Anasayfa
Ara Bul
4 Haziran 2021, 4:01

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 5. ÜNİTE: BASİT MAKİNELER: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Basit makinelerin üç tane özelliğini yazınız.

Cevap:

  1. Maddeye uygulanan kuvvetin yönünü ve şiddetini değiştirmeye yarar.
  2. Yaptığımız işten ve enerjiden kazanç sağlarız.
  3. Yapılan iş enerji değişimi yapabilir.

2) Kaldıraç türleri nelerdir? Örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Makas, kerpeten, el arabası gibi.

3) Sabit ve hareketli makaraların farkları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Sabit makara bir maddeye bağlanmış hareket etmeyen, hareketli makara yükle birlikte hareket eden makaradır.

4) Eğik düzlemlerin kullanım alanlarına örnekler veriniz.

Cevap: Yük rampaları, vida, çocuk kaydırağı şeklindedir.

5) Çıkrık sistemlerini açıklayarak kullanım alanlarına örnekler veriniz.

Cevap:  Çıkrık sistem ağır yükleri kaldırmak için kullanılır. Araba direksiyonu, bisiklet pedalı gibi.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak
cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1) Çok az parçadan oluşarak iş yapma kolaylığı sağlayan makinelere basit makineler denir.
2) Makas, desteğin arada olduğu kaldıraçlara örnektir.
3) Basit makinelerde enerjiden  kazanç sağlanmaz .
4) Palanga sistemlerinde sabit ve hareketli  makaralardan yararlanılır.
5) Cımbız, yük kolunun kuvvet kolundan büyük olduğu kaldıraçtır.
6) Sabit makaralarda sistem dengedeyken yükün ağırlığı uygulanan kuvvetin büyüklüğü eşittir.
7) Eğik düzlemde eğim  azaldıkça kuvvetten kazanç artar.
8) Bazı parçaları birbirine sabitlemek için kullanılan eğik düzlemden oluşan vida da basit makinedir.
9) Basit makinelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş sistemlere bileşik  makineler denir.
10) Kasnaklar dişleri olmayan tekerleklerdir.

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (D) Eşit kollu terazi, destek noktasının arada olduğu kaldıraç tipine örnektir.
2) (Y) Sabit makara, kuvvetten kazanç sağlar.
3) (D) Basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar.
4) (Y) Kaldıraçlarda işten kazanç sağlanabilir.
5) (Y) Eğik düzlemlerde kuvvetten kayıp, yoldan ise kazanç vardır.
6) (Y) Dişli çarklarda kuvvetin yönü değişmez.
7) (D) Kaldıraçlarda yük, destek noktasına yaklaştıkça yükü dengeleyen kuvvet azalır.
8) (Y) Hareketli bir makarada kuvvetten kazanç sağlanmaz.
9) (D) Palangalarda kuvvetten kazanç sağlanır.
10) (D) Tahterevalli uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki basit makinelerden hangisi, desteğin arada olduğu kaldıraca örnektir?

Cevap: A

A) Pense  B) El arabası  C) Maşa  D) Cımbız

2) Aşağıda basit makineler ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

Cevap: B

A) Bazı basit makineler enerjiden kazanç sağlar.
B) Palangalar çok büyük kuvvet kazancı sağlayan sistemlerdir.
C) Eğik düzlemlerde yükün hareket ettirildiği yol, eğik düzlemin yüksekliğidir.
D) Çıkrık sistemlerine vida örnek olarak gösterilebilir.

3) Ağırlıkları farklı iki çocuk, destek noktasının yeri değişebilen bir kaldıraçta oynuyor. Ağırlığı az
olan çocuğun, ağırlığı fazla olan çocuğu dengeleyebilmesi için kaldıraçla ilgili ne yapması gerekir?

Cevap: A

A) Destek noktası, ağırlığı fazla olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
B) Destek noktası, ağırlığı az olan çocuğa doğru kaydırılmalıdır.
C) Ağırlığı az olan çocuk desteğe doğru yürümelidir.
D) Çubuk kalınlaştırılmalıdır.

4) 50 N ağırlığındaki bir cisim, aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisi ile yukarı çıkarılırsa bu cisme
en az kuvvet uygulanmış olur?

Cevap: D

5) I. Bir iş yaparken basit makineler enerji tasarrufu sağlar.
II. Bir iş yaparken basit makineler kolaylık sağlar.
III. Basit makineler kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: C

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

6) Aşağıda verilen basit makine çeşitlerinden hangisi çıkrık sistemine örnek gösterilebilir?

Cevap: C

A) Çekiç  B) El arabası  C) Anahtar D) Merdiven


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

7) Aşağıda verilen makara sistemlerinde 40 N ağırlığındaki özdeş cisimler F1, F2, F3 ve F4 kuvvetleri ile dengededir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler ihmal edildiğine göre bu yükleri dengede tutan kuvvetlerin hangisi en küçüktür?

Cevap: B

8) Yanda bir çıkrık düzeneği gösterilmiştir. Bu düzenekte
R 2 r olduğuna göre;
I. F artırılırsa
II. R artırılırsa
III. r azaltılırsa
verilenlerden hangisi ya da hangileri ayrı ayrı yapılırsa kuvvet kazancı artırılabilir?

Cevap: C

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

9) Sürtünmelerin ve makara ağırlığının önemsenmediği yandaki sabit makara düzeneğinin kefesine önce 10 N’luk bir yük konulmuş ve sistem F1 kuvveti ile dengelenmiştir. Kefeye daha sonra 5 N’luk bir yük daha eklenince sistem F2 kuvveti ile dengelenmiştir. Kefenin ağırlığı bilinmediğine göre F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri kaç N olabilir

Cevap: C

F 1        F 2
A)   10        5
B)   10        15
C)   15        20
D)   15        25

10) Aşağıda verilenlerden hangisi dişli çarkların kullanım alanlarından biri değildir?

Cevap: D

A) Bisikletler
B) Saatler
C) Motorlu taşıtlar
D) Cep telefonları


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

11) I. Tahterevalli
II. Eğik düzlem
III. El arabası
IV. Bisiklet
Yukarıdakilerden hangileri bileşik makineye örnek verilemez?

Cevap: A

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) III ve IV

12) Ağırlığı önemsiz eşit bölmelendirilmiş kaldıraçlarda bulunan özdeş G ağırlığı; F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre;
I. F1 kuvvetinin büyüklüğü G ağırlığından fazladır.
II. II numaralı sisteme cımbız örnek gösterilebilir.
III. F3 kuvvetinin büyüklüğü G ağırlığına eşittir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Cevap: A

A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

13) Aşağıdakilerden hangisi basit bir makine değildir?

Cevap: C

A) Makara B) Kaldıraç C) Tükenmez kalem D) Kürek

14) En az iki çeşit basit makine içeren düzeneklere bileşik makine adı verilir. Bisiklet de farklı basit
makineler içeren bir bileşik makinedir.
Aşağıdaki verilenlerden hangisi bisikletin yapısında bulunan basit makinelerden biri değildir?

Cevap: B

A) Çıkrık B) Makara C) Kaldıraç D) Dişli çark

15) Zihin gelişimi için düzenli olarak ceviz yemek isteyen Hatice, ceviz kıracağından yararlanarak ceviz kırmak istiyor. Hatice, ceviz kıracağı üzerindeki F1, F2, F3 ve F4 ile gösterilen kuvvetlerden hangisini uygular ise daha az kuvvet uygulayarak ceviz kırabilir?

Cevap: D

A) F1      B) F2
C) F3      D) F4

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 1.Sınıf, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Beşgen, MEB, Koza, Sonuç, İlke, Cem Ofset, GÜN, Dörtel, Sevgi, Yayınları, Ekoyay, Tutku, İpekyolu, Evren, Tuna, SDR Dikey, ATA, Lisans, ADA, Yayıncılık.