Anasayfa
Ara Bul
9 Ekim 2021, 14:13
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 32-33-34-35-36 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34-35-36 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1) Dolanma düzlemi nedir? Açıklayınız.
Cevap : Sabit bir nokta etrafında dolanma ve simetrik dolanma hareketleri yapma durumu.

2) Mevsimlerin oluşma nedenleri nelerdir? Belirtiniz.
Cevap : Dünyamız kendi etrafında dönerek gece ve gündüzü meydana getirir. Dünyamız aynı zamanda güneşin etrafında döner. Bu dönüş dünyamızda mevsimlerin oluşmasını sağlar.

3) Eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap : Bir gökcisimin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. Eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına, güneş ışınlarının her sene aynı noktaya farklı şekilde düşer. Kuzey ve Güney yarım kürede aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasını sağlar.

4) Dünya’nın hareketleri ve bu hareketlerin sonucunda oluşan değişiklikler nelerdir? Açıklayınız.
Cevap : Dünyanın hareketleri sonucu mevsimler ve gece gündüz oluşur. Dünya kendi etrafında dönerek gece ve gündüzü, güneşin etrafında dönerek mevsimler oluşturur.

5) Günlük değişen hava olayları nelerdir? Belirtiniz.
Cevap : Gümlük hava değişimleri ani şekilde olabilir. Sabah soğuk bir hava varken akşama doğru yağmur yağabilir.

6) Rüzgâr nasıl oluşur? Açıklayınız.
Cevap : Rüzgar alçak basınç ile yüksek basınç arasında meydana gelen hava akımıdır.

7) İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklayınız.
Cevap : İklim bir bölgede alışılagelmiş havaların yaşanmasıdır. Hava olayları ise yağmur, kar, fırtına gibi durumlardır.

8) Meteorolojinin günlük yaşama etkilerini kısaca açıklayınız.
Cevap : Meteoroloji günlük olarak hava durumunu bizlere aktarır ve o gün ona göre kıyafetler giyer planlar yaparız.

9) İklim bilimi ve iklim bilimci kavramlarını kısaca açıklayınız.
Cevap: İklim bilimi hava olaylarını ve ilgili konuların araştırılması ve bilimsel çalışmalar yapılmasıdır. İklim bilimci ise bu araştırmaları yapan kişidir

10) Küresel iklim değişikliğinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap : Bunun temel sebebi insanlardır. İnsanlar havaya saldıkları zararlı gazlar ile ozon tabakasını yok eder ve güneş ışınlarının daha sert dünyamıza vurmasına sebebiyet verir. Sert bir şekilde gelen güneş ışınları dünyamızda iklimlerin ani değişimine sebep olur.

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1) Dünya’nın dönme ekseni …23 Derece 27’… bir açı ile eğik durmaktadır.

2) Mevsimlerin oluşumunun nedenlerinden biri de …Eksen Eğikliği… dir.

3) ….21 Haziran…… tarihinde Güneş ışınları, Güney yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktarır

4) Dünya’nın, yıllık hareketini yaparken izlediği yol ..Elips…..şeklindedir.

5) Havanın yapısında ….Azot…. ve ….Oksijen…gibi gazlar bulunur

6) Yatay yönlü hava hareketlerine ….Rüzgar… denir.

7) Ülkemizde görülen iklimlerden biri de ….Karadeniz…. iklimidir.

8) Havanın yapısında bulunan ve ….Güneş ışığını….. tutan gazlardan biri de metan gazıdır.

9) Sera etkisine neden olan gazların sebep olduğu küresel sıcaklık artışı, …….Küresel İklim değişikliği……… olarak adlandırılır.

10) Sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasına …Fosil Yakıt… kullanımı neden olur


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1) ( D ) Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi çakışık değildir.
2) ( D ) Güneş ışınları yıl içerisinde sadece bir yarım küreye dik olarak düşer.
3) ( D ) Güneş ışınlarının düşme açısı, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisini etkiler.
4) (( D ) Gece ve gündüz sürelerinde farklılık yaşanması, dolanma düzleminin uzunluğundan kaynaklanmaktadır.
5) ( D ) Atmosferdeki su buharı miktarına, nem adı verilir.
6) ( Y ) Günlük sıcaklık farkları, rüzgârların oluşum sebeplerindendir.
7)( Y ) Hava olayları, günlük hayatı her zaman olumsuz etkiler.
8) ( Y ) İklim; dar bir bölgede, uzun sürede değişen ortalama hava koşullarıdır.
9) ( D ) İçilebilir su kaynaklarının azalması, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındandır.
10) ( D ) Küresel iklim değişikliği, gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren bir durumdur

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) 20 Mayıs 2018’den, 20 Mayıs 2019’a kadar Güneş ışınları Ekvator çizgisine kaç kez dik olarak gelir?
Cevap : B) 2

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Türkiye, Kuzey yarım kürede; Avustralya ise Güney yarım kürede bulunmaktadır. Buna göre Dünya hangi konumdayken Türkiye’de yaz, Avustralya’da kış mevsimi yaşanır?
Cevap : C) 3 – 1


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

3) Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’nın yıllık hareketinin bir sonucudur?
Cevap : B) Dönme ekseni eğikliği

4) “Yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi, Güneş’ten yayılan ışık ışınlarının düşme açısının artmasına bağlı olarak artar.” diyen bir araştırmacı, görüşünü kanıtlamak için;
I. 21 Haziran tarihinde, Yengeç dönencesinde çalışma yapmak
II. 21 Haziran tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak
III. 23 Eylül tarihinde, Ekvator’da çalışma yapmak
IV. 21 Aralık tarihinde, Oğlak dönencesinde çalışma yapmak

Yukarıda verilenlerden hangi ikisini yaparsa amacına daha net ulaşabilir?
Cevap : A) I ve II

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Dünya’ya gelen Güneş ışınları, yukarıdaki görselde gösterilmiştir. Buna göre;
I. Kuzey yarım küre yüzeyinde oluşan ısı enerjisi daha fazladır.
II. Güney yarım kürede yaz mevsimi başlangıcı olabilir.
III. Kuzey yarım kürede dolu yağışı gözlemlenebilir.

Verilenlerden hangileri doğrudur?
Cevap : A) I ve II

6) Aşağıda verilenlerden hangisi, Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan hayali çizginin adıdır?
Cevap : B) Ekvator çizgisi


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

7) Aşağıda bazı tarihler verilmiştir.
I. 21 Aralık
II. 21 Haziran
III. 23 Eylül
IV. 21 Mart
Bu tarihlerden hangilerinde tüm Dünya’da gece ve gündüz eşitliği yaşanır?
Cevap : D) III ve IV

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

8) Yukarıda görselleriyle birlikte verilenlerden hangileri hava olaylarına örnek gösterilebilir?
Cevap : D) I, II ve III

9) Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi iklime ait bir özelliktir?
Cevap : B) Meteoroloji bilim dalına denir.

10) Aşağıda verilenlerden hangisi, gözlem ve analizler sonucu hava tahmininde bulunan bilim insanına verilen isimdir?
Cevap : B) Meteorolog

11) İklime ait özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
I. Geniş bir bölgede etkilidir.
II. Tahminî sonuçlardır.
III. En az 35-40 yıllık ortalamalardır.
IV. Çok uzun zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Yukarıda iklime ait özellikler verilmek istenmiş fakat bir tanesinde hata yapılmıştır. Buna göre kaç numaralı açıklamada yanlışlık yapılmıştır?
Cevap : B) II


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

12) Aşağıda verilenlerden hangisi, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaz?
Cevap : C) Güneş enerjisi

13) “Küresel iklim değişikliği, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlemlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda, iklimlerde meydana gelen değişiklikler olarak da tanımlanabilmektedir.”
Bu bilgiye göre,
I. Su kaynaklarında azalma
II. Kuraklık yaşanması
III. Beklenmedik fırtınaların oluşumu

Yukarıda verilenlerden hangileri, küresel iklim değişikliğinin sonuçları arasında yer alabilir?
Cevap : D) I, II ve II

14) Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne (IPCC) göre atmosferdeki sera gazlarının artmasına sebep olan en önemli etken insan faktörüdür

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

Yukarıda verilenlerden hangileri, atmosferde biriken sera gazı oranını artıran, insan faktörlerindendir?
Cevap : B) I ve III

15) Yeryüzüne yakın su buharı, sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde sıvı hâle geçmeden direkt küçük buz kristallerine dönüşür. Oluşan bu buz kristallerine …..kar… denir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap : A) Kar

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.