Anasayfa Kitap Cevapları
10 Ocak 2023, 23:10 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72-74-75-76-77-78-79. Cevapları MEB Yayınları

Okumanın İşlevi Metni Cevapları

3. Tema: Okuma Kültürü 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

Hazırlık Çalışmaları

Ne tür kitaplar okursunuz?

Cevap: Ben genellikle macera ve polisiye romanları okurum.

Sonraki Ödev:  Ne Tür Kitaplar Okursunuz?

Severek okuduğunuz, bitmesini hiç istemediğiniz bir kitabınızdan bahseder misiniz?

Cevap: John Verdon adlı bir yazarın Aklından Sayı tut kitabını çok severek ve heyecanlı bir şekilde okudum. Bir adama mektup gelir ve bu mektupta 1 ile 1000 arasında bir sayı tutmasını söyler. Adam 658 sayısını tutar. Mektubun içinde küçük bir zarf vardır. Bu zarfta belli sözler ve en sondu “seninle randevumuz var Bay 658” yazar. Kitap çok meraklı ve çok heyecanlıdır.

Sonraki Ödev:  Severek Okuduğunuz, Bitmesini Hiç İstemediğiniz Bir Kitabınızdan Bahseder Misiniz?

En son hangi kitabı okudunuz? Yazarı kimdi? Konusu neydi?

Cevap: John Verdon’un Aklından Bir Sayı tut kitabını okudum.

Sonraki Ödev:  En Son Hangi Kitabı Okudunuz? Yazarı Kimdi? Konusu Neydi?

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 74 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

a) Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 74 Sayfa Cevapları


b) Yukarıdaki kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.
Cevap:
1. Bayrak bizim bağımsızlığımızın simgesidir
2. Müzik alanında diğerlerine göre yoksundur.
3. Bu gruba acayip bir şekilde saplantılıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 75 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, okuma eylemini nasıl tanımlamıştır?
Cevap:    Yazılı olan veya basılı olan sözcükleri duyu organlarımız ile algılayıp bu algıladıklarımızı anlamlandırıp kavrama ve yorumlama olarak tanımlamıştır.


2. Metne göre insanlar neden okuma gereği duyarlar?
Cevap: Okuma gereğinin duyulması işlerinin gerektirdiğinden dolayıdır.


3. Yazar, okuma eylemini neden yaşam boyu kullanılacak bir araç olarak görüyor?
Cevap: Yaşamımızın belli bir çağında başlayan ve biten bir etkinlik olarak görmediği için yaşam boyu sürecek bir araç olarak görmektedir.


4. Okumanın yaşla sınırlı olmamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Her yaşa özgü olan ilgi, merak soruları bulunmaktadır.


5. Yazar, düşüncelerine kimi/kimleri tanık göstermiştir? Neden?
Cevap: Anlatımı daha etkileyici kılmak amacıyla Goethe ve Montaigne’yi tanık olarak göstermiştir.


6. Montaigne’in kitaplar ile ilgili düşüncesi nedir?
Cevap: Dost ve doktor olarak tanımlamaktadır.


7. “Kitaplar ve okuma eylemi” kavramları sizin hayatınızda nasıl bir yere sahiptir?
Cevap: Kitaplar bizim dostlarımızdır. Bizleri heyecanlandıran, sürükleyen, bilgilendiren ve her zaman iyi yola götüren araçlardır.


3.Etkinlik

a) Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap:

Benim başlığım: okumanın Getirdikleri
Sebebi: Okumanın insana neler kattığından bahsettiği için

Benim başlığım: Okumanın Yaşı Yok
Sebebi: Her yaşın kendine ait merakı, ilgisi olmasından kaynaklı bu başlığı seçtim.


b) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Okumanın faydaları ve önemi

Metnin Ana Fikri: Okumak, insanın hayatını kolaylaştıran ve ihtiyacı olan bir araçtır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Etkinlik

Okuduğunuz metinden neden – sonuç, amaç – sonuç ve koşul cümleleri bularak yazınız.
Cevap:

• Neden – Sonuç: kafamıza takılan ya da bizde merak uyandıran
bir sorunun yanıtını bulmak için ansiklopediler, kitaplar karıştırırız
• Amaç – Sonuç: Güncel olayları öğrenmek için gazeteleri, dergileri okuruz.
Koşul: fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler


5.Etkinlik

a) Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.
Cevap: 1 Yıl içinde her hafta 1 kitap olmak üzere toplam 52 kitap okuyacağım. Türleri macera, polisiye, bilim kurgu olacaktır.


b) Yazılı hâle getirdiğiniz planı verilen grafikle destekleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Etkinlik

“Hiçbir gemi bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez.” sözüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi katılımlı konuşma yöntemini kullanarak anlatınız. Konuşmanız sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
Cevap:

Kitaplar hayal gücünü genişleten bir çeşit araçtır. Sıkıldığımız zaman, sevindiğimiz zaman, üzüldüğümüz zaman kitaplar hep bizim yanımızdadır. Bizi bu dünyadan alır ve başka bir dünyaya götürür.

Kitaplar bilmediğimiz yerleri, bilmediğimiz gelenekleri, kültürü bizlere tanıtır. Bazen bazı kitaplar bizi bambaşka bir ülkeye veya bambaşka bir dünyaya ışınlar sanki. Kitaplar bizlerin dostu, arkadaşıdır. Bizleri hem geliştirir, hem de eğlendirir. Bizlerinde bunun farkına varmamız için kitaplar ile dost olmayı denememiz gerekir.


7.Etkinlik

a) “Gezmek” fiili İstanbul’dan Ordu’ya seyahat edecektir. Gezmek fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


b) “Bulmak” fiili İstanbul’dan Isparta’ya seyahat edecektir. Bulmak fiilinin seyahati sırasında uğradığı illerdeki çekimlenmiş hâllerini uygun kutucuklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 77 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 78 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

a) Aşağıda e-kitap ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle e-kitap ile basılı kitabı karşılaştırarak düşüncelerinizi anlatan bir paragraf yazınız.
Cevap:

E kitaplar daha kolay ulaşabileceğimiz her an okuyabileceğimiz kitaplardır. Baskılı kitaplar ise alarak ve canlı tutup okuyacağımız kitaplardır. Bana göre baskılı kitaplar daha çok kitap okuduğumu hissettirir. Kitapları elimde tutmayı o hayal alemine canlı bir şekilde girmeyi daha çok isterim. Bundan dolayı e-kitaptan daha çok baskılı kitaplar daha güzel gelmektedir.


b) Aşağıdaki kutucukları doldurunuz.
Cevap:

Basılı kitap okuyucusuyum. Çünkü  baskılı kitaplar daha çok kitap okuduğumu hissettirir. Kitapları elimde tutmayı o hayal alemine canlı bir şekilde girmeyi daha çok isterim. Bundan dolayı e-kitaptan daha çok baskılı kitaplar daha güzel gelmektedir.

E-kitap okuyucusu değilim. Çünkü e-kitaplar beni hayal alemine sürükleyecek yapıda bir kitap değildir. Dijital ortamdan çok canlı bir şekilde elimde kitap tutmak beni okumaya daha çok iter.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 79 Sayfa Cevapları MEB Yayınları

9.Etkinlik

Aşağıdaki karikatürlerin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri boşluklara yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 79 Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Gelecek Derse Hazırlık

• Yanda verilen şair ve yazarlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz şair veya yazarın hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapınız.
Cevap:

Halide Edip Adıvar

1884 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini özel dersler ile tamamlayıp daha sonra Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Küçük yaşlarında İngilizce eğitimi almış ve ilk çeviri kitabı 1897 yılında “Ana” yayımlanmıştır. İkinci Meşrutiyetin ardından kadın hakları ile ilgili il yazısı “Tanin” adlı gazetede yayınlanmıştır.

Öğretmen ve müfettişlik yapmıştır. Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin kurucularından  biridir. İzmir’in Yunan işgalini protesto amaçlı konuşmalar yapmıştır. Kurtuluş savaşında cephede görev yapmış ve Sakarya savaşında onbaşı, İzmir’in kurtuluşundan sonra ise başçavuş rütbesi verilmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra 14 yıl İngiltere ve Fransa’da yaşamını sürdürmüş, 1939 Türkiye’ye dönmüştür. 1950 yılında Demokrat Parti üyesi olarak İzmir’de milletvekili seçilmiştir. 9 Ocak 1964 yılında hayata gözlerini yummuştur.

www.forumderscevaplari.com
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.