Anasayfa Kitap Cevapları
4 Aralık 2022, 18:56 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63-64-65-66-67. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE: DNA VE GENETİK KOD 8. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 63-64-65-66-67. Sayfa Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

A. Canlılarda görülen bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu özellikleri mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon şeklinde sınıflandırarak uygun kutucuğu işaretleyiniz. Sınıflandırma gerekçenizi uygun sütuna yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

B. Aşağıdaki kavramları kullanarak bilimsel bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal olan özelliklerini yani genlerini değiştirerek ona yeni işlevler kazandıran bilim dalıdır. Klonlama, gen aktarımı, gen tedavisi gibi çalışmalar genetik mühendisliğin alanına girmektedir.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Bezelyelerde sarı tohum rengi, yeşil tohum rengine baskındır. Bir araştırmacı
yaptığı iki ayrı çaprazlamanın sonuçlarını yandaki gibi ifade ediyor. Araştırmacının karşılaştığı bu durumun sebebini açıklayınız.

Cevap: Çaprazladığım da yeşil tohumlu bezelye çekiniktir sarı tohumlu bezelye baskın olduğu için sarı fazlalık göstermiştir.

1.Çaprazlama: Ss – Ss
2.Çaprazlama: SS – Ss – ss şeklinde olur.


2. Düzgün ve buruşuk tohumlu bezelye bitkileri çaprazlandığında, birinci kuşaktaki bezelyelerin tümü düzgün tohumlu oluyor. Birinci kuşaktaki bezelyelerin çaprazlanmasıyla hem düzgün hem buruşuk tohumlu bezelyeler elde ediliyor. Bu durumun sebebi nedir
Cevap: Bu durumun sebebi düzgün tohumun baskın buruşuk tohumun ise çekinik olmasından kaynaklıdır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215-218-221-225. Cevapları Adım Adım Yayıncılık

3. Yusuf DNA modeli oluşturmak için sınıfa aşağıdaki malzemeleri getiriyor.
• 20 adet mavi düğme • 20 adet kırmızı düğme
• 50 adet yeşil düğme • 50 adet sarı düğme
• 140 adet turuncu düğme • 140 adet siyah düğme
Yusuf oluşturduğu DNA modelinde timin bazını yeşil, guanin bazını kırmızı, fosfatı siyah düğmelerle temsil ediyor.
Buna göre Yusuf; modelde adenin bazı, sitozin bazı ve deoksiriboz şekerini hangi renk düğmelerle temsil etmiştir?

Cevap:

  • Adenin 50 sarı
  • Sitozin 20 mavi
  • Deoksiriboz şekeri 140 turuncu

4. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde, nilüfer bitkisinin yapraklarının ise geniş olmasının sebebini açıklayınız.
Cevap: Kaktüsün dikenli olması suyu daha fazla bünyesinde tutması içindir. Nilüfer bitkisinin yapraklarının geniş olması ise suyun üzerinde yaşamasından kaynaklıdır. Bunun nedeni adaptasyondur.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen tanımlarla kavramları eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları Adım Adım Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengine baskındır. Yandaki tabloda üç farklı bezelye çiçeğinin renk bakımından genotipleri verilmiştir. Tabloya göre bezelyelerin çiçek rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B


2. Yandaki görselde verilen DNA molekülü kendini eşleyecektir. Eşlenme sonucunda oluşan DNA molekülünün yapısı ve sayısı aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?

Cevap: A


3. • Guanin nükleotidin yapısında guanin organik bazı, deoksiriboz şekeri ve I ……………. bulunur.
• Bir DNA molekülünde deoksiriboz şekeri sayısı II ……………. sayısına eşittir.
• Belirli özelliklere etki eden DNA bölgelerine III ……………. adı verilir.
• İnsanların vücut hücrelerinde 2n = 46 sayıda IV ……………. bulunur.
Yukarıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlerden hangilerine aynı ifade yazılmalıdır?

Cevap: A


4. Canlılarda görülen aşağıdaki durumlardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Adım Adım Yayıncılık

5. Bir çiftçi yapacağı çaprazlama sonucunda %100 saf döl düzgün tohumlu bezelye elde etmek istiyor (Düzgün tohumlu olma geni, buruşuk tohumlu olma genine baskındır.). Buna göre çiftçi, aşağıda verilen çaprazlamalardan hangisini yapmalıdır?
Cevap: B


6. Akraba evliliği ile ilgili;
I. Akraba evliliği düşük veya ölü doğum yapma riskini artırır,
II. Akraba evliliği yapan çiftlerin çocuklarında kalıtsal hastalık görülme riski daha fazladır,
III. Kalıtsal hastalığa neden olan çekinik genlerin akraba evliliğinde bir araya gelme ve fenotipte etkisini gösterme ihtimali daha fazladır
ifadelerinden hangisi veya hangileri söylenebilir?

Cevap: D


7. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi biyoteknoloji uygulamaları sonucu hayatımıza giren ürünlere örnektir?
Cevap: A


8. Şemada verilen noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir?
Cevap: C


9. Adaptasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.