Anasayfa Kitap Cevapları
11 Eylül 2023, 23:30 - Sena Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

1. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

1. ÜNİTE Ölçme Ve Değerlendirme Çalışmaları: 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1) Dolanma düzlemi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Gök cisimlerinin kendi etrafında veya başka bir gök cisminin etrafında dönerken izlediği yörüngeye dolanma düzlemi denir.


2) Mevsimlerin oluşma nedenleri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Mevsimler, Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi nedeniyle oluşur.


3) Eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap:

  • Güneş ışınlarının değişimi,
  • Mevsimlerin oluşumu,
  • Gölge boylarının değişimi gibi örnekler verilebilir.

4) Dünya’nın hareketleri ve bu hareketlerin sonucunda oluşan değişiklikler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Dünya günlük ve yıllık olarak hareket eder. Günlük hareketinde gece ve gündüz, yıllık hareketinde 4 farklı mevsim oluşur.


5) Günlük değişen hava olayları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap: Günlük değişen hava olaylarına yağmur, nem, rüzgar, kar gibi örnekler verebiliriz.


6) Rüzgâr nasıl oluşur? Açıklayınız.
Cevap: Rüzgar, ısınma ve soğumanın yeryüzünde oluşturduğu basınç ve havanın yer değiştirmesi ile oluşur.


7) İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklayınız.
Cevap: İklim, uzun süreler aynı seyirde devam eden, kesin sonuçlar verir. Hava olayları, değişkenlik gösteren ve tahmini sonuç gösteren hava olaylarıdır.


8) Meteorolojinin günlük yaşama etkilerini kısaca açıklayınız.
Cevap: Meteoroloji günlük hava tahminleri ile nasıl giyinmemiz gerektiğine, ne zaman yolculuk yapabileceğimize, açık alandaki aktivitelerimizi ne zaman yapmamız gerektiğine yardımcı olur.


9) İklim bilimi ve iklim bilimci kavramlarını kısaca açıklayınız.
Cevap: İklim bilimi; iklimlerin insanlar ve çevrenin üzerindeki etkilerini inceler. İklim bilimci, İklim bilimi ile ilgilenen kişilere denir.


10) Küresel iklim değişikliğinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Küresel iklim değişikliğinin nedenleri;

  • Fosil yakıtların kullanımının artması.
  • Sanayileşme.
  • Ormanların yok edilmesi ve benzeri olaylardır.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

1) Dünya’nın dönme ekseni 23º 27′ bir açı ile eğik durmaktadır.
2) Mevsimlerin oluşumunun nedenlerinden biri de eksen eğikliği dir.
3) 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları, Güney yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktarır.
4) Dünya’nın, yıllık hareketini yaparken izlediği yol elips şeklindedir.
5) Havanın yapısında azot, oksijen ve karbondioksit gibi gazlar bulunur.
6) Yatay yönlü hava hareketlerine rüzgar denir.
7) Ülkemizde görülen iklimlerden biri de Karadeniz iklimidir.
8) Havanın yapısında bulunan ve güneş ışığını tutan gazlardan biri de metan gazıdır.
9) Sera etkisine neden olan gazların sebep olduğu küresel sıcaklık artışı, küresel iklim değişikliği olarak adlandırılır.
10) Sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasına fosil yakıt kullanımı neden olur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26-27. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1) (D) Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi çakışık değildir.
2) (Y) Güneş ışınları yıl içerisinde sadece bir yarım küreye dik olarak düşer.
3) (D) Güneş ışınlarının düşme açısı, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisini etkiler.
4) (Y) Gece ve gündüz sürelerinde farklılık yaşanması, dolanma düzleminin uzunluğundan kaynaklanmaktadır.
5) (D) Atmosferdeki su buharı miktarına, nem adı verilir.
6) (D) Günlük sıcaklık farkları, rüzgârların oluşum sebeplerindendir.
7) () Hava olayları, günlük hayatı her zaman olumsuz etkiler.
8) (Y) İklim; dar bir bölgede, uzun sürede değişen ortalama hava koşullarıdır.
9) (D) İçilebilir su kaynaklarının azalması, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındandır.
10) (Y) Küresel iklim değişikliği, gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren bir durumdur.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) 20 Mayıs 2018’den, 20 Mayıs 2019’a kadar Güneş ışınları Ekvator çizgisine kaç kez dik olarak gelir?
Cevap: B) 2


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

2) Türkiye, Kuzey yarım kürede; Avustralya ise Güney yarım kürede bulunmaktadır. Buna göre Dünya hangi konumdayken Türkiye’de yaz, Avustralya’da kış mevsimi yaşanır? 
Cevap: D) 3 – 3


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3) Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketinin bir sonucudur?
Cevap: C) Mevsimlerin oluşumu


4) “Yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi, Güneş’ten yayılan ışık ışınlarının düşme açısının artmasına bağlı olarak artar.” diyen bir araştırmacı, görüşünü kanıtlamak için; Yukarıda verilenlerden hangi ikisini yaparsa amacına daha net ulaşabilir?

I. 21 Haziran tarihinde, Yengeç dönencesinde çalışma yapmak
II. 21 Haziran tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
III. 23 Eylül tarihinde, Ekvator’da çalışma yapmak
IV. 21 Aralık tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
Cevap: A) I ve II

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47-49-50-51. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

5) Dünya’ya gelen Güneş ışınları, yukarıdaki görselde gösterilmiştir. Buna göre; Verilenlerden hangileri doğrudur?
I. Kuzey yarım küre yüzeyinde oluşan ısı enerjisi daha fazladır.
II. Güney yarım kürede yaz mevsimi başlangıcı olabilir.
III. Kuzey yarım kürede dolu yağışı gözlemlenebilir.
Cevap: B) I ve III


6) Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan hayali çizginin adıdır?
Cevap: B) Ekvator çizgisi


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7) Aşağıda bazı tarihler verilmiştir. Bu tarihlerden hangilerinde tüm Dünya’da gece ve gündüz eşitliği yaşanır?

I. 21 Aralık
II. 21 Haziran
III. 23 Eylül
IV. 21 Mart
Cevap: D) III ve IV


8) Yukarıda görselleriyle birlikte verilenlerden hangileri hava olaylarına örnek gösterilebilir?
Cevap: D) I, II ve III


9) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi iklime ait bir özelliktir?
Cevap: D) Ortalama hava olaylarıdır.


10) Aşağıda verilenlerden hangisi, gözlem ve analizler sonucu hava tahmininde bulunan bilim insanına verilen isimdir?
Cevap: B) Meteorolog


11) İklime ait özellikleri şöyle sıralayabiliriz: Yukarıda iklime ait özellikler verilmek istenmiş fakat bir tanesinde hata yapılmıştır. Buna göre kaç numaralı açıklamada yanlışlık yapılmıştır?

I. Geniş bir bölgede etkilidir.
II. Tahminî sonuçlardır.
III. En az 35-40 yıllık ortalamalardır.
IV. Çok uzun zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Cevap: B) II


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

12) Aşağıda verilenlerden hangisi, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaz?
Cevap: C) Güneş enerjisi


13) (..) Yukarıda verilenlerden hangileri, küresel iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer alabilir?
Cevap: D) I, II ve III


14) Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre atmosferdeki sera gazlarının artmasına sebep olan en önemli etken insan faktörüdür.

Yukarıda verilenlerden hangileri, atmosferde biriken sera gazı oranını artıran, insan faktörlerindendir?
Cevap: B) I ve III


15) Yeryüzüne yakın su buharı, sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hâle geçmeden direkt küçük buz kristallerine dönüşür. Oluşan bu buz kristallerine ……….. denir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: B) Kırağı

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.