Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mayıs 2022, 23:24 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244-245-246-247. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Kırkpınar’a Adını Veren Kırk Yiğit Metni Cevapları

8. Tema: Zaman ve Mekan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244-245-246-247. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları

DERSE HAZIRLIK

1. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” ile ilgili bildiklerinizi anlatınız.
Cevap: Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri haziran ayı sonunda, Edirne Sarayiçi adlı yörede düzenlenir. Müsabakalar üç gün sürer ve er meydanında olur. Türkiye’nin dört bir yanından kişiler güreşe katılır. Üç gün bitince ilk üç kişi belirlenir. Kazanan kişilere bazı ödüller verilir.

2. “Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali” kültürel ve toplumsal hayatımıza ne tür katkı sağlar? Tartışınız.
Cevap: Kültürümüzü yaşatmamızı ve diğer ülkelere tanıtmamızı sağlamaktadır.7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları MEB Yayınları

2. ETKİNLİK

 Dinlediğiniz metinle ilgili görüşlerinizi sebepleriyle birlikte yazınız.
Cevap: Metinde güreş müsabakalarının neden olduğunu ölen kahramanların bu şekilde yaşatıldığını ve günümüze kadar gelmesi çok güzeldir.


3. ETKİNLİK

 Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları MEB Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metne göre “Kırkpınar” adı nasıl doğmuştur?
Cevap: Kırk yiğit şehit düşene kadar güreşmişler ve bu şehit düşen yiğitleri mezar kazması ve bu mezarlardan kırk pınar fışkırması ile doğmuştur.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 164-166-167-168-169-170-171. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

2. Kırk yiğidin hatırasını yaşatmak için neler yapılmıştır?
Cevap:  Yaklaşık 650 yıldır güreş etkinlikleri yapılmaktadır.

3. Yaşadığınız çevrede adını efsanelerden alan bir yer var mıdır?
Cevap: Hatay’da bulunan Hıdırbey Musa Ağacı diye bir yer vardır.

4. Metinde güreşlerdeki “er meydanı, yenişememe, sonuna kadar devam etme” anlatımı ile günümüz spor karşılaşmalarındaki “sportmenlik” kavramını karşılaştırınız.
Cevap: Sportmenlik yapılan sporun her şeyini bilip ona göre çalışmaktır.  Eski zaman da yapılan güreş er meydanında yapılmakta ve herk pehlivan en iyi şekilde güreşmeye çalışmaktadır. Günümüz sportmenleri ise yine aynı şekilde yaptığı sporun en iyisini yapmaya çalışmaktadır.

5. Sırtı yere gelmeyen cihan pehlivanlarının yetişmesi ile efsane amacına ulaşmış mıdır?
Cevap: Evet ulaşmıştır.

6. Bir mekânda yüzlerce yıl bir geleneğin sürdürülmesinin önemi neler olabilir?
Cevap: Bu sayede kültürün devamlılığı sağlanır ve kuşaktan kuşağa aktarılır.


5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:

Konu: Kırk Pınar Güreşlerinin nasıl ortaya çıktığı anlatılmaktadır.
Ana fikir: Kültürü gelecek nesillere aktarmak için geleneklerin sürdürülmesi gerekir.


6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin tutarlılığını değerlendirmek amacıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Dinlediğiniz metindeki cümleler birbirleriyle bağlantılı mı? Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap:  Bağlantılıdır çünkü oluş sırasına göre anlatılmıştır.

b) Dinlediğiniz metnin olay örgüsünde anlamsal ve mantıksal bir eksiklik hissettiniz mi? Sebebiyle birlikte yazınız
Cevap:  Evet vardır. Kırk yiğidin şehit olana kadar güreşmesi ve mezarlarından kırk pınar çıkması mantıklı bir anlatım değildir.

c) Metindeki olayların gelişimi ve sonucu bir bütünlük içinde aktarılmış mıdır? Sebebiyle birlikte yazınız.
Cevap: Olayların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl ilerlediği anlatılarak bir bütün halde aktarılmıştır.

d) Sorulara verdiğiniz cevaplara göre metnin tutarlılığı ile ilgili ulaştığınız sonucu yazınız.
Cevap: Cümleler birbirleri ile bağlantılı olduğu için tutarlıdır.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

 Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilleri inceleyiniz. Fiilleri tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz.
Cevap:

Basit Fiiller ⇒ güreştiler, dinlendiler, sürdü, geldi, çıktı.
Türemiş Fiiller ⇒ sergileniyordu, yapılır, görüştü.
Birleşik Fiiller ⇒ gözüne girdi, meşhur olmuştur, fışkırıvermiş, davet etti.


8. ETKİNLİK

 Bir haber muhabiri olduğunuzu hayal ediniz. Yapmış olduğunuz araştırma ve dinlediğiniz metinden yola çıkarak canlı yayında “Kırkpınar Yağlı Güreşleri” hakkında bilgilendirici bir konuşma yapınız.
Cevap:  Her yıl düzenlenen ve ata sporumuz olan Kırk Pınar yağlı güreşleri bu yılda dengesini bozmadan etkinlikler için çalışmalar başlamıştır. Osmanlı zamanında bu yana Türk kültürünün en iyi şekilde yansıtıldığı bu kırk pınar yağlı güreşlerine Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanlar akın akın güreşmeye gelmişlerdir. Kırk pınar güreşleri ortaya çıkışı 40 yiğit ile başlamış ve  şehit olana denk güreşen bu yiğitlerin mezarlarından kırk pınar çıkması ile doğmuştur. İşte bu atalarımızdan bizlere kadar ulaştırılan ata sporumuz günden düne daha çok ilgi görmektedir.


9. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz. 
Cevap: Kırk tane yiğit Edirne bölgesinde şehit düşene kadar güreşmişler ve bu şehit düşen yiğitleri bir bilge bularak mezar kazmış ve bu mezarlardan kırk pınar çıkmıştır. Kırk pınar güreşleri adını buradan almıştır. 650 yıldır Kırk pınar yağlı güreşleri etkinliği düzenlenir ve Türkiye’nin dört bir yanından pehlivanlar gelerek burada güreşirler. Bu güreşler Balkan Savaşından beri Edirne Saray içi adı verilen yerde yapılmaktadır.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.