Anasayfa Kitap Cevapları
5 Mart 2024, 22:58 - Aysel Alpay Yazdı

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93-94. Cevapları Anka Yayınevi

4. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

4.Ünite Hz. Muhammed’in (s.a.v) Örnekliği: 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93-94. Cevapları Anka Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları Anka Yayınevi

A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlara değer verdiğini hangi davranışlarıyla ortaya koymuştur? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Peygamber efendimiz insanlara verdiği değeri onlara karşı her zaman merhametli, eşit, güvenilir ve kibar olduğu davranışlarıyla göstermiştir.

2. Mekkeliler, gençliğinde Peygamberimize (s.a.v.) niçin “Muhammedü’l-Emin” unvanını vermişlerdir? Belirtiniz.
Cevap: Peygamber efendimizin güvenilir kişiliğinden dolayı ona bu unvanı vermişlerdir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kararlı ve cesur bir kişiliğe sahip olması, onun zorlukları aşmasında ve İslamiyeti yaymasında nasıl bir rol oynamıştır? Bilgi veriniz.
Cevap: Peygamber efendimiz cesur ve karalı olması sayesinde zorluklar karşısında yılmamıştır. Yaşanan onca kötü olaya rağmen o kararlı bir şekilde İslam’ı yaymaya devam etmiştir.

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmeye verdiği önemi örneklerle açıklayınız?
Cevap: Peygamber Efendimiz hakkı gözetmiştir. Bunu da Hz. Muhammed, gençliğinde Mekke’ye dışarıdan gelenlerin mal ve canlarını korumak amacıyla kurulan Erdemliler Birliği’ne katılmış burada haksızlıklara karşı mücadele etmiş olmasından anlayabiliriz.

5.Kureyş suresinde nelerden söz edilmekte ve bizlere hangi mesajlar verilmektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Kureyş suresine verilen nimetlerden ve Allah’a kulluk etmeleri gerektiğinden bahsedilmektedir. Kureyş suresinde verilmek istenen mesaj ise Allah’ın nimetlerine şükredip Allah’a kulluk etmenin önemidir.


B) Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini belirleyip işaretleyiniz.

1. Mekkeli müşrikler, İslam davasından vazgeçmesi için Peygamberimize (s.a.v.) amcası Ebu Talip aracılığıyla çeşitli tekliflerde bulunurlar. Hz. Muhammed (s.a.v.) onların bu teklifini, “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de davamdan dönmem.” diyerek reddeder.
Bu olayda Peygamberimizin (s.a.v.) hangi temel özelliği vurgulanmaktadır?
Cevap: B
A) İbadet etmeyi çok sevmesi
B) Cesur ve kararlı bir kişiliğe sahip olması
C) İnsanları nazik bir dille uyarması
D) Şefkatli ve merhametli olması

Sonraki Ödev:  Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf Kıssasını Okuyarak Hz. Yusuf’un Zorluklara Karşı Sabrı, Tevhid Mücadelesi ve Üstün Ahlaki Özelliklerine Örnekler Yazınız.

2. Hendek Savaşı öncesi Hz. Peygamber (s.a.v.) düşman ordusunu, şehrin içinde mi yoksa dışında mı karşılayalım diye sahabeleriyle görüş alışverişinde bulunuyordu. Bu sırada Selman-ı Farisi adlı bir sahabi, Medine’nin etrafına hendek kazılmasını ve savunma savaşı yapılmasını önerdi. Toplantı sonunda bu sahabinin görüşü hem Peygamberimiz (s.a.v.) hem de Müslümanlarca uygun bulundu.
Bu metinden, esas olarak Peygamberimizle (s.a.v.) ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Cevap: C
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) sosyal ilişkilere her zaman önem vermiştir.
B) Medine’nin etrafına hendekler kazıldığından müşriklerle yapılan son savaşa, Hendek Savaşı denilmiştir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) toplumu ilgilendiren önemli konularda sahabilerle istişare yapmıştır.
D) Peygamberimiz (s.a.v.) her konuda Selman-ı Farisi’nin görüşünü almıştır.


3. Üsve-i hasene kavramı Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliğini ifade eden bir kavramdır?
Cevap: B
A) Allah’ın (c.c.) peygamberi olmasını
B) İnsanlar için en güzel örnek olmasını
C) Peygamberliğinin evrensel olmasını
D) Kureyş kabilesine mensup olmasını


4. Sıdk kavramı, peygamberlerin hangi özelliğini ifade etmektedir?
Cevap: C
A) Tebliğ göreviyle sorumlu olmalarını
B) Her türlü günahtan uzak olmalarını
C) Doğru sözlü olmalarını
D) Akıllı ve zeki olmalarını


8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınevi

C) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:
1. (..D..) Allah Resulü (s.a.v.), güzel ahlakı ve erdemli davranışlarıyla bizim için en güzel örnektir.
2. (..Y..) Resulullah (s.a.v.) kendine ve Müslümanlara düşmanlık eden Mekkeli müşrikleri bağışlamamıştır.
3. (..D..) Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca hakkı gözeten, adaletle hükmeden bir insan olmuştur.
4. (..Y..) Peygamberimize (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” unvanı, peygamberlikle görevlendirildikten sonra Allah (c.c.) tarafından verilmiştir.
5. (..D..) İstişare, insanın yapacağı işlerde hataya düşmesine engel olur ve onun doğru karar vermesini sağlar.
6. (..Y..) Kureyş suresi altı ayettir.
7. (..D..) Kureyş suresi, Kur’an-ı Kerim’in 106. suresidir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-36. Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap:

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları

  1. Peygamberimiz (sav)söz, davranış ve uygulamalarıyla bizim için en güzel örnektir.
  2. Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, “Yer ve gök adaletle   ayakta durmaktadır” buyurmuştur.
  3. Peygamberimiz (sav) Medine’ye hicret ederken yanında bulunan Mekkelilerin emanet mallarını Hz Ali’ye (ra) teslim etmiştir.
  4. Allah Resulü (sav) gerek kendi hayatıyla ilgili konularda gerekse İslam’ı anlatırken karşılaştığı zorluklarda her zaman sabırlı ve kararlı olmuştur.
  5. Rahmet başta insanlar olmak üzere tüm varlıklara karşı sevgi, şefkat ve merhamet göstermek demektir.
  6. Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurmaya, uzmanlarla görüş alışverişinde bulunmaya, başkalarına danışmaya istişare denir.
  7. Peygamberimiz (sav), kendisinin lanetçi olarak değil, âlemlere rahmet olarak gönderildiğini belirtmiştir.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap