Anasayfa Kitap Cevapları
19 Eylül 2022, 2:22 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

MEB yayınları İçin Resme Tıklayın

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayıncılık


İçindekiler

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

1. AVRUPA’DA YAŞANAN DEĞİŞİM VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

 • Avrupa’da Yaşanan Değişim Cevapları Sayfa 12

 • a. Fransız İhtilali Cevapları Sayfa 12

 • b. Sanayi İnkılabı ve Sömürgecilik Cevapları Sayfa 13

 • Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanma Cevapları Sayfa 14

 • a. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Osmanlı Siyasi ve Sosyal Yapısına Etkileri Cevapları Sayfa 14-15

 • b. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Siyasi ve Sosyal Hayatı Etkileyen Başlıca Fikir Akımları Cevapları Sayfa 16-17

 • 2. Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi Ve Öğrenim Hayatı Cevapları Sayfa 18-19-20-21-22-23

 • 3. Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar Ve Kişiler Cevapları Sayfa 24-25

4. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

 • 31 Mart Olayı Cevapları Sayfa 26

 • Picardie (Pikardi) Manevraları Cevapları Sayfa 27

 • Trablusgarp Savaşı Cevapları Sayfa 27

 • Balkan Savaşları Cevapları Sayfa 27-28

 • 1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 29-30

 

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

 • Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum Cevapları Sayfa 32

 • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Cevapları Sayfa 33-34

 • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler Cevapları Sayfa 40

 • Birinci Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Sonuçları Cevapları Sayfa 41

 • Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Cevapları Sayfa 42-43-44

 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) Cevapları Sayfa 45

 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) Cevapları Sayfa 45

 • İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu Cevapları Sayfa 46

 • İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu Cevapları Sayfa 46

2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER

 • Kuva-yı Milliye Hareketi Cevapları Sayfa 47

 • Milli Varlığa Düşman Cemiyetler Cevapları Sayfa 47

 • a. Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Cevapları Sayfa 48

 • b. Türk ve Müslümanların Kurduğu Cemiyetler Cevapları Sayfa 48

 • Milli Cemiyetler Cevapları Sayfa 49-50-51

3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK

 • Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) Cevapları Sayfa 52

 • Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919) Cevapları Sayfa 52-53

 • Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919) Cevapları Sayfa 54

 • Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919) Cevapları Sayfa 55-56

 • Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Cevapları Sayfa 57-58

 • Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919) Cevapları Sayfa 59

 • Temsil Kurulunun Ankara’ya Gelişi (27 Aralık 1919) Cevapları Sayfa 59

 • Milli Mücadele Basını Cevapları Sayfa 59

 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misak-ı Milli Kararları Cevapları Sayfa 60-61

 • Türk Milletinin Büyük Meclisi Açılıyor (23 Nisan 1920) Cevapları Sayfa 62

 • Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar Cevapları Sayfa 63

 • Büyük Millet Meclisinin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Cevapları Sayfa 64-65

 • 4. UYGULANMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVRES (SEVR) (10 Ağustos 1920) Cevapları Sayfa 66-67

 • 2.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 68-69-70

 

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

 • Doğu ve Güney Düşmana Direniyor Cevapları Sayfa 72-73-74-75-76

 • Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları Cevapları Sayfa 77-78-79-80-81-82-83

 • Kütahya – Eskişehir Savaşları ve Eğitim Ordusu Cevapları Sayfa 84-85-86

 • Sakaryada Dirilen Ulus Sayfa 87-88-89-90-91-92-93

 • Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Cevapları Sayfa 94-95-96

 • Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Cevapları Sayfa 97-98-99

 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Cevapları Sayfa 100-101-102-103

 • Milli Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları Cevapları Sayfa 104-105-106-107

 • 3.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 108-109-110

 

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

 • Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Cevapları Sayfa 112-113-114-115-116-117-118

 • Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126

 • Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları Sayfa 127-128-129

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANLARDAKİ GELİŞMELER

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Cevapları Sayfa 130

 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) Cevapları Sayfa 131

 • Millet Mektepleri (1 Ocak 1929) Cevapları Sayfa 132

 • Türk Tarih Kurumu (12 Nisan 1931) ve Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932) Cevapları Sayfa 133-134

 • Üniversite Reformu (1933) Cevapları Sayfa 135

 • Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sanat Cevapları Sayfa 136

 • a. Heykel ve Resim Sanatı Cevapları Sayfa 136

 • b. Müzik ve Sahne Sanatları Cevapları Sayfa 137

 • c. Edebiyat Cevapları Sayfa 138

 • Atatürk ve Spor Cevapları Sayfa 139

TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANDAKİ GELİŞMELER

 • Kıyafette Çağdaşlaşma Cevapları Sayfa 140

 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Cevapları Sayfa 141

 • Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi Cevapları Sayfa 142

 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Cevapları Sayfa 143

 • Türk Kadınının Siyasal Haklarına Kavuşması Cevapları Sayfa 144

EKONOMİ ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

 • Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) Cevapları Sayfa 145-146

 • Tarımda Modernleşme ve Atatürk Orman Çiftliği Cevapları Sayfa 147-148-149

 • Sanayi ve Ticaret Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 150

 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Cevapları Sayfa 151

 • 7. Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 152-153

HEDEFİMİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK

 • Nutuk Cevapları Sayfa 154

 • Onuncu Yıl Nutku Cevapları Sayfa 155

 • Cumhuriyet’in Sağladığı Kazanımlar Cevapları Sayfa 156

 • Kişilik Özellikleriyle Atatürk Cevapları Sayfa 157

 • 9. Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar Cevapları Sayfa 158-159-160-161-162

 • 4.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 163-164-165-166

 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri Sayfa 168

 • Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923) Cevapları Sayfa 168

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) Cevapları Sayfa 169

 • Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) Cevapları Sayfa 170-171-172

 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları Sayfa 173-174

 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları Sayfa 175-176

 • 5.ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 177-178-179-180

 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 • 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Ve Amaçları Cevapları Sayfa 182-183

 • 2. Atatürk Döneminde Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 184

 • Yabancı Okullar Sorunu Cevapları Sayfa 185

 • Dış Borçlar Sorunu Cevapları Sayfa 185

 • Musul Sorunu Cevapları Sayfa 186

 • Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Cevapları Sayfa 186

 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (18 Temmuz 1932) Cevapları Sayfa 187

 • Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Cevapları Sayfa 187

 • Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Cevapları Sayfa 188

 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) Cevapları Sayfa 188

 • Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Cevapları Sayfa 189

 • 6.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 190-191-192-193

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

 • Atatürk Son Yolculuğunda Cevapları Sayfa 194-195

 • En Büyük Eser Cevapları Sayfa 196-197

 •  İkinci Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 198-199

 • İkinci Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 200-201-202

 • Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Cevapları Sayfa 203-204

 • 7. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 205-206-207-208

Avrupa’da Yaşanan Değişim Cevapları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Avrupa’da Yaşanan Değişim Ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 12-13-14-15–16-17. Sayfa BirYay Yayınları

Fransız İhtilali

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları BirYay Yayınevi 

Hazırlık Çalışmaları

1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız

Cevap: Sanayi inkılabı ile Osmanlı devleti dış borçlanmalar yaşamış, ihracat yapamamıştır. Maddi ve manevi zararlara uğramıştır. İhracat yapılamadığı için ithalat olmuş ve küçük esnaflar rekabet edemeyip dükkânlarını kapatmışlardır. İşsizlik artmış , devletin siyasi açıdan çökmesinin hızlanmasına sebep olmuştur.


2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.

Cevap: Bu dönemlerde Islahat ve Tanzimat fermanları yayımlanmıştır. Bu çalışmalar Osmanlı devletinin çöküşünü engellemek için olmuştur. Bu fermanlar ile azınlıklara haklar verilmiş ve devlet içi eşitlik sağlanmıştır. Bu çalışmalara rağmen Osmanlı Devleti geri toparlanamamış ve yıkılmıştır.


Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Osmanlı Siyasi ve Sosyal Yapısına Etkileri Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Bir-Yay Yayınevi

Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur? Söyleyiniz.

Cevap: Demokratikleşme, Osmanlı Devleti’nin azınlıkların haklarının korunması ve eşitlik sağlanması için yaptığı yeniliklerdir. Bu da 1839 yılında yayımlanan Gülhane hattı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) bunun sonucu olarak bilinmektedir.


Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinde Siyasi ve Sosyal Hayatı Etkileyen Başlıca Fikir Akımları Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Bir-Yay Yayınevi

Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Tartışınız.

Cevap: Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımları; Türkçülük, Turancılık, batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık olarak bilinmektedir. Bu düşüncelerin temeli o dönemde olan yenilikler ve demokratikleşme, modernleşme çabası etkili olmuştur.

Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 18-19-20-21-22-23-24. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtiği Balkan Yarımadası’nın toplumsal ve kültürel yapısı hakkında araştırma yapınız

Cevap: Mustafa Kemal’in yaşadığı Balkan Yarımadası’nda farklı milletler de bulunmaktadır. Diğer uluslara göre Türkler fazlalık göstermekteydi. Bu yerde birden çok millet yaşadığı için kültürel farklılıklar da görülmekteydi. Bu bölgede yaşayan Türkler Anadolu Türklerine göre farklılık göstermektedir.


2. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü okullar ve şehirlerin kişisel gelişimine etkileri hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Farklı şehirlerde okuduğu için ve yaşadığı yerden dolayı kültürel farklılıkları normal karşılayan bir yapısı bulunmaktadır. Okuduğu okullar ve bu okuldaki öğretmenleri onun çok bilgili bir kişiliği olmasında konuşması iyi, lider vasıflı olmasında katkısı olmuştur.

 • Mahalle Mektebi ( Selanik)
 • Şemsi Efendi Okulu ( Selanik)
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)
 • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895 ( Selanik)
 • Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899 ( Manastır Şehri Makedonya)
 • Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902 ( İstanbul)
 • Harp Akademisi: 1902 – 11 Ocak 1905 ( İstanbul)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları BirYay Yayınevi

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda ortaya çıkan karışıklıklar, Mustafa’nın meslek seçiminde etkili olmuş olabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Çıkan karışıklıklar siyasi, iktisadi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda olmuş ve savaşın ön plana çıkmasına sebep olmuştur. Bu son yıllar Mustafa Kemal savaş zamanına denk gelmesi ile seçiminde etkili olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda yer alan görseller ve ders kitabındaki “Mustafa Kemal’in Çocukluk Dönemi ve Öğrenim Hayatı” bölümü dikkate alınarak Selânik kentinin ekonomik durumu hakkında neler söylenebilir?

Cevap: Selanik Batı kültürünün yakından takip edildiği bir Osmanlı kentidir. Liman şehri olduğu için kapıları dünya okyanusuna açık ekonomisi orta seviyede bir kenttir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları BirYay Yayınları 


Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Olaylar ve Kişiler

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal’in düşüncelerini etkileyen yerli ve yabancı fikir adamlarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Atatürk’ü öğrencilik hayatında etkileyen Türk düşünce adamları; Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’ten etkilenmiştir. En çok etkileyen fikir ve düşünce adamı Jean-Jacques Rausseau olmuştur.

31 Mart Olayı Cevapları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 26-27-28. Sayfa BirYay Yayınları Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

Mustafa Kemal


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinin askerî başarılarına etkisini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Mustafa Kemal eğitim hayatından beri düşünceli, ileri görüşlü, başarılı bir yapısı vardır. Asker olarak çok iyi görevler yapmış. Kurduğu düzen ve planlar her zaman başarılı olmuştur. Kurtuluş Savaşında Türk halkına rehberlik ederek düşmanı püskürtmüşlerdir. Hayatında olumsuzluğa yer vermeyen ve her zaman gerçekçilik kişiliği ile bilinmektedir.


2. Mustafa Kemal, Milli Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur? Bu görevler Milli Mücadele’nin liderliğini yürütmesinde nasıl etkili olmuştur? Araştırınız.

Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları BirYay Yayınları 


Balkan Savaşları Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda Mustafa Kemal’e ait çeşitli kişilik özellikleri ve metinler verilmiştir.
Metinleri inceleyerek ilgili kişilik özelliğini boş bırakılan yerlere yazınız

Cevap:

Mustafa Kemal Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı kitabına eklediği notta Trablusgarp Savaşı’nda yaralanmasından şöyle söz etmiştir: “100 kişi kadar mücahit ve korucuyla düşmanın Eritre taburuna taarruz ettim. 500 metreye kadar yaklaştım. Üzerimize ateş açıldı. Sağ kolumdan kurşunla yaralandım. Çok kan kaybediyorsam da askerin manevi kuvvetini bozmamak için savaş hattından çekilmeyeceğim.” (Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, s.117)
Liderlik

“Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mesut olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadet ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur.”
(Şerafettin Turan, Mustafa Kemal Atatürk, s.111)
İdealist olmak

Sofya’da bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını kaygıyla izlemiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun asla savaşa girmemesi gerektiğini savunmuştur.
İleri göörüşlülük

Zübeyde Hanım, oğlunun asker olmasını hiç istemiyordu. Ancak Mustafa Kemal annesine bir gün şöyle dedi: “Ben, omzumda bez satan bir bezzaz olamam. Bakın ben neler olacağım…”
(Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt: 1, s. 57)
Ümitsizliğe yer vermemek

Mustafa Kemal ve bazı subaylar, kimlik ve kılık değiştirerek halkı örgütlemek için gizlice Trablusgarp’a gitti. Harp Okulunda öğrendiği bilgileri uygulayarak Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarı kazandı.
Teşkilatçılık

1. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 29-30. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları BirYay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

Cevap:

1. Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı Trablusgarp Savaşı’dır.
2. Mustafa Kemal Sofya’da ataşemiliter olarak çalıştı.
3. Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği Selanik çeşitli din ve mezheplerden insanların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.
4. 1910 yılında Muş’da İngiliz ve Fransız askerî birliklerinin ortaklaşa düzenlediği Picardie (Pikardi) Manevraları’na Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal de katıldı.
5. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisini İstanbul’da okudu.
6. Mustafa Kemal askerî idadiyi Manastır’da okudu


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

Cevap:

1. Mustafa Kemal Harp Akademisinden mezun olunca Şam’da 5. Ordu emrine atanmıştır. (D)
2. Ali Rıza Efendi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. (D)
3. Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı’nda Gelibolu Yarımadası’nda görev aldı. (Y)
4. Mustafa Kemal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir. (Y)


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz

1 . Mustafa Kemal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve ortaöğrenim dönemini yaşadığı Selânik; çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi.
Selânik’in bu durumu Mustafa Kemal’in kişiliğinde hangi özelliğe yol açmamıştır?

Cevap: D

A) Hoşgörülü olmasına
B) Çeşitli kültürlere saygı duymasına
C) Kültür çatışması yaşamasına
D) Farklı düşüncelere açık olmasına


2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda;
• Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
• Batı örneklerine göre kurulmuş, çağdaş ve laik eğitimi esas alan okullar varlığını sürdürmekteydi.
Bu durumun Osmanlı İmparatorluğu’nda;
I . Eğitimde ikiliklerin ortaya çıkması,
II . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
III . Askerî okullara öncelik verilmesi
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

Cevap: C

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları BirYay Yayınevi

3. Mustafa Kemal’in okul yıllarından başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmesi, Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermesi onun;
I. Örgütleyici olması,
II. Barışsever olması,
III. İnsan sevgisine sahip olması,
IV. Liderlik özelliğinin olması
özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?

Cevap: D

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve IV


4. Mustafa Kemal Harp Akademisi yıllarında en çok tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey’den etkilenmişti. Nuri Bey’in anlattığı gerilla savaşları konusu Mustafa Kemal’in özellikle ilgisini çekmiş ve öğretmeninden herhangi bir bölge üzerinde uygulanmasını istemişti. Mustafa Kemal’in gerilla savaşlarına özellikle ilgi duymasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) Askerî başarıların sadece bu savaş türüyle mümkün olabileceğini düşünmesi
B) Osmanlı Devleti’nin düzenli ordusunun bulunmaması
C) Osmanlı Devleti’nden ayrılmayı amaçlayan milliyetçi hareketlerin bu savaş türünü uygulaması
D) Nuri Bey’in ders anlatımının oldukça etkili olması


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız

1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar ve sonuçları nelerdir?

Cevap:

 • Rusya Balkanlar üzerinden kendine çıkarlar üretmiştir.
 • Fransa’da çıkan milliyetçilik akımı tüm dünyaya vurmuştur
 • Sömürgecilik başlamıştır

2. Osmanlı Devleti’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yaşanan gelişmeler nelerdir?

Cevap: Osmanlıcılık düşüncesi, Osmanlı da yaşayan bütün milletler eşit sayılacak ve onlara da haklar verilecektir. Bu düşünce doğrultusunda Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet’e kadar bu düşünce devam etmiştir. Bu değişimler toplumda beklenen etkiyi göstermemiştir. Balkan Savaşlarına kadar Osmanlıcılık fikri devam etmiştir.


3. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selânik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Selanik Batı kültürünün yakından takip edildiği bir Osmanlı kentidir. Liman şehri olduğu için kapıları dünya okyanusuna açık ekonomisi orta seviyede bir kenttir.


4. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı süresince okuduğu okulları ve bu okulların bulunduğu şehirleri kronolojik olarak yazınız.

Cevap:

 • Mahalle Mektebi→ Selanik
 • Şemsi Efendi Okulu→ Selanik
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi→ Selanik
 • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895→ Selanik
 • Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899→ Manastır Şehri Makedonya
 • Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902→ İstanbul
 • Harp Akademisi: 1902 – 11 Ocak 1905→ İstanbul

5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı ve yerli düşünürler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Atatürk’ü öğrencilik hayatında etkileyen Türk düşünce adamları; Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’ten etkilenmiştir. En çok etkileyen fikir ve düşünce adamı Jean-Jacques Rausseau olmuştur.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 159-160. Cevapları MEB Yayınları

6. Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz.

Cevap: Mustafa Kemal zeki, soğukkanlı, hızlı karar alabilen, strateji becerisi olan, bilgili ve iyi bir lider olmuştur. Bu özellikleri bir savaşta başarılı olmasını sağlayacak yapıdadır. Atatürk askeri okullarda okumuş, ülkede her yeri gezmiş ve tecrübe edinmiştir. Okulda ilgilendiği sanatla da hitabeti gelişmiş ve iyi bir lider olma özelliğini almıştır.


7. Şemsi Efendi Okulunda uygulanan eğitimin Mustafa Kemal’e katkıları hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Şemsi Efendi okulu o dönemin yeni eğitim sistemi ile açılan bir okuldur. Osmanlı da diğer okulların hepsi din ile beraber eğitim verdiği için tam anlamında her şeyi bilmemektedirler. Bu okul sayesinde yenilikçi, bilimsel ve özgür bir öğrenme ortamı olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum Osmanlı Devleti Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 32-33-34. Sayfa BirYay Yayınları

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Durum Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Osmanlı Devleti’nin siyasi, ekonomik ve askerî durumu hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı zamanında siyasi, ekonomik ve askeri olarak çöküş durumundaydı. İmzaladığımız antlaşmalar ve dış baskılardan dolayı bütün gücümüzü yitirmiş durumdaydık. Bundan dolayı I. Dünya savaşı başladığı zaman Osmanlı devleti bu savaşa katılmayıp tarafsız olacağını söylemiştir. Almanya gücünü gösterdiği için Osmanlı Devleti onun yanında savaşa girmiştir.


2. Avrupalı devletler açısından Osmanlı Devleti’nin egemen olduğu toprakların önemini araştırınız.

Cevap: Osmanlı devletinin bulunduğu konum Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, baharat ve ipek yolunun geçtiği, ticaret açısından denizlerin önemli bir konumu olması gibi nedenlerden dolayı Avrupalı devletler Osmanlı devletini ele geçirmek istiyordu.


Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları BirYay Yayınevi

Osmanlı Devleti’nin dostu olarak görünen Almanya’nın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:  Almanya Osmanlı Devleti’ni ne kadar dostu olarak göstermiş olsa da, Osmanlı Devletinin bulunduğu konumu oda istiyordu ve sömürgesi için kullanmak niyetindeydi.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Yer Aldığı Cepheler Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 40-41-42-43-44-45-46. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları BirYay Yayınevi

Oklarla gösterilen kutuların üst kısmına Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerin adlarını yazınız. Kutuların iç kısmına ise aynı cephelerin açılma nedenlerini belirtiniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları BirYay Yayınevi


Mondros Ateşkes Antlaşması Cevapları (30 Ekim 1918)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları BirYay Yayınevi

Wilson İlkeleri’ne göre Birinci Dünya Savaşı sonucunda savaşı kazanan ülkeler, savaşı kaybeden ülkelerden toprak almayacak ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler Türklere bırakılacaktı. Ancak İtilaf Devletleri bu ilkelere rağmen Anadolu’yu işgal etti. İtilaf Devletleri bu işgali Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddelerine dayandırmıştır? Sınıfta nedenleriyle tartışınız.
Cevap: 7. ve 24. maddesine göre işgal etmişlerdir. 7. maddesine göre ülke işgal edilmeye açık hale gelmiştir. 24. maddeye göre ise doğu Anadolu başka devlete bırakılması ve işgale açık hale gelmesi neden olmuştur.


İşgaller Karşısında Mustafa Kemal’in ve Halkın Tutumu Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları BirYay Yayınevi

İşgaller karşısında Mustafa Kemal’in, halkın ve Osmanlı yönetiminin tutumlarını karşılaştırarak değerlendiriniz.
Cevap: Mustafa Kemal ülkeyi düşman devletler eline bırakmamak için birlik ve beraberlik kurmayı amaçlamış ve bu doğrultuda işler yapmaya çalışmıştır. Halk da Mustafa Kemal’e güvenerek milli birlik ve beraberliği kurmuş ve düşman devletlere karşı gelmeye çalışmışlardır.

Bağımsızlık Düşüncesi ve Cemiyetler Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 47-48-49-50-51. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. “Kuva-yı Millîye ruhu” kavramının ne anlama geldiğini araştırınız.
Cevap: Kuva-yı Milliye, Milli Mücadele zamanında devleti işgalden korumak ve kurtarmak için halkın kurduğu bütün birliklere denir.


2. Millî Mücadele Dönemi’nde kurulan cemiyetlerin kuruluş amaçları nelerdir? Araştırınız.
Cevap:   Milli Mücadele zamanında hem yararlı hem de zararlı cemiyetler kurulmuştur. Yararlı olan cemiyetler, milli birlik ve beraberliği destekleyen ülkemizi dış güçlere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyetlerdir. Zararlı cemiyetler ise ülke içi karışıklıktan destek alarak daha kötüye gitmesini amaçlayan cemiyetlerdir.


Milli Cemiyetler Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda ulusal varlığa yararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karşısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları BirYay Yayınevi

Adım Adım Bağımsızlık Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 52-55-57-59. Sayfa BirYay Yayınları

Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs 1919) Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in, halkı Millî Mücadele’ye yönlendirmek ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek amacıyla yaptığı çalışmaları araştırınız.
Cevap:

 • 19 Mayıs 1919 Samsun’a çıkışı
 • 28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
 • 232 haziran 1919 Amasya Genelgesi
 • 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
 • 4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
 • 20-22 Ekim Amasya Görüşmeleri

2. Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin örgütlenme aşamasında ne gibi güçlüklerle karşılaşmıştır? Karşılaştığı bu güçlüklere hangi çözüm yollarını bulmuştur? Araştırınız
Cevap: Mustafa Kemal milli mücadele zamanında ülkesini düşman işgalinden korumak için canla başla çalışmıştır. Onun bu mücadelesinde en büyük engeli İstanbul Hükümeti olmuştur. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’in mücadelesinde önüne hep taş koyup engellemeye çalışmıştır.


Padişah’ın Karadeniz’de güvenliği sağlamakla ilgili Mustafa Kemal’e verdiği görev ile, Mustafa Kemal’in düşündüğü güvenliği sağlama planları aynı mıdır? Tartışınız.
Cevap: Aynı değildi. Padişah halkı bastırmak isterken Mustafa Kemal halkı haklı bulup bu direnişe devam etmelerini istemiştir. Aynı zamanda halka destek gönderilmesi gerektiğini düşünmüştür.


Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları BirYay Yayınevi

Amasya Genelgesi’nin millî beraberliğin sağlanmasındaki rolü nedir? Tartışınız.
Cevap: Amasya Genelgesi milli mücadelenin amacını belirlemiş ve yeni bir devlet kurma yoluna gidildiğini ortaya koymuştur.  Amasya Genelgesi ile halk desteklenmiş milli birlik ve beraberliğin sayesinde bağımsızlığın alınacağını öngörmüştür.


Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Cevapları

Mustafa Kemal, Sivas Kongresi delegeleriyle

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları BirYay Yayınevi

Coğrafyanın “vatan”, kalabalıkların “millet” olması ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Coğrafya bütün ülkenin sınırlarını belli eden yani vatanı temsil etmektedir. Bunun içinde oluşan kalabalık ise millet olarak görülmektedir.


Milli Mücadele Basını Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları BirYay Yayınevi

İstanbul Hükûmeti tarafından neden böyle bir açıklama yapılmıştır? Millî Mücadele açısından değerlendiriniz.
Cevap: İstanbul Hükümeti TBMM etkisi altında kalarak o zamanda olan Milli Mücadelenin devam etmesi için böyle bir açıklama yapmıştır. Halkın Mustafa Kemal’i milli mücadele isteğine karşı görevden alındığı sanılmasın diye buna gerek duyulmuştur.

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması ve Misak-ı Milli Kararları Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 61-62-63-64-65-66. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları BirYay Yayınevi

İstanbul’un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisinin dağıtılması, Mustafa Kemal’in hangi düşüncesini doğrulamıştır? Tartışınız.
Cevap: Mebusan Meclisi toplanma zamanında Atatürk güvenliği için gidememiş fakat giden milletvekili olan arkadaşlarına kendisinin aday gösterilmesini ve Müdafaa-i Hukuk grubunu kurmalarını istemiştir. Salih paşa bunları kabul ettirmemiş ve sonucunda Felah-ı Vatan kuruluşu kurulmuştur. İtilaf devletlerinin Mısakı Milliyi Mebusan da kabul etmeleri rahatsız etmiş ve İstanbul’u işgal edip Mebusan Meclisini dağıtmıştır.


Büyük Millet Meclisinin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları BirYay Yayınevi

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu’nun çıkarılma nedeni nedir?
Cevap: O zamanda olan vatan hainlerine karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde, Millî Mücadele’nin örgütlenme dönemine ait olaylar, alt bölümünde ise bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi özelliğin hangi olaya ait olduğunu bulunuz. Baş tarafındaki boşluğa ilgili olayın numarasını yazarak eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları BirYay Yayınevi


4. UYGULANMAYAN BİR ANTLAŞMA: SEVRES (SEVR) (10 Ağustos 1920) Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Sevres (Sevr) Barış Antlaşması’nın maddelerini okuyunuz. Bu antlaşmanın uygulamaya girmemesinin nedenlerini araştırınız.
Cevap: Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin yıkım fermanı olarak da geçmektedir. Sevr antlaşması Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını tehlikeye atan ülke topraklarının başka devletler arasında paylaşıldığını gösteren bir antlaşmadır. Bundan dolayı bu antlaşma uygulamaya girmemiştir.

2.Ünite Değerlendirmesi Cevapları

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 68-69-70. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıdaki cümlelerde özelliği verilen devletlerin hangisi olduğunu kutudan bularak cümlenin sonundaki noktalı yere yazınız.

2.Ünite Değerlendirmesi Cevapları
Cevap:

1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Çünkü sömürgelerine giden yol, Osmanlı topraklarından geçiyordu. İngiltere

2. Sıcak denizlere ulaşmak istiyordu. İstanbul’u merkez alan bir Slav İmparatorluğu kurmak ve Panslavizm politikası ile Balkan Yarımadası’ndaki Ortodoks ulusları ayaklandırmak istiyordu. Rusya

3. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürge arayışlarına sonradan katılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İttifak Bloku içinde yer aldı. Almanya

4. Milliyetçilik, özgürlük, eşitlik ve insan hakları gibi ortaya çıkardığı değerler ile Osmanlı İmparatorluğu’nu derinden etkiledi. Ayrıca Osmanlı sınırları içindeki azınlıkları kendi çıkarları doğrultusunda ayaklandırdı. Fransa

5. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal etti. İtalya

6. XX. yüzyılın başında askerî ve ekonomik gelişmelerin gerisinde kaldı. Sömürgeci devletlerin, topraklarını ele geçirmek ve kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmak istedikleri devlettir. Osmanlı Devleti


B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Cevap:

1. Çanakkale Cephesi Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım gönderip tehlike içindeki Çarlık rejimini güçlendirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla açtıkları cephedir.
2. Amasya Genelgesi hem Osmanlı Hükûmeti’ne hem de işgallere karşı çıkan ilk belgedir.
3. İzmir’in işgaline karşı Redd-i İlhak Cemiyeti kurulmuştur.
4. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Sivas Kongresi’nde tek çatı altında toplanmıştır.
5. Millî hareketin, İstanbul Hükûmeti karşısındaki ilk başarısı Ali Rıza Paşa
Hükûmeti’nin istifasıdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları BirYay Yayınevi

C. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz
Cevap:

(D) 1. Osmanlı yönetimine göre işgalci devletlere karşı direnmek imkânsızdı. Bu yüzden İtilaf Devletlerini kızdırmamak, onlara hoş görünmek gerekiyordu.
(Y) 2. Adana ve çevresinde, Fransızlarla, Ermenilerin işgallerine karşı koyan cemiyet Redd-i İlhak Cemiyetidir.
(D) 3. İşgallere karşı Anadolu’nun dört bir tarafında zaman zaman mitingler zaman zaman da silahlı savunma eylemleriyle kendini gösteren millî direnişe Kuva-yı Millîye denir.
(Y) 4. Erzurum Kongresi ile Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştır.
(Y) 5. Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, ulusal iradenin egemen kılınması gerektiği ilk kez Havza Genelgesi’nde söylenmiştir.
(D) 6. Sivas Kongresi ile Anadolu’daki tüm ulusal güçler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi.
(Y) 7. Amasya Görüşmeleri’nde Misak-ı Millî kararları onaylanarak dünyaya duyuruldu.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz

1. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmasından yanaydı. Osmanlı Devleti’nin diğer grupta yer almasından tedirginlik duyuyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi, İtilaf Devletleri’nin bu tedirginliğine yol açan bir durum değildir?
Cevap: C

A) İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgeleri ile bağlantısının tehlikeye girmesi
B) Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılması
C) Sömürge alanlarının daha da genişlemesi
D) Açılacak yeni cephelerin kayıplarını artırması ve savaş süresini uzatması


2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın genel nedenlerinden biridir?
Cevap: D

A) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdının Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi.
B) Fransa’nın, 1871’de Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı zengin kömür ve demir kaynaklarına sahip Alsace-Lorainne (Alsas-Loren) bölgesini geri almak istemesi.
C) Rusya ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Balkanlara ve Doğu Avrupa’ya egemen olmak için çekişmesi.
D) Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar diğer bir deyişle sömürgecilik mücadelesi


3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi, Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını doğrudan sınırlandırmaz?
Cevap: A

A) Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda satın alma kolaylığı sağlanacak.
B) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.
C) Ermenilere bırakılması düşünülen doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecekler.
D) Çanakkale ve Karadeniz boğazları açılacak ve Karadeniz’e geçiş sağlanacak. Çanakkale ve Karadeniz boğazları kaleleri Müttefiklerce işgal edilecek


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları BirYay Yayınevi

4. Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin ortak özellikleri arasında yer alır?
Cevap: B

A) Osmanlı yönetimi tarafından desteklenmişlerdir.
B) Bir yerel örgütlenme biçimi olarak bölge bölge Türk ulusunun bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir.
C) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularını desteklemişlerdir.
D) Aralarındaki iş birliği ve iletişim düşmanlara karşı birlikte mücadele etmelerini sağlamıştır.


5. Aşağıdakilerden hangisi, Kuva-yı Millîye birliklerinin sağladığı kazanımlardandır?
Cevap: C

A) İstanbul’daki işgal güçlerine karşı Osmanlı hükümetini korumuşlardır.
B) Yunan işgallerine karşı koyarak Batı Anadolu’da yayılmalarını engellemişlerdir.
C) Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında rol oynamışlardır.
D) Doğu Anadolu’da Ermenistan’ı yenilgiye uğratmışlardır.


6. Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararı  yer almıştır. Erzurum Kongresi’nin;
I. Kuva-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilkedir.
II. Hristiyan azınlıklara siyasal üstünlük ve toplumsal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
III. Manda ve himaye kabul olunamaz.
kararlarından hangileri, Amasya Genelgesi’nin kararını karşılar niteliktedir?

Cevap: A

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II


7. Aşağıda verilenlerden hangisi, Misak-ı Millî kararlarının sonuçları arasında yer almaz?
Cevap: D

A) Türk yurdunun sınırları çizilmiştir.
B) Türk ulusunun tam bağımsızlık isteği dünyaya duyurulmuştur.
C) Kurtuluş Savaşı’nın programı Meclis-i Mebusan tarafından onaylanmıştır.
D) Millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulacağı açıklanmıştır.


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Misak-ı Millî kararlarının Kurtuluş Savaşı açısından taşıdığı önemi açıklayınız.
Cevap:   Mısak-ı Milli kararları, milli mücadele için meclisin desteği alınmıştır.

 • Vatanın kurtarılması gerektiği belli oldu
 • Milli sınırlarımız Meclisin onayından geçti
 • Türk halkının temel hakları bu sayede dile getirilmiştir.
 • Milliyetçilik anlayışı bu sayede yerleşmiştir.

2. BMM’nin açılış gerekçelerini ve önemini yazınız.
Cevap: BMM bağımsızlığı sağlayıp milli iradeyi egemen kılmak amacıyla kurulmuştur. BMM’nin açılmasının önemi ise Milli egemenlik ilkesi kurumlaştırılmış, ulusal örgütlenme tamamlanmış ve demokratik bir Türk devleti oluşturulmuştur.


3. BMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların isimlerini yazarak Kurtuluş Savaşı’na etkisini değerlendiriniz.
Cevap:

İstanbul Hükümeti’nin desteği ile çıkan ayaklanmalar:

 • Anzavur Ayaklanması
 • Kuvayıinzibatiye (Halife Ordusu)

Azınlıkların Çıkardığı Ayaklanmalar:

 • Rumların çıkardığı ayaklanmalar (Pontus)
 • Ermenilerin Çıkardığı Ayaklanmalar

İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri’nin Kışkırtmaları ile Çıkan Ayaklanmalar:

 • Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı Ayaklanmaları
 • Çopur Musa Ayaklanması
 • Çapanoğulları Ayaklanması
 • Koçgiri Ayaklanması
 • Milli Aşireti Ayaklanması
 • Delibaş Mehmet Ayaklanması
 • Cemil Çeto Ayaklanması
 • Ali Batı Ayaklanması

Sonradan Çıkanlar:

 • Çerkez Ethem Ayaklanması
 • Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

4. Sevres (Sevr) Antlaşması’nı Osmanlı Devleti açısından değerlendiriniz.
Cevap: Bu antlaşma Osmanlı Devleti’nin yıkım fermanı olarak da geçmektedir. Sevr antlaşması Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını tehlikeye atan ülke topraklarının başka devletler arasında paylaşıldığını gösteren bir antlaşmadır

Doğu ve Güney Düşmana Direniyor Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 72-73-74-76.Sayfa BirYay Yayınları

Millî Mücadele’de Doğu, Güney ve Batı Cepheleri


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Kurtuluş Savaşı’nda açılan Doğu, Güney ve Batı Cephelerinde kimlere karşı savaşılmıştır? Araştırınız
Cevap:
Batı Cephesi = Yunanistan ve İngiltere
Doğu Cephesi = Gürcüler, Ermenistan ve Rusya
Güney Cephesi = Fransız ve Ermeni


2. Türk halkının işgaller karşısında tepkisi ne olmuştur? Araştırınız.
Cevap: Türk halkı Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanları topraklardan sürmek için ayrıca bağımsızlıklarını ve özgürlüklerini vermemek için savaşmış ve vatan için can vermişlerdir. Bu savaş sırasında ülkenin durumu kötü olduğu için halktan oluşan Kuvayı Milliye birlikleri kurulmuş düşmana karşı bu şekilde direniş göstermişlerdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal’in sözlerinden yola çıkarak Ermenilere karşı açılan cephenin nedenlerini söyleyiniz
Cevap: Ermeniler sınır yakın oldukları yerdeki Türkleri katletmeye başlamıştır. Bundan dolayı Ermenilere karşı cephe açılarak buradan gelecek olan saldırılar önlenmeye çalışılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları BirYay Yayınevi

Doğu Cephesi ile ilgili soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı soruların altında yer alan kutulara yazınız.

Doğu Cephesi’nin açılmasında Mondros Ateşkes Antlaşması’nın etkisi nedir?
Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasının 24. maddesine göre Anadolu’nun doğusunu Ermenilere verileceğini eklemişlerdir. Bundan dolayı bu bölgeyi korumak için cephe açılmıştır.


Doğu Cephesi’ndeki savaşı sona erdiren antlaşmanın adı nedir? Bu antlaşma ile hangi yerler geri alınmıştır?
Cevap: Gümrü Antlaşması ile Doğu Cephesinde olan savaş sonlanmış ve Kars, Kağızman ve Iğdır Türkiye’ye bırakılmıştır.


Doğu Cephesi’nde kazanılan başarı BMM’ye ulusal ve uluslararası düzeyde neler kazandırmıştır?
Cevap: BMM’ye olan olan güven artmıştır. Aynı zamanda BMM’nin uluslararası ilk siyasi başarısıdır. Bu başarı ile Türk Devleti tanınmış ve Sevr Antlaşması reddetmiş olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları BirYay Yayınevi

İtalyanların yöre halkına karşı böyle bir tutum içine girme nedenleri neler olabilir?
Cevap: İtalya işgal ettiği yerlerde halkı yıldırmak, umutsuz bırakma, direnmelerini engellemek amacıyla sert bir tutum içinde olmuşlardır. Bu amaçla ilerlemişler fakat başarılı olamamışlardır.

Batı Cephesinde Türk Halkının Mücadelesi ve Düzenli Ordunun Başarıları Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 77-78-79-80-81-82-83 Sayfa BirYay Yayınları

Ali Fuat Cebesoy, Cevat Çobanlı, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Fahrettin Altay


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. “Topyekûn mücadele, düzenli ordu” kavramları ne demektir? Araştırınız.
Cevap: Topyekûn Mücadele, savaş zamanın da bir milletin elinde olan imkanların hepsini kullanarak seferberlik içinde karşı milletin askeri gücünü yok etmek  için savaşmasıdır. Düzenli ordu ise, devlet tarafından eğitim verilen ve ayarlanan askeri birliklere denir.


2. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra gerçekleşen işgallere karşı Türk halkı hangi yöntemlerle mücadele etmiştir? Araştırınız.
Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7 ve 24. maddelerine dayanarak itilaf Devletlerinin ilk işi İzmir’i işgal etmek olmuştur. Bu işgallere karşı halk kendi arasında savunma uyguladı. Kuvayı Milliye birlikleri kuruldu. Düşman askerlere karşı bu şekilde mücadele etmişlerdir. Aynı zamanda belli cemiyetler kurulmuştur. bu cemiyetler de her bölge kendi yerini korumuştur.

Kütahya – Eskişehir Savaşları ve Eğitim Ordusu Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 84-85-86. Sayfa BirYay Yayınları

Kütahya-Eskişehir Savaşlarını gösteren kroki


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları BirYay Yayınevi

Batı Cephesi’nde oldukça zor koşullarda bir savaş yaşanırken Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’ni toplamasının nedeni nedir? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap:   Atatürk eğitime önem verdiği göstermektedir. Bu zamanda toplanmasının amacı savaş olsa da ülkenin geri planda kalmasını istememiştir. Çünkü bir düşmanı sadece savaşla değil bilgimiz ile de yenebiliriz. Bundan dolayı Atatürk, eğitimde ülkesinin geri planda kalmasını istememiş ve bu yüzden kongre düzenlemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları BirYay Yayınevi

Cahillik ve geri kalmışlıkla mücadele etmenin, en az düşmanla mücadele etmek kadar önemli olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Cahil ve geri kalmış bir ülke her zaman daha da geriler ve en sonunda çöker başka devletlerin himayesi altına girer. Bunu önlemek için ülkenin eğitim düzeyini de yüksek tutmamız gerekir. Her açıdan gelişmek için eğitim ve öğretim hayatının bizler için önemli olması gerekir.


Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin nasıl bir eğitim anlayışına sahip olması gerektiğini düşünüyordu?
Cevap: Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin modern eğitim hayatına geçmesi, bilim ile ilgilenmesi ve batıl inançlardan uzak olup zamanımızı onlar ile boşa geçirmemizi söylemiştir. Bu anlayışa göre eğitim karma, ve herkes eşit olmalıdır. Deneye ve gözleme önem verilmeli, öğrencilerin öğrenmesini yaparak ve yaşayarak yapmasını istemiştir.

 Sakarya’da Dirilen Ulus Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 87-88-89-90-91-92-93. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. “Tekâlif-i Millîye, başkomutan, gazi, mareşal ” kavramları ne anlama gelmektedir? Araştırınız
Cevap: Tekalif-i Milliye, Kurtuluş savaşında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mustafa Kemal’in ‘Ulusal Yükümlülük’ emirleridir.  Başkomutan, savaş zamanında orduların hepsini komuta eden büyük komutana denir. Gazi, savaşa katılan ve yara alarak geri dönen kişiye denir. Mareşal, askerlikte en yüksek rütbeye denir.


2. Türk milletinin, ordusunu daima desteklemesi ve ona yardımcı olmasını millî birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu açısından değerlendiriniz.
Cevap: Türk milleti, tarihimiz dede her zaman vatanını canı pahasına korumuşlardır. Her zaman düşmanı püskürtmeye çalışmış ve bu düşünceden de hiç vazgeçmemişlerdir. Milli Mücadele zamanında da bu davranışları, vatan sevgisi ile ordunun yanında olup elinden gelen her imkanı sunmuşlar hatta savaşa bile katılmışlardır. işte bu Türk Milletinin ne kadar vatanına düşkün olduğunu göstermektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal’in halktan böyle bir fedakârlık istemesinin nedeni nedir?
Cevap: Ülkenin savaş sırasında durumu çok kötüdür. Askere erzak karşılayacak durumda değildir. Bundan dolayı halktan bu istekte bulunmuştur. ordumuzu bu şekilde güçlendirip daha iyi bir savunma gerçekleştirmesini sağlamak içindir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları BirYay Yayınevi

Kurtuluş Savaşı’nda Tekâlîf-i Millîye Emirleri’nin uygulanmasını gösteren tablo.

Resmi inceleyiniz. Resimde Türk ulusunun hangi özellikleri yansıtılmıştır?
Cevap: Türk milleti sadece cephede olanlar değil evlerinde, köylerinde, tarlasında olan herkes silahını alarak düşmanla mücadele etmiştir. Türk milleti hem maddi hem manevi desteğini göstermiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları BirYay Yayınevi

Askerî başarılardan sonra diplomatik başarıların gelme nedenleri nelerdir? Kurtuluş Savaşı’ndan örnekler vererek tartışınız.
Cevap: Milli Mücadele zamanında doğu batı, güney cephelerinde savaşlar olmuştur. yenilgi aldığımız cepheler olsa da kazandığımız cephelerde vardır. Doğu cephesi Gümrü Antlaşması ile kapanmış ve kaybedilen yerleri geri almışızdır. Bu antlaşma ile BMM tanınmış ve siyasi bir başarı elde etmişizdir. Bu başarıyı beklemeyen İtilaf devletleri Türkiye’yi bu şekilde tanımıştır. Bu başarılar sadece ordu değil Türk halkının sayesinde olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında yaşanan güçlükler ve bu savaşların kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü ile ilgili örnekler verilmiştir.
Verilenlerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi
örneklerin altında yer alan bölüme yazınız.

Cevap: Mustafa Kemal, lider, ileri görüşlülüğü, yöneticiliği, idealist bir yapısı  olması, çözüm bulma ve yaratıcılığı görülmektedir.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 94-95-96-97-98-99. Sayfa Bir-Yay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz ’da Türk ordusunun komutanlığını Mustafa Kemal’in yapmasının, bu savaşların kazanılmasındaki etkisi nedir? Araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal, Sakarya savaşında kötü giden savaşın kaderini taktik değişikliği ile değiştirmiştir. Çizgi (hat) savunmasından, alan (satıh) savunmasına geçirerek savaşın kaderini değiştirmiştir.


2. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında rol oynayan asker veya sivil kişilerle ilgili araştırma yapınız.
Cevap:

1.Yörük Ali Efe (1895-1951) → Kurtuluş savaşında Malgaç baskınında düşmana ilk darbeyi vurmuştur.

2.Sütçü İmam(1884-1922)→ Fransız askerlerine karşı Müslüman kadını korumak için Fransız askerini vurmuştur.

3.Demirci Mehmet Efe (1883-?)→İzmir’in işgalinde Kuvayı Milliye’ye katılan biridir.

4.Hasan Tahsin (1888-1919)→ İzmir’e çıkan düşman askerlerine karşı ilk kurşunu sıkmış ve orada da şehit olmuştur.


Fethi Okyar’ın raporundan yola çıkarak Türk ordusunun neden taarruz kararı aldığını söyleyiniz.
Cevap: Düşmana karşı yapabileceğimiz tek şey savaşmak olduğu için bundan dolayı taarruz kararı alınmıştır.


Türk ve Yunan ordularının asker sayısını karşılaştırınız. Bir savaşı kazanmak için rakamsal üstünlük yeterli midir? Değerlendiriniz
Cevap: Rakamsal üstünlük belli bir yere kadar önemlidir. Bir savaşta en önemli olan kural taktiktik ve yetiştirilmiş askerdir. Savaşı kazanmak için strateji ön planda olmalıdır. Milli Mücadele zamanında Mustafa Kemal stratejisi sayesinde orduyu yönetebilmiştir. Bu da kazanmamızı sağlamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterir?
Cevap:   İleri görüşlülüğünü, idealist bir yapısı olduğunu aynı zamanda çağdaş ve modern olmasını gösterir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları BirYay Yayınevi

Başkomutan Trikupis’in esir alınışı, Yunan askerleri üzerinde nasıl bir etki yaratmıştır?
Cevap: Yunan askerlerin umudunu yitirmesine, moral bozukluğuna neden olmuştur. Aynı zamanda  savaşı kaybettikleri açık bir şekilde belli olmuştur.


Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıdaki etkinliğin üst bölümünde Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi’ne ait olaylar, alt bölümünde de bu olaylara ait özellikler verilmiştir. Hangi olayın, hangi özellikle ilgili olduğunu bulunuz; numarasını özelliğin baş tarafındaki boşluğa yazarak eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları BirYay Yayınevi


Bu olaylardan yola çıkarak, Batı Cephesi’nin Milli Mücadele içindeki önemini sayfa sonunda ayrılan bölüme yazınız.
Cevap: Batı cephesinde halk Kuvayı milliye birliklerini kurarak düşmana karşı bölgeyi savunmuşlardır. Bu sayede düşman püskürtülmüştür.

Bağımsızlığın Teminatı: Lozan Barış Antlaşması Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 100-101-102-103. Sayfa BirYay Yayınları

Lozana giden Türk heyeti


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Sevr Antlaşması’nı kabul eden Osmanlı Heyeti ile Lozan’a giden TBMM Heyeti’nin İtilaf Devletleri karşısındaki durumlarını karşılaştırınız. Aralarında bulunan farkları söyleyiniz.
Cevap: Sevr Bizim için ağır bir antlaşmadır. İstediği gibi ülkeler devletimizde söz sahibi olmuştu. örnek olarak Kapitülasyonlar en ağır bir şekilde uygulanacaktır. Boğazlar uluslararası bir komisyon ile yürütülecektir. Topraklarımız devletler arasında paylaşılmıştır. Lozan da ise bu şartlar kaldırılmış ve itilaf devletleri Türkiye’yi resmen tanımıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları BirYay Yayınevi

İsmet Paşa’nın yukarıdaki tavrının nedeni nedir?
Cevap:   Dil’in bir ülke için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istemiştir.


İsmet İnönü Lozan Konferansı’nda neden böyle bir cümle kurmuştur?
Cevap: İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasında yenilen bir Türk devleti ile antlaşma imzalamıştı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ise Türk milletinin zaferi ile sonuçlanıp imzalanan bir antlaşmadır. Bu sözle de bizim şartlarımızın da  kabul edilmesi gerektiğini vurgulamak istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları BirYay Yayınevi

Lozan Barış Antlaşması’nın kazanımlarını, Misak-ı Millî hedefleri ile karşılaştırınız.
Cevap: Lozan Konferansı ile kurulacak olan devletin Türk devleti olarak tanınmasını sağlamıştır. Lozan Barış Antlaşması ile Batum, Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs, Hatay, Musul-Kerkük Misakı milli sınırları dışında bırakılmıştır.  Mustafa Kemal sayesinde Hatay ve boğazlar sorunu delinmiş, Kıbrıs’ta olan değişiklik ise 1974-1977 yıllarında gerçekleşmiştir. Şuan ki halli Misakı Millinin son halidir.

Milli Mücadele’nin Sanata ve Edebiyata Yansımaları Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 104-105-106-107. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Halide Edip Adıvar’ın yaşam öyküsünü araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:   Halide edip Adıvar, 1884 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk çeviri kitabı olan “Ana” 1897 yılında yayımlamıştır. Üsküdar Amerikan Kolejinden mezun olduktan sonra çeşitli eserlerin çevirisini yapmıştır. Kadın hakları konusunda yazılar yazmış ve ilk yazısı “Tanın” adlı gazetede yayımlanmıştır. Teali-i Nisvan Cemiyeti’nin  (kadınları Yükseltme Derneği) kurucularından biri olmuştur. Sakarya Savaşında onbaşı, İzmir’in kurtuluşun ardından da başçavuş rütbesi verilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra yurt dışında 14 yıl yaşamıştır. 1939 yılında Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul Üniversitesinde görev yapmaya başlamıştır.1950 yılında Demokrat partiden İzmir Milletvekili seçilerek Meclise girmiştir. 9 Ocak 1964 tarihinde ise hayata gözlerini yummuştur.


2. Doğu, Güney ve Batı Cephelerini konu alan resim, öykü, karikatür ya da makale çalışmaları yapınız. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları BirYay Yayınevi


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları BirYay Yayınevi

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlar okudunuz mu? Bu romanların işledikleri temaları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Kurtuluş Savaşını anlatan romanlarda temalar genel olarak vatan sevgisi, milli mücadele, bağımsızlık, Türk Halkının direnişi olmaktadır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlar ve bu savaşların etkileri yer almaktadır. Savaşların yarattığı etkileri seçiniz. İlgili savaş adının yer aldığı kutulara bu etkilerin başındaki numaraları yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları BirYay Yayınevi

3. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 108-109-110. Sayfa BirYay Yayınları

3. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz
Cevap:

1. Halide Edip Adıvar tarafından yazılan “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eser
Millî Mücadele’yi yansıtan önemli yapıtlardandır.
2. Sovyet Rusya, Brest Litovsk Antlaşması ile Kars, Ardahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri verdi.
3. BMM Hükûmeti tarafından On Beşinci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir
Paşa Doğu Cephesi Komutanlığına atandı ve yetkileri artırıldı.
4. Gümrü Antlaşması, BMM Hükûmeti’nin uluslararası alandaki ilk
diplomatik başarısıdır.
5. Misak-ı Millî’den ilk ödün Moskova Antlaşması ile verilmiştir.
6. Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisi Sakarya Savaşı öncesinde verilmiştir


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
Cevap:

(D) 1. Kuva-yı Millîye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir.
(D) 2. Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi’nde savaş sona erdi ve Güney Cephesi kapandı.
(Y) 3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karar doğrultusunda İzmir ve çevresi İngilizler tarafından işgal edilmişti.
(Y) 4. Sivas Kongresi’nden sonra Kuva-yı Millîye birliklerinin görevi sona erdi. Böylece düzenli orduya geçildi.
(Y) 5. Yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı Sakarya Zaferi’dir.
(D) 6. İtilaf Devletleri Sevres (Sevr) Antlaşması’nı yeniden gözden geçirmek amacıyla Londra’da bir konferans toplanmasına karar verdi.
(D) 7. Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu’daki son saldırı savaşıdır.
(Y) 8. Lozan Barış Antlaşması, Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren ilk diplomatik belgedir.
(D) 9. Tekâlif-i Millîye Emirleri, Eskişehir-Kütahya Savaşlarındaki yenilgiden sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları BirYay Yayınevi

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz

1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24. maddesinde “İtilaf Devletleri Vilayat-ı Sitte’de bir karışıklık çıkarsa işgal edecektir.” ifadesi yer almıştır.
Bu madde, Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinin açılmasına neden olmuştur?

Cevap: B) Ermenilere karşı açılan Doğu Cephesi


2. Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde, Temsil Kurulunun görevlendirdiği subayların örgütlemesi ile yerli halk, Fransız ve Ermenilere karşı büyük bir direniş gösterdi. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: B) Güney Cephesi TBMM tarafından desteklenmiştir.


3. Aşağıda verilenlerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nda düzenli ordunun kurulmasının nedenleri arasında yer almaz?
Cevap: D) Kuva-yı Millîye’nin, BMM’ye karşı çıkan ayaklanmaların bastırılmasında etkili olması


4. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı zor günlerde, “Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir.” diyerek Maarif Kongresi’ne katılmıştır. Kongrede yaptığı konuşmada, “Şimdi maddi ve manevi bütün güç kaynaklarımızı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Ancak bu savaş günlerinde bile dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir millî eğitim programı yapmaya emek sarf etmeliyiz.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) Bütün güç kaynaklarının eğitim için harcandığı

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları BirYay Yayınevi

5. Tekâlif-i Millîye Komisyonları halktan eşyalarının bir bölümünü bedelleri ödenmek üzere almıştır. Ancak Türk halkı, alınan malların bedelinin ödeneceği beklentisi içine girmemiştir. Türk ulusu, vatanını kurtarabilmek için ordusuna büyük destek vermiş, kadın erkek herkes varını yoğunu ortaya koymuştur.
Buna göre Tekâlif-i Millîye Emirleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: C) Halkın elindeki eşyaların tamamına el konulmuştur


6. Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milletinin elde ettiği askerî başarıların uluslararası etkileri arasında yer alır?
Cevap: A) Londra Konferansı’nın toplanması


7. Halide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanları ve Abidin Dino’nun “Kuva-yı Millîye İnsanları” adlı resim dizisi Kurtuluş Savaşı ve Anadolu gerçeğini çarpıcı şekilde anlatan eserlerden bazılarıdır.
Verilen açıklamadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: B) Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşananlar sanat ve edebiyat eserleri üzerinde etkili olmuştur.


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde elde edilen askerî başarılar ve uluslararası etkilerini tarihsel sıralamaya uygun olarak olarak eşleştirip yazınız.
Cevap:

İlk askeri  zafer Doğu Cephesi
I. ve II. İnönü savaşları zaferle sonuçlanmıştır
Sakarya Meydan Savaşı zafer ile sonuçlanmıştır
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı zafer ile sonuçlanmıştır.


2. Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nın değeri ve önemi hakkında düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı o dönemde bütün Türk Halkı ülkesini korumak derdindedir. Cephede olan askerler vatan uğruna canını verip yine de bu ülkeyi düşman eline teslim etmemişlerdir. Mehmet Akif Ersoy’da bunları kağıda dökerek İstiklal Marşımızı ortaya çıkarmıştır.


3. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz ’un kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolünü örneklerle açıklayınız.
Cevap: Mustafa Kemal’in bu savaşlarda uyguladığı strateji sayesinde kazanılması sağlanmıştır. Aynı zaman da bu savaşta Tekalifi Milliye emirlerini çıkararak ordunun güçlenmesini sağlayıp düşmana karşı iyi bir savunma sergilemiştir.


4. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan alınan yerleri yazınız
Cevap: Savaş yapılmadan alınan yerler; Doğu Trakya toprakları ve İstanbul ile Çanakkale boğazlarıdır.


5. Sevres (Sevr) ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini karşılaştırınız.
Cevap: Sevr Bizim için ağır bir antlaşmadır. İstediği gibi ülkeler devletimizde söz sahibi olmuştu. örnek olarak Kapitülasyonlar en ağır bir şekilde uygulanacaktır. Boğazlar uluslararası bir komisyon ile yürütülecektir. Topraklarımız devletler arasında paylaşılmıştır. Lozan da ise bu şartlar kaldırılmış ve itilaf devletleri Türkiye’yi resmen tanımıştır.

Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Tek kişi egemenliğine dayalı yönetim ile millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışlarını araştırınız. Bu yönetim anlayışlarını karşılaştırarak sınıfta tartışınız.
Cevap: Tek kişili yönetimde babadan oğula geçen ve halkın söz sahibi olmadığı bir sistemdir. Milli egemenliğe dayalı yönetim ise, halk yönetimde söz sahibi ve istediği kişiyi oy vererek adaletli bir şekilde seçmeye dayalı bir sistemdir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları BirYay Yayınevi

Saltanatın kaldırılmasına karşın halifeliğin devam etmesinin nedenlerini tartışınız
Cevap: Halifelik dini bir makamdır. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için bu olaya tepki gösterileceği düşünüldüğünden halifelik belli bir süre devam etmiştir.


Ziya Gökalp’ın dizelerinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir?
Cevap: Ziya Gökalp dizelerinde yönetimi seçecek kişinin halk olduğunu, yürütme, yargı gibi hakların millete ait olduğunu belirtmek istemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal’e göre, İstanbul yerine Ankara’nın başkent yapılmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Coğrafi durumundan kaynaklı ve askeri yönde stratejik bir alan olduğu için Ankara başkent olarak seçilmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları BirYay Yayınevi

1921 Anayasası’nın eksik yönlerini yazarak, 1924 Anayasası’nda yapılan düzenlemeler ile karşılaştırınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları BirYay Yayınevi

Çağdaş Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 112-113-114-115-116-117-118. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Atatürk ilkelerini ve bu ilkelerin oluşum sürecini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Türk toplumunun refahını, huzurunu sağlamak, birlik ve beraberliği kurmak, toplumu ileri düzeye getirmek amacıyla kurulan ilkelerdir. Çökmüş bir devleti kurtarıp yeni çağdaş bir devlet yapmak amacıyla bu ilkeler gelmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları BirYay Yayınevi

Devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki ulusal ve uluslararası etkenler nelerdir?
Cevap: Devletçilik ilkesi benimsenmesi ile uluslararası, Fransız ihtilali, Rus ihtilali ve I. Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur. Devletçilik ilkesi ile sosyal, kültüreli ekonomik gelişmelerinde rol oynamıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları BirYay Yayınevi

Laiklik ilkesi doğrultusunda yaşanan gelişmeleri alanlarına göre gruplandırarak
ilgili olduğu bölüme yazınız.

Cevap:

Devlet Yönetiminin Laikleşmesi: Saltanatın ve halifeliğin kaldırılması
Sosyal Alanda (Toplumsal Hayatta) Laikleşme: Kılık kıyafetin değişmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılarak diyanet işlerinin kurulması.
Eğitimin Laikleşmesi: Tevhidi Tedrisat  kanunun çıkarılması, alfabenin değişmesi.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda inkılapçılık ilkesinin kazandırdıkları verilmiştir. Bu kazanımların karşısına yapılan inkılap ve yaşanan gelişmelerden örnekler veriniz
Cevap:

Aklın ve bilimin öncülüğünde toplumun çağdaş uygarlık doğrultusunda
ilerlemesinin yolunu açmıştır.

→ İnkılapçılık

Kişi egemenliğine son verilerek millet egemenliğine geçilmiştir
→ Cumhuriyetçilik

Eğitim ve kültür alanında değişim ve gelişmeyi sağlamıştır.
→ Devletçilik


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları BirYay Yayınevi


B. Atatürk ilkelerinin amaçlarını, ortaya konuş gerekçelerini dikkate alarak ortak
özelliklerini belirleyip aşağıdaki bölüme yazınız.

Cevap:

 • Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşaması
 • bağımsız güçlü bir devlet seviyesine ulaşması
 • Türkiye cumhuriyetinin gelişip büyümesi
 • Okul, ordu ve dini politikadan uzak tutmak
 • Vatan ve millet sevgisi

Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 127-128-129. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Hukuksal alanda yapılan yenilikleri araştırınız. Bu alanda yapılan yenilikler Türk aile yapısı ve kadının toplum içindeki yerini nasıl etkilemiştir? Sınıfta tartışınız.
Cevap: Hukuk alanında 6 yenilik yapılmıştır. Türk aile yapısına göre kadın ve erkek eşit değildi bu alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır.

 • Medeni Kanunun kabulü
 • Ceza Kanunun kabulü
 • Hakimler Kanun kabulü
 • Ticaret Kanunun kabulü
 • Borçlar Kanunun kabulü
 • İcra ve İflas Kanunun kabulü

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözlerine göre hukuk sistemi hangi özellikleri taşımalıdır?
Cevap: Hukuk  sayesinde toplumda eşitlik sağlanmış adalet gelmiştir. Adalet sağlanarak işler daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecektir. Bu durum bizi medeni ülkelerin seviyesine çıkaracak ve bunlar arasında düzeni sağlayacağız.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda hayatın çeşitli alanlarında ilk olmayı başarmış Türk kadınlarından örnekler verilmiştir. Bu kadınların isimlerini araştırarak boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları BirYay Yayınevi


B. Türk Medeni Kanunu’nun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri aşağıdaki bölüme yazınız.
Cevap: Türk aile yapısında kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Resmi nikah zorunlu olmuştur. Bundan dolayı tek eşlilik esas kılınmıştır. Kadınlara seçme ve seçilebilme hakkı gelmiş, istediği mesleği seçme hakkı gelmiştir.

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar ve Bu Alanlardaki  Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 130-131-132-133. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları BirYay Yayınevi

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Cevapları

Kültür nedir? Açıklayınız. Kültürel değerlerin yaşatılabilmesi ve millî kimliğin oluşturulması için Atatürk’ün kurduğu kurumları ve bu kurumların çalışmalarını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bir toplumun tarihsel ve toplumsal olarak gelişen bir süre içinde yaptıkları her türlü değerleri kapsayan bir yapıdır. Nesilden nesle aktarılır. Atatürk’ün bu alanda kurduğu kurumlar:

 1. Türk Dil Kurumu
 2. Türk Tarih Kurumu
 3. Anadolu Ajansı ve Halk Evleri

Bu kurumlar bizim tarihi yapımızı, dilimizi korumuş kayıt etmiş ve bizlere ulaştırmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları BirYay Yayınevi

Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) Cevapları

Aşağıda verilen kutulara Tevhit-i Tedrisat Kanunu çıkarılmadan önce eğitim alanındaki durumu ve kanunun çıkarılmasıyla yaşanan değişimleri yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları BirYay Yayınevi


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları BirYay Yayınevi

Türk Tarih Kurumu (12 Nisan 1931) ve Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932) Cevapları

Millet Mekteplerinin çağdaş cumhuriyet bireyi yetiştirme hedefine katkıları nelerdir? Değerlendiriniz.
Cevap: Millet Mekteplerinde modern eğitim ve karma eğitim olarak uygulanmıştır. Bu sistem ile modern bir yapıya ulaşmasında en büyük katkıdır. Modern bir yapı da çağdaş bir yapıdır.

Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar ve Bu Alanlardaki Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 135-136-137-138. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları BirYay Yayınevi

Üniversite Reformu (1933) Cevapları

İstanbul Üniversitesinin tarihî kapısı

Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak ve gelişmesini sağlamak için
Cumhuriyet’in ilk yıllarında hangi çalışmalar yapılmıştır? Bugün aynı dil bilinciyle bu konuda bize düşen görevler nelerdir?

Cevap: Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bizlere düşen görev ise dilimize bizlerde yabancı kelimeleri uzak tutup dilimizi korumamızdır.


Üniversite reformunun amaçları nelerdir? Tartışınız.
Cevap: Eski anlayışı geride bırakıp modern ve batılı eğitime uygun bir sistem geliştirilmek amaçlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları BirYay Yayınevi

a. Heykel ve Resim Sanatı Cevapları

Mustafa Kemal, yukarıdaki sözlerinde sanatçıyı neden alnında ışığı ilk hisseden insan olarak tanımlamıştır?
Cevap: Sanatçı emek ve uğraş sonucu ortaya çıkardığı eseri ile insanlığa ışık tutan kişilerdir. Bu insanlar emek ve gayret sonucunda bu ışığı kazanırlar.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları BirYay Yayınevi

b. Müzik ve Sahne Sanatları Cevapları

Mustafa Kemal yukarıdaki açıklamasıyla hangi tutumu eleştirmektedir?
Cevap: Yanlış düşünülen din alanındaki düşünceleri eleştirmiştir. Dünyada bir milletin medeni, ileri ve gelişmiş olması için sanatçının olması gerekir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları BirYay Yayınevi

c. Edebiyat Cevapları

Sizce İdil Biret, Suna Kan ve Leyla Gencer gibi dünyaca ünlü kadın sanatçılarımızın yetişmesinde Mustafa Kemal’in bu tutumu etkili olmuş mudur? Değerlendiriniz.
Cevap: Evet etkili olmuştur. Çünkü kadını bir süs olarak değil insanlığın temeli olarak görmekte ve öyle göstermektedir. Kadın ve erkekleri bu sayede eşit kılmıştır.


Mustafa Kemal’e göre Türk ulusunun amaçlarına ulaşabilmesinde edebiyatın rolü nedir?
Cevap: Bir Türk çocuğu kendini en iyi şekilde ifade edebilmeli, anlatışı açık olmalıdır. Yazarken kullandığı üslubu kendisinin yürüdüğü yolda arkasından getirecek kadar iyi olmalıdır. Bunun için edebiyat çok önemlidir.

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar ve Bu Alandaki  Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 140-141-142-143. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları BirYay Yayınevi

Kıyafette Çağdaşlaşma Cevapları

Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yenilikleri araştırınız. Bu yenilikleri millî kimliğimizin kazanılması ve çağdaşlaşma açısından değerlendiriniz
Cevap: Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar:

 • Şapka ve Kılık – Kıyafet Kanunu’nun Kabulü
 • Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik.
 • Soyadı Kanunu’nun Kabulü
 • Kadınlara Siyasi Haklarının Verilmesi.

Yapılan bu yenilikler ile toplum eski kafadan kurtulup çağdaş bir millete dönme temelleri atılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları BirYay Yayınevi

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Cevapları

Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma açısından önemi nedir? Değerlendiriniz.
Cevap: Şapka ve kıyafet kanunu ile toplumda din ile insanları kandıran, suikast düzenleyecek hainler, tarikatçı kişilerin toplumun huzurunu bozmaya yönelik düşüncelerini engellemiş olmuştur. Çağdaş bir ülke düzeyine getirmeyi ve Cumhuriyet’i koruyup ilerlemek için böyle bir kanun çıkarmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları BirYay Yayınevi

Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Cevapları

Aşağıda yer alan inkılapların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları BirYay Yayınevi

Ekonomi Alanında Meydana Gelen Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 145-146-147-148-149-150-151. Sayfa BirYay Yayınları Hazırlık Çalışmaları

Orman Çiftliği


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları BirYay Yayınevi

Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923)

Ekonomik bağımsızlık neden önemlidir? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Ekonomik olarak güçlü olan ve her zaman kendi üreten bir devlet diğer devletlere karşı güçlü olur.


Kazım Karabekir’in ifadelerini ekonomik bağımsızlık açısından değerlendiriniz.
Cevap: Ekonominin gelişmesini istiyorsak dışa bağımlı olmayı bırakıp kendimiz üretip kendimiz tüketmeli ve biz dışarıya ihracat etmeliyiz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları BirYay Yayınevi

Tarımda Modernleşme ve Atatürk Orman Çiftliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarına yön veren kavramları alt tarafta yer alan açıklamaların üstündeki boşluklara yerleştiriniz.
Cevap:

Özel girişimcinin yapamadıklarını devlet yapmalıdır: Devletçilik
Fabrika üretimine geçilmelidir: Sanayileşme
Çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmelidir: Sosyal Devlet
Yerli malı kullanılmalıdır: Ekonomik bağımsızlık
Türkiye halkı vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar: Tasarruf Bilinci
Özel girişimci desteklenmelidir: Liberal Ekonomi


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları BirYay Yayınevi

Sanayi ve Ticaret Alanında Yaşanan Gelişmeler

Sanayi için gerekli olan ham maddenin ülke içinden karşılanmasının milli ekonomiye katkıları nelerdir? Tartışınız.
Cevap: Sanayi için gerekli olan ham madde ülke içinde karşılandığı zaman dışarıya para gitmeyecek ve ham madde için harcama yapmış olmayacağız. Bu sayede elde ettiğimiz ürünleri bizler dışarı satarak kazanç elde etmiş olacağız.

Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 152-153. Sayfa BirYay Yayınları

Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Sağlık alanında devletin temel görevlerinin neler olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Bir devlet her zaman ülkesinde yaşayan vatandaşlarını düşünmesi gerekir. En çok etkilendiğimiz alan ise sağlık alanıdır. Bu alandaki tem görevleri; halk sağlığını her zaman korumalı ve geliştirilmeli, hastalık risklerini en aza indirmeli ve önlemelidir. Hastalıkları teşhis edebilmeli ve tedavi yöntemi üretebilmelidir. Uluslararası bulaşıcı olan bir hastalığın ülkeye girmesini engellemelidir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları BirYay Yayınevi

Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında ve sosyal alanda yapılan çalışmalara bakarak devletin bu konulara nasıl yaklaştığını söyleyiniz.
Cevap: Atatürk döneminde yapılan bu çalışmalar ile sağlığa verilen önemi ve halka verilen değeri göstermiştir.

 • Sağlık Bakanlığı Kurulmuştur.
 • Numune Hastaneleri Açıldı .
 • Modern Sağlık  Personeli.
 • Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu
 • Serum İmalatı Başladı
 • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Edildi

Hedefimiz Çağdaş Uygarlık Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 154-155-156. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal TBMM Nutuk okurken

1. Mustafa Kemal “Nutuk” adlı eseri neden yazmıştır? Bu eserin yazılış gerekçelerini araştırınız.
Cevap: Atatürk Nutuk eserinde tarihimizi yaşananları anlatmış ve geleceğin ışığı olan gençleri bilgilendirerek bu devletin ne şartlarla kurulduğunu ve korunması gerektiğini anlatmak istemiştir.

2. Cumhuriyet’in varlığını sürdürebilmesi için neler yapılmalıdır? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Cumhuriyet varlığını sürdürebilmesi için her zaman çağdaş ülkelere ayak uydurması gerekir. Yani yapılan yenilikleri kabul etmeli ve her zaman ilerlemelidir. Kendi üretim için çabalamalı ve dış ülkeler tarafından ön planda olmalıdır. Aynı zaman da her zaman Atatürk ilkelerini destekleyip bunu temel alarak ilerlememiz gerekir.


Mustafa Kemal Atatürk, “Nutuk”u “Gençliğe Hitabe” ile bitirmiştir. Bu durumun nedeni nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Gençler geleceğin parlayan ışıklarıdır. Onlar bu ülkenin kalkınmasını ve ilerlemesini sağlayacaktır. Bu yüzden Atatürk gençlere hitap edip isteklerini ve yapmaları gerekenleri söyleyerek bitirmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları BirYay Yayınevi

Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdığı değerleri tartışınız.
Cevap: Türk toplumu Cumhuriyet yönetimi ile eşitlik ile karşılaşmış, düşünce özgürlüğünü tatmış ve gelişmeye başlamıştır. Her türlü kendini yöneteni seçmede ve aynı zaman da seçilmede hak doğmuştur. Cumhuriyet yönetimi ile Türk toplumu kendini geliştirmiş, cahiliyetten kurtulup çağdaşlığa ayak uydurmaya başlamıştır.

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 158-159-160-161-162. Sayfa BirYay Yayınları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

1. Çağdaş Türkiye Devleti’nin kurulmasında Atatürk ilke ve inkılaplarının rolü nedir? Araştırınız.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılapları çağdaş devletler ile aynı düzeyde olmamızı sağlayan inkılaplardır. İnkılaplar ve ilkeler sayesinde eşitlik, düşünce özgürlüğü, seçme ve seçilebilme gibi birçok haklarımız doğmuştur. Bu sayede Çağdaş Bir devlet olma yolunda ilk adımlarımızı atmış ve günümüze kadar gelebilmişizdir.

2. Atatürk ilke ve inkılaplarının devamlılığını sağlamada Türk gençliğine düşen görevler nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bizler bu ilke ve inkılapları her zaman yaşatmalıyız. Her zaman yeni fikirler geliştirip ülkenin gelişmesini ilerlemesini sağlamalıyız. Çağa ayak uydurup bu doğrulta yenilikler yapmalıyız.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları BirYay Yayınevi

Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz
Cevap: Atatürk ilkeleri toplumun ihtiyaçlarından doğmuş ve bu şekilde ortaya çıkmıştır. Her ilkenin anlamı, Türk milletinin ruhu, karakteri ve gelenekleri ile değerlendirilmelidir.

Gençliğe Hitabe’de geçen hangi sözler, Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini vurgular?
Cevap: Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiği söz Ey Türk Gençliği! 1.vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmektir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda verilen örneklerden yola çıkarak boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları BirYay Yayınevi


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda, modern Türkiye’nin kuruluş ve gelişimi için yapılan inkılaplara ve yaşanan gelişmelere ait çeşitli başlıklar verilmiştir. İlgili başlığın altındaki kutulara yapılan inkılaplardan ve yaşanan gelişmelerden örnekler yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları BirYay Yayınevi

4. Ünite Değerlendirmesi Cevapları

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 163-164-165-166. Sayfa BirYay Yayınları

4. Ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıdaki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Cevap:

1. Atatürkçülük akla ve bilime dayanan, yeniliklere açık ve dinamik toplumsal bir dönüşüm ve gelişim hareketidir.
2. İnkılap var olan çağdışı kalmış geleneksel kurumları kaldırmak, bunların yerine çağdaş kurumlar ve sistemler getirmektir.
3. Kişilerin dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngören; birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmeyen Atatürk ilkesi Halkçılıktır.
4. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile öğretim birliği sağlanarak laik ve ulusal eğitime geçişte önemli bir adım atılmıştır.
5. Laiklik devletin bütün dinler karşısında tarafsız kalmasıdır. Dinsel farklılıklara göre ayrım yapılmadan, kişilerin kanun önünde eşit olmasıdır.


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
Cevap:

(D) 1. 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma işinin Türk devletine ait olması sağlanmıştır.
(D) 2. Osmanlı Devleti’nin son günleri, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkındaki en önemli kaynak “Nutuk”tur.
(Y) 3. Yeni harfleri halka öğretmek ve okuryazar oranını artırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Halk Evleri açılmıştır.
(D) 4. Türklerin Orta Asya’dan başlayan geçmişini, dünya medeniyetine katkılarını ortaya çıkartan çalışmalar yapmak amacıyla “Türk Tarih Kurumu” kurulmuştur.
(D) 5. Tıp dünyasında ilk kez bir Türk doktor tarafından bir hastalığın tanımı yapıldı. Hulusi Behçet tarafından tanımlanan bu hastalığa “Behçet Hastalığı” denerek onun adı verildi.
(Y) 6. Cumhuriyetçilik ilkesinin ortaya çıkış nedenlerinden biri de 1929’da başlayan Dünya Ekonomik Bunalımı’dır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları BirYay Yayınevi

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz

1. I . TBMM’nin açılması
II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?

Cevap: D) I, II ve III

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?
Cevap: D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi

3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerdendir?
Cevap: D) Limanların millileştirilmesi

4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte gerçekleşen durumlar arasında yer alır?
Cevap: A) Devlet başkanlığı makamının oluşturulması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları BirYay Yayınevi

5. Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
Cevap: B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması

6. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna kazandırdıkları arasında yer alır?
Cevap: A) Egemenlik haklarının millete ait olması

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılap ve gerçekleşen değişimler amaçları ile doğru eşleştirilmiştir?
Cevap: C) Türk Medeni Kanunu – Kişilerarası ilişkilerin çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenlemesi

8. Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
Cevap:  B) I ve II


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları BirYay Yayınevi

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?
Cevap: D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

10. Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği

11. Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
Cevap:  B) I ve IV


Ç. Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi örnek olaylarla açıklayınız.
Cevap: “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkâr olamazsınız.” Atatürk her zaman sanata ve spora önem verip desteklemiştir. Bu sözü ile de desteklediğini anlamış oluruz.

2. Atatürk Dönemi’nde kadınlara verilen sosyal ve siyasal hakları yazarak dönemin gelişmiş ülkeleri ile kıyaslayınız.
Cevap: Kadınlara seçme ve seçilebilme, eğitim hakkı verilerek eşitlik sağlanmıştır. Cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Atatürk’ün kadınlara verdiği bu değer o dönemin gelişmiş ülkelerinde bile görülmemektedir.

3. “Büyük Nutuk”un söyleniş amaçlarını ve tarihsel önemini değerlendiriniz.
Cevap: Geçmişimizi bilip ve geleceğin nasıl olacağını anlamamız bu devletin zor şartlarda kurulduğunu nasıl yollar izlediğini öğrenip bu devletin ilerlemesini ve güçlenmesini anlatmıştır.

4. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yaşanan sorunları ve bu alanda yaşanan gelişmeleri yazınız.
Cevap: Atatürk döneminde salgın hastalıklar, eğitimsiz personel, sağlık personelin az oluşu, sağlık teşkilatının olmaması gibi sorunlar olmuştur. Sağlık alanında ise bu yönde yenilikler yapmıştır.

 • Sağlık Bakanlığı Kurulmuştur.
 • Numune Hastaneleri Açıldı .
 • Modern Sağlık  Personeli.
 • Hıfzıssıhha Enstitüsü Kuruldu
 • Serum İmalatı Başladı
 • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Edildi

5. Atatürk’ün uluslararası ilişkilerde temel aldığı ölçütleri yazınız.
Cevap: Uluslar arası ilişkilerde aldığı ölçütlerin başında “Yurtta sulh, Cihanda Sulh” ilkesi ile ilerlemiş ve milletin çıkarlarını düşünerek hareket etmiştir.

Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 168-169-170-171-172. Sayfa BirYay Yayınları

Cumhuriyet Halk Fırkası


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Çok partili siyasi yaşamın demokrasi ile bağlantısı nedir? Sınıfta tartışınız.
Cevap: Çok partili hayata geçildiği zaman halkın seçebileceği alternatif kişilerde ortaya çıkmıştır. Bu sayede halk kendini seçecek kişiyi oy vererek tercih yapacak ve seçecektir.


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal’in siyasi parti kurmasının temel amacı nedir? Değerlendiriniz.
Cevap: Cumhuriyet yönetimine geçildiği için Atatürk parti kurup öncü olmuş ve halkın seçmesine imkan oluşturmuştur. Bu sayede halk kendini yönetecek kişiyi oy vererek seçebilecektir.


Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları BirYay Yayınevi

Mustafa Kemal, yukarıdaki sözleriyle hangi duruma tepkisini dile getirmektedir?
Cevap: Dine saygı duyulduğundan fakat din ile birçok kişinin yanlış işler yapıp sonucunu dine bağlamasını içimizdeki hainler olduğunu anlatıp Laik bir devlet anlayışı ile ilerlemesi gerektiğini savunmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları BirYay Yayınevi

İnkılaplara karşı olanların eylemlerini gerçekleştirebilmek için yeni bir parti kurulmasını fırsat olarak değerlendirmelerini nasıl karşılıyorsunuz? Tartışınız
Cevap: Cumhuriyet yönetimi ile düşünce özgürlüğü gelmiştir. Bu doğrultuda farklı düşüncede olan kişiler de devletin başına geçmek için parti kuracaklardır. Bu eşitliğin ve adaletin doğrultusunda gerçekleşecek bir olaydır. Fakat Cumhuriyeti destekleyen insanlar özgürlüğü tattıktan sonra bu rejimi desteklemişlerdir.

Siyasi partilerin varlığı neden önemlidir? Siyasi partilerden beklentiler nelerdir?
Cevap: Siyasi partiler yeni fikir ve düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar. Olaylara değişik kafalardan bakış açısını gösterir. Bizler devletimizi yönetecek kişiyi seçerken bu kişilerin yaptıklarına, yapabileceklerine ve sözlerine bakarız. Bu doğrultuda devleti en iyi yönetebileceğini düşündüğümüz partiye oy veririz.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki girişiminin amacı nedir?
Cevap: Atatürk o dönemde tek bir görüş olmaması için kendi parti üyelerine karşı yani muhalefet partilere oy vermesini bu sayede tek görüşün ortadan kalkabileceğini ve herkesin düşüncesini ortaya çıkarmasını hedeflemiştir.

Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 173-174. Sayfa BirYay Yayınları

Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Mustafa Kemal’in yaşamına son vermeye yönelik girişimlerin nedenleri neler olabilir? Sınıfta tartışınız.
Cevap: Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyetini kurarak birçok kişinin yeniden Türklerin doğmasına sevinmemelerine sebep olmuştur. Yok olacak bir devleti ayağa kaldırmış ve Türk milletini tekrardan canlandırmıştır. Bu da istemeyen kişilerin onu öldürme girişimine sebep olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıda yer alan metni okuyunuz. Siz de ayrılan bölüme Mustafa Kemal’e yönelik duygularınızı dile getiren bir mektup yazınız
Cevap:

Anafartalar Kahramanı,

Bizler senin cesaretini, vatan sevgini Çanakkale Zaferi ile tanıdık. Yaptığın birçok kahramanlık sayesinde bizler de ülkemiz elden gidecek korkusundan kurtulup mücadele için çabaladık. Senin bizlere verdiğin bu güven ve cesaret duygusu bu devletin kurtulmasını sağladı.
Şimdi de Cumhuriyeti kurarak bizlere bunları bir kez daha kanıtladın. Senin başarılarını istemeyen kişilerin yaptığı bu suikastı kınıyoruz. Senin kurduğun Bu Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkıp gelecek nesillere güzelce emanet edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 175-176. Sayfa BirYay Yayınları

Türkiye Cumhuriyeti'ne Yönelik Tehditler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 175 Cevapları BirYay Yayınevi

Hazırlık Çalışmaları

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehditlerin neler olabileceğini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız?
Cevap: Cumhuriyetin ilk yıllarında iç ve dış tehditler fazlalık göstermiştir. İç tehditler  dış tehditlere göre daha tehlikelidir. Çünkü her an her şey olabilir. Senden olan kişiler bile sana karşı gelebilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında oluşan tehditler şunlardır; Şeyh Sait isyanı, İzmir Suikastı, Menemen Olayı görülmektedir. Dış tehditler ise güçlü devletlerin baskı uygulaması, içimize ajan sokmaları, devleti batırmak istemeleri olarak söyleyebiliriz.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları BirYay Yayınevi

Aşağıdaki parçayı okuyunuz. Okuduklarınız doğrultusunda aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Mustafa Kemal’in parti programının belirlenmesinde izlediği yol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Cevap:   Vatanını seven, ilim sahibi olan adamlardan yardım almış, yazılı düşünce ve halk ile yaptığı görüşmelerden yararlanmıştır.

Parti programında yer alan ilkelere göre Mustafa Kemal nasıl bir yönetim hedeflemektedir?
Cevap: Laik, düşünce özgürlüğü olan millettin yönetimde söz sahibi olacağı bir yönetim hedeflemiştir.

5.ünite Değerlendirmesi Cevapları

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 177-178-179-180. Sayfa BirYay Yayınları

5.ünite Değerlendirmesi Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları BirYay Yayınevi

A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.
Cevap:

1. Türkiye Devleti’nin ilk siyasi partisi 9 Eylül 1923’te kurulan Halk Fırkası’dır.
2. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Takrir-i Sükun Kanunu’na dayalı olarak kapatıldı.
3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanı Kazım Karabekir’dir.
4. Serbest Cumhuriyet Fırkası Fethi Okyar tarafından 1930 yılında kuruldu.


B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.
Cevap:

(D) 1. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri demokrasinin en temel ve en vazgeçilmez öğeleridir.
(D) 2. 23 Nisan 1920’de açılan BMM’de kurulan gruplardan biri de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu idi.
(Y) 3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır.
(D) 4. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir.
(Y) 5. Mustafa Kemal’e 15 Haziran 1926’da Ankara’da suikast planlanmıştır.
(D) 6. Serbest Cumhuriyet Fırkası parti programına, kadınlara seçimlere katılma hakkının tanınacağı hükmünü koymuştur.


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?
Cevap: D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları BirYay Yayınevi

2. Yukarıda cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan sorunlara değinilmiştir. Buna gör aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) Kişilerin ve toplumun huzurunu, mutluluğunu ve refahını sağlamak devletin görevlerindendir

3. Buna göre,
I. Suikastı düzenleyenler cumhuriyet değerlerine ve yapılan inkılaplara karşıdırlar.
II. Mustafa Kemal cumhuriyet değerlerini ve yapılan inkılapları temsil etmektedir.
III. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal yaşadıkça var olacaktır.
yargılarından hangilerine varılabilir?

Cevap: A) I ve II

4. Mustafa Kemal’in verilen konuşmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılamaz?
Cevap: D) Muhalefet partileri, iktidarın savunduklarının tersini savunmak zorundadır

5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kurulan siyasi partilerden biri değildir?
Cevap: B) Demokrat Parti


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları BirYay Yayınevi

6. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde çok partili hayata geçilememesinin temel nedenidir?
Cevap: C) Ülkede demokratik koşulların henüz oluşmaması

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürk’ün sözünü destekler niteliktedir?
Cevap: D) Siyasi partiler demokrasinin temel öğeleri arasındadır.

8. Yukarıda sözü edilen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Cumhuriyet Halk Fırkası

9. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulursa paragraf tamamlanmış olur?
Cevap: A) Çok partili hayata geçmek vardı


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları BirYay Yayınevi

10. Yukarıdaki bilgi göz önünde bulundurulduğunda Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Cevap: A) Demokratik siyasi yaşama önem vermektedir.

11. Yasanın uygulama süresinin uzatılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Yasanın verdiği yetkilerle inkılapların kolayca gerçekleştirilebilmesi


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız.

1. Demokrasi için siyasi partilerin varlığı neden gereklidir? Yazınız.
Cevap: Demokrasinin işlemesi için çeşitli düşünceler ve görüşler olup bu şekilde insanların farklılıkları görmesini sağlayabiliriz. Bundan dolayı siyasi partiler önemli bir yere sahiptir.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasi partilerinin adları nelerdir? Yanıtınızı “iktidar” ve “muhalefet partileri” olarak ayırarak yazınız.
Cevap:

İktidar ⇒ Halk Fırkası
Muhalefet ⇒ Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası

3. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucularını yazınız.
Cevap:

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ⇒ Kazım Karabekir
Serbest Cumhuriyet Fırkası ⇒ Fethi Okyar

4. Atatürk, kurulacak olan siyasi partilerin hangi kurallara ve ilkelere bağlı kalmasını istemiştir. Yazınız.
Cevap: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak kamalarını istemiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.