Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 15:44 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29-31-32. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

DNA ve Genetik Kod Cevapları

2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD 8. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 28-29-30-31-32. Sayfa Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

1. Yaptığınız DNA modelindeki pipet, ataş ve raptiye hangi yapıları temsil etmektedir?
Cevap: Yaptığımız DNA modelinde pipet şeker fosfat gövdesini, ataş baz çiftini, raptiye ise DNA zincirlerini temsil etmektedir.


2. Yaptığınız DNA modelinde karşılıklı gelen raptiyelerin renklerine dikkat etmenizin sebebi nedir?
Cevap: Renklere dikkat etmemizin sebebi bazlar DNA’nın yapısından dolayı çift halde eşleşirler. Adenin karşısına Timin, Guanin karşısına ise Sitozin geçer.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

29. sayfadaki etkinlikte yaptığınız DNA modeli üzerinde DNA’nın kendini nasıl eşlediğini arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: DNA çift sarmal yapıda olduğu için eşleneceği zaman nükleotidler arasındaki bağlar kopar. DNA açılır ve açılan uçlarına tamamlayıcı nükleotidler gelir. Sonunda DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki tane yeni DNA molekülü oluşur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 2023

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Mahallelerin ilçeleri, ilçelerin illeri, illerin de ülkeleri oluşturduğunu biliyorsunuz. Bir ülke ve onu oluşturan yerleşim birimlerinin (mahalle, ilçe, il) büyüklükleri ile kalıtsal özelliklere etki eden yapıların büyüklüklerini eşleştirerek aşağıya yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


B. Aşağıdaki tabloda DNA’yı oluşturan yapılar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

a. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek adenin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 4, 5


b. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek timin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 5, 6


c. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek sitozin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 3, 5


ç. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bir araya gelerek guanin nükleotidi oluşturur?
Cevap: 1, 2, 5


d. Hangi kutucuklarda verilen yapılar bütün nükleotidlerde bulunur?
Cevap: 1, 5


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. DNA kendini nasıl eşler?
Cevap: DNA çift sarmal yapıda olduğu için eşleneceği zaman nükleotidler arasındaki bağlar kopar. DNA açılır ve açılan uçlarına tamamlayıcı nükleotidler gelir. Sonunda DNA ile nükleotid dizilimi aynı olan iki tane yeni DNA molekülü oluşur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70-71-73-74-75-76-78. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır? Neden?
Cevap: Canlıların gelişmişlik düzeyi ve kromozomlar arasında bir ilgi yoktur. DNA üzerine bulunan GEN adı verilen genetik yapı belli bir şekilde şifrelenmiştir ve bu 2n olarak ifade edilir. Bu gen anneden yarısını babadan yarısını alarak gerçekleşir.


3. DNA’nın yapısı nasıldır?
Cevap: Canlılarda DNA çift molekülden oluşur. Bu çift molekül sarmal bir yapıdadır ve üzerinde bulunan Nükleotit birimler şeker, fosfat ve bazdan oluşur. DNA ipliğinin omurgasında ise almaşık şeker ve fosfat artıklarından oluşmaktadır.


4. Bir DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?
Cevap:   DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan Timindir.


5. Bir DNA molekülünde guanin nükleotidin sayısına eşit olan nükleotid türü nedir?
Cevap:   DNA molekülünde adenin nükleotidin sayısına eşit olan Sitozindir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.