Anasayfa Kitap Cevapları
14 Temmuz 2023, 0:00 - Mehmet Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257-258-259-260 Cevapları Özgün Yayınları

Elinizin Altındaki Dünya Dinleme Metni Cevapları

8. Tema: Bilim ve Teknoloji 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257-258-259-260 Cevapları Özgün Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Güvenli internet kullanımı hakkındaki araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Güvenli internet kullanımı yaşımıza uygun, yasal ve yeterli kullanıma denir. Yaşımıza uygun, yasaların izin verdiği internet sitelerine girmemiz gerekir.

2. Evinizde internet var mı? Varsa interneti hangi amaçlarla kullandığınızı açıklayınız.
Cevap: Evet internet var. İnterneti eğlence, haberleşme, bilgi edinme gibi amaçlar için kullanıyorum.


1.ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda harfleri karışık olarak verilen sözcük gruplarını yazınız. Bu sözcük gruplarının anlamını önce tahmin ediniz. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

Dört gözle beklemek: Özleyerek bir şeyi, birini beklemek

Gözünü dört açmak: Uyanık olmak

Rahatsız etmek: Rahat bozmak

Harekete geçmek: Bir işe başlamak

Gözüne ilişmek: İstemeden görmek

Özen göstermek: Bir şeye elinden gelene kadar özen göstermek


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İnsanlar dört gözle neyi beklerlermiş?
Cevap:  İnternete girmeyi dört gözle beklerlermiş.

2. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer neresiymiş?
Cevap: İnternet.

3. “Sihirli dünya” olarak nitelendirilen yerde neler yapılıyormuş?
Cevap:  Ödevler ,için her türlü kaynağa ulaşılan, oyunların oynandığı, arkadaşlar ile görüşüldüğü yermiş.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 2023

4. Aileler, çocukları yanı başlarında olduğu hâlde internetteyken niçin onları kontrol ediyormuş?
Cevap: Kötü niyetli olan insanlardan korumak için.

5. İnternet kullanımında size düşen görevler nelermiş?
Cevap: Tehlikelerin farkında olmamız.

6. İnternet kullanırken nelere dikkat edilmeliymiş?
Cevap:  Ev adresi, telefon numarası, okul gibi kişisel bilgileri, kendi fotoğraflarınızı paylaşımda bulunmayın. Kötü niyetli mesajlara cevap vermeden ailemizi bilgilendirelim. Şifremizi hiç kimseyle paylaşmayalım.


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin konusu: İnterneti kullanırken yapmamız gerekenler.

Metnin ana fikri: Gerçek hayat nasılsa internet hayatı da öyledir. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekir.

Metnin yardımcı fikirleri: İnternetin hem iyi hem kötü yanı vardır.


4. ETKİNLİK

Metinde anlatılanlara katılıyor musunuz? Nedenlerini de belirterek aşağıya yazınız.

Cevap: Evet katılıyorum. İnternet ortamı sandığımız gibi masum bir alan değildir. Dışarıdan gelecek her türlü kötülüklere karşı gözümüzü dört açmamız gerekir. Bu yüzden yanlış bir şey yapmadan bilmediğimiz şeyleri bilen birilerine sormamız ve interneti gereksiz kullanmamız gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri aralarında sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkileri kurarak eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları Özgün Yayınları


6. ETKİNLİK

Noktalama işaretleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(D) Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur.

(Y) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

(D) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasına virgül konur.

(D) İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konur.

(Y) Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna üç nokta konur.

(D) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna soru işareti konur.

Sonraki Ödev:  İnsanların Başarılı Olmalarında Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

(Y) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için virgül kullanılır.

(D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları Özgün Yayınları

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluklarını düzelterek yeniden yazınız.
Cevap:

• Hiç dinlenmeden çalışırsan hastalanabilir hatta yorgun düşebilirsin.
→ Hiç dinlenmeden çalışırsan yorgun düşebilir hatta hastalanabilirsin.

• Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde herhâlde yaşamazdım.
→ Kesinlikle denizi olmayan bir şehirde yaşamazdım.

• İş başvurusunu yaparken öğretim durumunu gösteren bir belge istediler.
→ İş başvurusu yaparken öğrenim durumunu gösteren bir belge istediler.

• Sağlıklı ve sıhhatli bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.
Sağlıklı bir hayat istiyorsan beslenmene dikkat etmelisin.

• Yaz boyu bomboş evde oturdu.
→ Yaz boyu evde boş boş oturdu.

• Söylediklerini hiç karşılık vermeden dinledi.
Söylediklerine karşılık vermeden dinledi.

• Öğretmenlerin konuşmalarına istemeden kulak kesildim.

→ Öğretmenlerin konuşmalarına kulak kesildim.


8. ETKİNLİK

İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazarayı gerçekleştiriniz. Münazara sırasında aşağıdaki yönergelere uyunuz.

• Konu dışına çıkmadan konuşunuz.
• Konuşurken size ayrılan süreye uyunuz.
• Fikirlerinizi görsel, işitsel materyallerle destekleyerek paylaşınız.
• Karşınızdakileri, düşüncelerinizin doğruluğuna inandırmaya çalışınız.
• Dinleme kurallarına uyunuz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.