Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 3:51
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 127-129-130-133-136-137-139-141-142-143 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 4. ÜNİTE: MADDE VE ENDÜSTRİ: 5. MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Etkinlikte kullandığınız suyun ve zeytinyağının sıcaklık değişimleri aynı mıdır? Farklılık var ise bu farklılığın sebebini arkadaşlarınız ile tartışınız.

Cevap: Isı alışverişi maddenin öz ısısına bağlıdır. Bundan dolayı kütleleri aynı olsa bile aldıkları ya da verdikleri ısı birbirinden farklı olacaktır.

✔ Yaptığınız etkinlikte; bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Kontrol edilen değişken su ve yağın sıcaklıklarını aynı tutup ve ispirto ocağının ateşinin aynı tutulması. Bağımlı değişken ise su ve yağın sıcaklıklarının değişmesi yaptığımız ispirto ocağına bağlıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

✔ İlk sıcaklıkları aynı olan farklı miktarlardaki suların, eşit sürelerde ısıtılması sonucu son sıcaklıkları arasında ne gibi bir değişiklik oldu? Açıklayınız.

Cevap:Kütlesi farklı olan maddelerin kütlesi fazla olanın ısı enerjisi daha fazla kütlesi az olanın ısı enerjisi daha az olur. Kütlesi fazla olan maddenin

✔ İlk sıcaklıkları farklı olan aynı miktardaki suların, eşit sürelerde ısıtılması sonucu sıcaklık değişimleri arasında nasıl bir ilişki gözlemlediniz? Açıklayınız.

Cevap: Sıcaklığı yüksek olan su, sıcaklığı düşük olan suya göre önce  kaynar.

✔ Yaptığınız etkinlikteki bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri açıklayınız.

Cevap: Bağımlı değişken sıvıların  sıcaklığıdır. Kontrol edilen değişken ise ilki sıvının sıcaklığıdır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Yukarıda üç farklı deney ve bu deneylerin açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre hangi deney ya da deneylerin açıklamasında hata yapılmıştır? Hata veya hataların nedenin aşağıda verilen noktalı alana yazınız.

Cevap:1. Deney doğrudur.

2. Bağımlı değişken: Son sıcaklık
Bağımsız değişken: Verilen ısı,  madde miktarı
Kontrol değişkeni:  İlk sıcaklık, maddenin cinsi

3.Bağımlı değişken: Son sıcaklık, değişen ısı
Bağımsız değişken: Sıvının cinsi
Kontrol değişkeni: İlk sıcaklık, maddenin miktarı


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Deney tüplerinde bulunan farklı miktarlardaki buzlar, hangi sıcaklıkta erimeye başladı? Nedenini açıklayınız.

Cevap:  Sıcaklığın değeri 0° üstünde olduğunda  buz erimeye başladı.

✔ Farklı miktarlardaki buzların erimesi için gerekli olan süre aynı mıdır? Sebebini açıklayınız.

Cevap: Sıcaklık değeri aynı olunca erimeye başlar fakat kütle  farkından dolayı erime süreleri farklılık gösterir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Tüplerdeki sıvılara eşit miktarda ısı verildiğine göre hangi sıvının buharlaşması daha çabuk olmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Etil alkol daha çabuk buharlaşmıştır.

✔ Belli bir süre sonunda ters çevirdiğiniz deney tüplerinden hangisinde daha fazla sıvı toplanmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Su dolu olan kapta daha çok sıvı toplanmıştır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Günlük hayatta buharlaşmanın soğutma amaçlı kullanılmasına ilişkin örnekleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:Günlük hayatta buharlaşmanın soğutma amaçlı kullanılmasına ilişkin örnekler, buz dolabı, klima, soğutucu gibi teknik cihazlar olarak bilinmektedir. Bu araçlar besinlerin korunması, havanın ısı dengesinin oluşturulması ve uzun süreli besin saklama özellikleri oluşturulmaktadır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Neler Gözlemlediniz?
✔ Sıcaklık hangi değerlerde sabit kaldı? Bu değer tüm maddeler için aynı mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Hal değişimi gerçekleşti fakat sıcaklık sabit kaldı.

✔ Buzu eritmek mi, suyu kaynatmak mı daha uzun zaman aldı? Nedenini arkadaşlarınız ile tartışarak açıklamaya çalışınız.

Cevap: Kaynatmak donmaya göre daha çok zaman alır.

✔ Deneyde kullandığınız ispirto ocağının daha çok ısı vermesini sağlamış olsaydınız grafikte ne gibi değişiklikler olurdu? Yorumlayınız.

Cevap: Sadece süre değişmiştir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

1) Erime sıcaklığında bulunan 50 gram buzun, 100 °C’ta 50 gram su hâline gelene kadar ısıtılması sonucu oluşabilecek olan sıcaklık-zaman grafiğini, aşağıda verilen kareli alana çiziniz.

Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

2) Aşağıda verilen hâl değişim olaylarını ısı alan ve ısı veren olma durumlarına göre değerlendirerek karşılarındaki boşluğa ‟ü” işareti koyunuz.

Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

1) 0 °C’taki 20 g buzun, 100 °C’ta 20 g gaz hâle geçene kadar oluşan sıcaklık-zaman grafiğinin nasıl olabileceğini aşağıda verilen kareli alana çiziniz.

Cevap:

2) –5 °C’taki 5 g buzun, 80 °C’ta 5 g su hâline gelene kadar oluşan sıcaklık-zaman grafiğinin nasıl olabileceğini aşağıda verilen kareli alana çiziniz.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

3) 100 °C’taki 10 g suyun, 100 °C’ta 10 g gaz hâline gelene kadar oluşan sıcaklık-zaman grafiğinin nasıl olabileceğini aşağıda verilen kareli alana çiziniz.

Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

4) Hâl değişim sıcaklığında bulunan saf maddelerin, hâl değiştirmeleri sırasında sıcaklığın neden sabit kaldığını aşağıdaki noktalı yere açıklayınız.

Cevap: Hal değişimindeki bir saf madde ası alırlar ise bu ısı tanecikler arasındaki bağları koparmaya harcanır.Sıcaklıklar bu nedenden  dolayı hal değişimi boyunca sabit kalır.

5) ‟Öz ısı, erime ısısı, donma ısısı ve buharlaşma ısısı” kavramlarının tanımlarını aşağıdaki noktalı bölüme yazınız.

Cevap:

Öz ısı:Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığında birim değişime neden olan ısı miktarına öz ısı denir.

Erime ısısı:Erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir.

Donma ısısı:Donma sıcaklığında bulunan 1 gram saf sıvı maddenin tamamen katı hale geçmesi için gerekli ısı miktarına donma ısısı denir

Buharlaşma ısısı: Saf bir maddenin sıvı halden gaz haline dönüşmesi için sağlaması gereken enerjinin birim kütleye oranına buharlaşma ısısı adı verilir

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.