Anasayfa
Ara Bul
1 Ekim 2021, 14:58

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 254-255-256-257 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 7. ÜNİTE: ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları defterinize cevaplayınız.

1) Elektriklenme nedir? Açıklayınız.

Cevap: Cisimlerin birbiriyle olan etkileşimi sonucunda orta çıkan elektrik yüküne elektriklenme denir.

2) Elektriklenme olayından teknolojide hangi alanlarda yararlanıldığını açıklayınız.

Cevap: Klima sistemlerinde, beyaz eşyaların boyanma işlemi gibi yerlerde yararlanılmaktadır.

3) Elektriklenme çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:

  • Dokunma ile elektriklenme
  • sürtünme ile elektriklenme

4) Topraklama olayını açıklayınız.

Cevap: Cisimlerin oluşturduğu fazla eksi yükleri toprağa aktarılmasına veya cisimlerin eksi yük alıp nötrlenmesine denir.

5) Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren araçlara örnekler veriniz.

Cevap: ampul, fırın

6) Sigorta nedir? Açıklayınız.

Cevap: elektrik devresine oluşan fazla akımı kesen araçtır.

7) Termik santrallerde elektrik enerjisi nasıl üretilir? Açıklayınız.

Cevap: fosil yakıtların kullanımı sonucunda açığa çıkan ısı enerjisi ile ısıtılan suyun buhar basıncından yararlanılarak türbinler döndürülür. Türbinlerin dönmesi sonucunda ise elektrik enerjisi üretilmiş olur.

8) Elektrik enerjisinin bilinçli kullanımının önemini açıklayınız.

Cevap: Doğal kaynakların bitmemesini sağlarız.

9) Elektrik enerjisinin verimli kullanımını sağlamak için kurulan sivil toplum kuruluşlarına örnekler
veriniz.

Cevap: ENVER ve EYODER

10) Kaçak elektrik kullanımının önüne geçmenin ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlayacağını
açıklayınız.

Cevap: Kaçak elektrik önlenmesi sonucunda vergi yönünden ülke önem kazanır.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak
cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:

1) Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucu üzerinde fazladan yük birikmesine elektriklenme 
adı verilir.
2) Elektriklenme olayının teknolojideki kullanım alanlarından biri de yazıcılar dır.
3) Bilinen iki çeşit elektriksel yük vardır.
4) Zıt cins yüklü cisimler birbirlerini çeker
5) Sürtünme ile elektriklenme, ebonit çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
6) Tesir ile elektriklenmede cisimler geçici olarak elektriklenir.
7) Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını, yüklü ise hangi cins yükle yüklü olduklarını anlamamızı
sağlayan araçlara elektroskop adı verilir.
8) Topraklama olayına paratoner sistemleri örnek gösterilebilir.
9) Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlara matkap örnek gösterilebilir.
10) Evlerde akkor ampul yerine LED lamba kullanmak enerji tasarrufu sağlamaktadır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 255 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:

1) (D)  Elektriklenme olayına en güzel örneklerden biri yıldırımlardır.
2) (Y) Buzdolapları, elektriklenme olayından yararlanılarak tasarlanan araçlardır.
3) (Y) Elektriksel yük fazlalığı olmayan cisimler, elektriksel yük fazlalığı olan cisimler tarafından itilir.
4) (Y) Dokunma ile elektriklenme sonucu cisimlerin yük işaretleri zıt olur.
5) (D) Topraklama olayında fazla yükler toprağa geçebilir ve cisim nötrlenebilir.
6) (Y) Hidroelektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretilirken suyun buhar basıncından yararlanılır.
7) (Y) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak, sadece ev ekonomisine katkı sağlar.
8) (D) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarından biri de ENVER’dir.
9) (D)  Kaçak elektrik kullanmak, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler.
10) (D) Enerji tasarrufu sağlayan elektrikli araç kullanımı, ekonomiye katkı sağlar.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Aşağıdakilerden hangisi elektriklenmenin teknolojideki kullanım alanlarından biri değildir?

Cevap: B

A) Araçların boyanması
B) Yıldırım oluşması
C) Fotokopi makinesi
D) Baca temizleme sistemleri

2) Farklı cins elektrik yüklerinin birbirine etkisi ile ilgili Defne Öğretmen, tahtaya yandaki şekli çiziyor ve öğrencilere cisimlerin yük işaretlerinin neler olabileceğini soruyor.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi soruyu doğru cevaplamıştır?

Cevap: C

3. K, L, M ve N cisimlerinin yük durumları yukarıda verilmiştir. Buna göre hangi iki cisim birbirine itme kuvveti uygular?

Cevap: D

A) K ve L B) K ve M C) L ve N D) L ve M


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

4) Aşağıdaki cisimlerden hangisi başlangıçta nötr iken pozitif yüklü bir cisme temas etmiş olabilir?

Cevap: C

5) Aşağıdaki soruları ‟a” öncülünden başlayarak ok yönünde doğru bir şekilde cevaplayan bir kişi
kaç numaralı çıkıştan çıkar?

Cevap: B

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

6) I. Ampul
II. Elektrikli fırın
III. Su ısıtıcı
Yukarıdakilerden hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü gözlemlenebilir?

Cevap: D

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7) Elektrik enerjisi, günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir enerji
türüdür. Kullanmış olduğumuz bu enerji türü;
I. Isı,
II. Işık,
III. Hareket
enerji türlerinden hangilerine dönüşebilir?

Cevap: A

A) I, II ve III B) II ve III C) I ve III D) I ve II


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

8) Sürtünme ile elektriklenme için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap: D

A) Sürtünme ile elektriklenme sonucu, cisimler zıt cins yükle yüklenir.
B) Plastik çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
C) Cam çubuk ile yün kumaş arasında gerçekleşebilir.
D) Sürtünme sonucu cisimler, geçici olarak elektriklenir.

9) Aşağıda verilen araçlardan hangisinin enerji dönüşümü hatalı verilmiştir?

Cevap: D

A) Matkap: elektrik enerjisi → hareket enerjisine
B) Elektrikli süpürge: elektrik enerjisi → hareket enerjisine
C) Saç kurutma makinesi: elektrik → enerjisi ısı + hareket enerjisine
D) Su ısıtıcısı: elektrik enerjisi → hareket enerjisine

10. Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenemez enerji kaynağı kullanan santrallerdendir?

Cevap: B

A) Rüzgâr santralleri
B) Nükleer santraller
C) Hidroelektrik santralleri
D) Jeotermal santraller

11) Elektrik sigortaları için verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Cevap: B

A) Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
B) Ev ve iş yerlerini yangına karşı korur.
C) Cisimlerin yüklü olup olmadıklarını belirlemeyi sağlar.
D) Sadece eriyen telli sigorta çeşitleri mevcuttur.

12) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

Cevap: D

A) Aydınlatma araçları işi bitince kapatılır.
B) Enerji verimi yüksek cihazlar kullanılmalıdır.
C) Kaçak elektrik kullanımı azaltılmalıdır.
D) Akkor ampul kullanımı ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.