Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:48
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Peki limon, yeşil erik gibi gıda maddelerinin ekşi; sivri biber, pul biber gibi bazı gıda maddelerinin ise acı olmasının sebebi nedir?

Cevap: Gıda maddelerinin her biri birer karışımdır. Gıda maddesinde baz miktarı fazla ise acı, asit fazla ise ekşi olmaktadır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Bardaklarda oluşan renklerde farklılık oldu mu? Oldu ise bu farklılığın sebebi nedir? Açıklayınız.

Cevap: Evet farklılık olmuştur. Bunun nedeni asit özellik veya baz özellik göstermesinden kaynaklıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Hangi maddeleri içeren beherglasta pH kâğıdının rengi değişti? Hangilerinde değişiklik olmadı? Nedenini açıklayınız.

Cevap: Sodyum hidroksit en çok değişim görendir. İnsan vücudunda zararı olmayan sodyum bikarbonatın ise değişimi olmamıştır.

✔ İncelediğiniz çözeltileri asidik ve bazik olarak sınıflandırabilir misiniz? Bu sınıflandırmayı pH çizelge kâğıdı ile nasıl yaparsınız? Açıklayınız.

Cevap:Suyun pH değerini ölçmek için pH ölçüm kağıtları kullanılır. İdeal bir sondaj sıvısının hazırlamaya başlamadan önce ölçülen suyun pH değeri 8,5 ile 9,5 arasında olmalıdır. pH bu değerlerin altında ölçülmüş ise suya, istenilen pH değerine ulaşıncaya kadar soda külü veya kostik soda katılabilir. Fakat kostik soda çok güçlü bir alkali olduğundan suya katılırken dikkat edilmelidir. Çünkü çok küçük miktarlardaki kostik soda, suyun pH değerini aşırı şekilde yükseltebilir. Sondaj sıvısı hazırlarken pH değeri 10’dan daha yüksek olan suları kullanmak, çamurun içindeki polimer zincirlerini kıracağından hem istenilen viskoziteye ulaşılamaz hem de bekledikçe çamurda ayrışmalar görülebilir. Ayrıca kostik sodanın insan derisini de yakıcı özelliği olduğu için kullanırken çok dikkatli olunmalı, eldivensiz ve gözlüksüz kesinlikle kullanılmamalıdır.

✔ Çözeltilerin pH değerleri ile asidiklik ve baziklik arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap: pH değeri 7 den düşük ise asit özelliği gösterir. Eğer pH 7 den büyük ise baz özelliği gösterir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Asitlerin ve bazların hangi maddeler üzerinde olumsuz etkileri oldu? Hangi maddeler arasında etkileşim olduğunu açıklayınız.

Cevap: Asitlerin aşındırıcı bir etkisi vardır. Eritme, kaynatma, delme gibi. Bazların ise kaydırıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle bazlar temizleyici olarak kullanılır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Asit yağmurlarının oluşum sebeplerini ve sonuçlarını araştırarak sorunun çözümü için öneriler üretiniz. Ürettiğiniz önerileri arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:Elektrik santalleri, fabrikalar ve otomobillerden çıkan gazlar  kirletici bir özellik taşır . Bu gazların bazıları sülfürik ve nitrik asitleri oluşturmak için bulutlardaki ufak su damlaları ile reaksiyona girer. Bu bulutlardan gelen yağmur çok zayıf asit olarak dünyaya düşer işte bu olaya asit yağmuru denir.

Bu yağmurdan dolayı pek çok hayvan ve pek çok bitki ölmektedir. İnsanlar için ise yağan yerlerde bina, ağaç toprak üzerinde ciddi bir etki bırakır.

 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

1) Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.
Konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, egzoz gazları ile fosil yakıt kullanarak enerji üreten termik santraller havayı kirletir. Bu kirleticiler çevreye, havada 2-7 gün asılı kalabilen kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2) ve azotdioksit (NO2) yayar. Bu gazlar havadaki su buharıyla tepkimeye girer. Tepkime sonucunda sülfürik asit (H2SO4), karbonik asit (H2CO3) ve nitrik asit (HNO3) oluşur. Bu asitler yağmurla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak iner.
a) Sizce asit yağmurları çevreye ne gibi zararlar verebilir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap: Asit yağmurları pek çok bina, toprak gibi alanlarda ciddi etki bırakır. Ayrıca asit yağmurlarından dolayı pek çok hayvan ve bitkide yaşamını yitirmektedir.

b) Asit yağmurlarına neden olan gazlar nelerdir? Bu gazların oluşum sebeplerini açıklayınız.

Cevap: Karbondioksit, azotdioksit ve kükürtdioksit. Bu gazların oluşum sebeplerinin başında fosil yakıt kullanımı vardır.

2) Aşağıda verilen maddeleri inceleyiniz. Bu maddeleri asit ve baz olarak sınıflandırıp örnekte olduğum gibi eşleştiriniz.

Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

 

 

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.