Anasayfa Kitap Cevapları
4 Kasım 2023, 16:18 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65-66. Cevapları Anka Yayınları

8. Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 65-66. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Din, bireyin inanç ve ibadet hayatına nasıl yön verir? Söyleyiniz
Cevap: Din insanları kötülüklerden alıp iyi davranışlara yönelten bir kuramdır. Güzel ahlaka yönelen herkes hem inancı kuvvetli olur hem de doğru yolda olur.


2. Toplumda güzel ahlakın benimsenip yerleşmesinde dinin rolü ve önemi hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Din insanı güzel ahlaka yöneltir. İnsan güzel ahlaklı olduğunda toplumda huzur güven ortamı oluşur.


3. Din, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ne gibi ilkeler ortaya koyar? Örnekler veriniz.
Cevap:   Akraba ziyaretlerini, büyüklerimize anne ve babamıza saygımızı her zaman korumamızı, küçüklerimize karşı sevgili olmamızı, karşıdaki insan ile ileitşimde kırıcı sözler kaçınmamıza gibi toplum da hayatı düzenleyen sosyal yönleri bulunmaktadır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 53. Cevapları Anka Yayınevi

4. İslam’ın, can güvenliğine verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklayınız.
Cevap:

Can Güvenliği İle İlgili Ayet ve Hadis


5. İslam’ın din hürriyetine verdiği önemi açıklayınız.
Cevap: İslam dininde zorlama yoktur. Herkes inandığı dini yaşayabilir. İslam dini doğruyu anlatır ve tercihi insanlara bırakır.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. I. Miras malı
II. Faiz
III. Karaborsacılık
IV. Rüşvet
Yukarıdakilerden hangileri, İslam’ın yasakladığı haksız kazanç yollarındandır?

Cevap: D. II, III ve IV


2. Hz. Yusuf (a.s.), aşağıdaki peygamberlerden hangisinin oğludur?
Cevap: B. Hz. Yakup’un (a.s.)


3. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C. “Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisâ suresi, 93. ayet.)


C. Aşağıda verilen Asr suresinde, boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Cevap:

Vel asr innel insane lefî husr.
İllellezîne amenu ve âmilus sâlihâti vetevasav bilhakkı
Vetevâsav bissabr


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Anka Yayınları

Ç. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
Cevap:

1. Din Allah (c.c.) tarafından akıl sahibi kimseleri, kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlar bütünü olarak tanımlanabilir.
2. Dinimiz, mutlaka korunması gereken beş temel esas belirlemiştir. Bunlara zarurat-ı hamse denilmektedir.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) bildirdiğine göre hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
4. Dinimiz aklı korumak için içki, uyuşturucu gibi zararlı maddeleri yasaklamıştır.
5. Dinimizi öğrenebileceğimiz en temel iki kaynak Kur’an ile sünnettir.
6. “Ve de ki: Hak, Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
(Kehf suresi, 29. ayet.) ayeti inanç hürriyeti ile ilgilidir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104-107. Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki şemaya, İslam’ın korunmasını hedeflediği beş temel esası yazınız
Cevap:

İslam’ın korunmasını hedeflediği temel esaslar

  • Can emniyeti
  • Din emniyeti
  • Mal emniyeti
  • Nesil emniyeti
  • Akıl emniyeti
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap