkaracak kadar bilgisi oluşmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Özgün Yayınları

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.
Cevap: Bu durumda olan insanların panik yapmadan nasıl hareket sergileyeceğini öğrenmelerini sağlar. Bu sayede hata yapılması engellenmiş olur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.
Cevap:

 • Matematik alanında da en başarılılardan oldu.
 • 14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.
 • 21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu.
 • Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en
  büyük bilim insanlarından biri
 • Orta Çağ’da, Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden oldu.
 • Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
Cevap:

(N) İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.

(Ö) İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına
hayret ediyorum.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85. Cevapları MEB Yayınları

(N) İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.

(N) Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.

(Ö) Ben de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.

(N) İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.

(Ö) Bu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.

(Ö) Yazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Özgün Yayınları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.
Cevap: 1. metinde başka birinin hikayesi, 2. metinde kendi hikayesini anlatmıştır.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları Özgün Yayınları

9. ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.

Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.

Cevap: Hayatımız da pek çok engel ve zorluklar önümüze çıkmaktadır. Ne kadar zaman geçse de hep bir hedefimiz olacak ve biz bu hedef doğrultusunda pek çok zorluklarla karşılaşacağız. Bizim yapmamız gereken bu engeller ve zorlukları görünce amacımızdan vazgeçmemeliyiz. Daha çok emek edip hedefimize ulaşmamız gerekir. Bu düşünce ile devam edersek başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.
Cevap: Mektup, gazete, dergi, telgraf, çevirmeli telefon, radyo, telsiz, televizyon, faks makinesi, bilgisayar, cep telefonu, internet, geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçlarıdır.

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.