Anasayfa
Ara Bul
13 Ekim 2021, 4:57
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Bir-Yay Yayınevi

MEB yayınları İçin Resme Tıklayın

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları —– 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

1. AVRUPA’DA YAŞANAN DEĞİŞİM VE XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

4. MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI

 

2. ÜNİTE: MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR

1. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİ

2. BAĞIMSIZLIK DÜŞÜNCESİ VE CEMİYETLER

3. ADIM ADIM BAĞIMSIZLIK

 

3. ÜNİTE: MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!

1. DOĞU VE GÜNEY DÜŞMANA DİRENİYOR

 • Doğu Cephesi Cevapları Sayfa 72-73
 • Güney Cephesi Cevapları Sayfa 74
 • a. Maraş Savunması Cevapları Sayfa 75
 • b. Urfa Savunması Cevapları Sayfa 75
 • c. Antep Savunması Cevapları Sayfa 75-76

2. BATI CEPHESİ’NDE TÜRK HALKININ MÜCADELESİ VE DÜZENLİ ORDUNUN BAŞARILARI

 • Düzenli Ordunun Kurulması Cevapları Sayfa 77
 • Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921) Cevapları Sayfa 78
 • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (20 Ocak 1921) Cevapları Sayfa 79
 • Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) Cevapları Sayfa 79
 • Afganistan ile Dostluk ve Dayanışma Antlaşması (1 Mart 1921) Cevapları Sayfa 80
 • İstiklal Marşı’nın Kabulü (12 Mart 1921) Cevapları Sayfa 80
 • Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) Cevapları Sayfa 81
 • İkinci İnönü Savaşı (23 Mart-1 Nisan 1921) Cevapları Sayfa 81-82-83

3. KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞLARI VE EĞİTİM ORDUSU

 • Kütahya – Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) Cevapları Sayfa 84
 • Maarif (Eğitim) Kongresi (15-21 Temmuz 1921) Cevapları Sayfa 85-86

4. SAKARYA’DA DİRİLEN ULUS

 • Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa Getirilmesi (5 Ağustos 1921) Cevapları Sayfa 87
 • Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921) Cevapları Sayfa 87-88-89
 • Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921) Cevapları Sayfa 90-91
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) Cevapları Sayfa 92
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) Cevapları Sayfa 92-93
 • 5. Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Savaşı Cevapları Sayfa 94-95-96
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922) Cevapları Sayfa 97-98-99

6. BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Cevapları Sayfa 100-101-102-103
 • 7. Milli Mücadele’nin Sanata Ve Edebiyata Yansımaları Cevapları Sayfa 104-105-106-107
 • 3.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 108-109-110

 

4. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE

1. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN TEMELİ ATATÜRK İLKELERİ

 • Cumhuriyetçilik Cevapları Sayfa 112
 • Milliyetçilik Cevapları Sayfa 113
 • Halkçılık Cevapları Sayfa 114
 • Devletçilik Cevapları Sayfa 114
 • Laiklik Cevapları Sayfa 115
 • İnkılapçılık Cevapları Sayfa 116-117-118

2. SİYASİ ALANDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) Cevapları Sayfa 119
 • Ankara’nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Cevapları Sayfa 120-121
 • Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923) Cevapları Sayfa 122-123
 • Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) Cevapları Sayfa 124
 • Şeriye ve Evkaf Vekâleti ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin Kaldırılması (3 Mart 1924) Cevapları Sayfa 124
 • 1924 Anayasası (20 Nisan 1924) Cevapları Sayfa 125-126
 • 3. HUKUK ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER Cevapları Sayfa 127
 • Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926) Cevapları Sayfa 128-129

4. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANLARDAKİ GELİŞMELER

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) Cevapları Sayfa 130
 • Harf İnkılabı (1 Kasım 1928) Cevapları Sayfa 131
 • Millet Mektepleri (1 Ocak 1929) Cevapları Sayfa 132
 • Türk Tarih Kurumu (12 Nisan 1931) ve Türk Dil Kurumu (12 Temmuz 1932) Cevapları Sayfa 133-134
 • Üniversite Reformu (1933) Cevapları Sayfa 135
 • Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sanat Cevapları Sayfa 136
 • a. Heykel ve Resim Sanatı Cevapları Sayfa 136
 • b. Müzik ve Sahne Sanatları Cevapları Sayfa 137
 • c. Edebiyat Cevapları Sayfa 138
 • Atatürk ve Spor Cevapları Sayfa 139

5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR VE BU ALANDAKİ GELİŞMELER

 • Kıyafette Çağdaşlaşma Cevapları Sayfa 140
 • Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925) Cevapları Sayfa 141
 • Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi Cevapları Sayfa 142
 • Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934) Cevapları Sayfa 143
 • Türk Kadınının Siyasal Haklarına Kavuşması Cevapları Sayfa 144

6. EKONOMİ ALANINDA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

 • Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat-4 Mart 1923) Cevapları Sayfa 145-146
 • Tarımda Modernleşme ve Atatürk Orman Çiftliği Cevapları Sayfa 147-148-149
 • Sanayi ve Ticaret Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 150
 • Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926) Cevapları Sayfa 151
 • 7. Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 152-153

8. HEDEFİMİZ ÇAĞDAŞ UYGARLIK

 • Nutuk Cevapları Sayfa 154
 • Onuncu Yıl Nutku Cevapları Sayfa 155
 • Cumhuriyet’in Sağladığı Kazanımlar Cevapları Sayfa 156
 • Kişilik Özellikleriyle Atatürk Cevapları Sayfa 157
 • 9. Atatürk İlke Ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar Cevapları Sayfa 158-159-160-161-162
 • 4.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 163-164-165-166

 

5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri
 • Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923) Cevapları Sayfa 168
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924) Cevapları Sayfa 169
 • Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930) Cevapları Sayfa 170-171-172
 • Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları Sayfa 173-174
 • Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları Sayfa 175-176
 • 5.ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 177-178-179-180

 

6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 • 1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Ve Amaçları Cevapları Sayfa 182-183
 • 2. Atatürk Döneminde Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 184
 • Yabancı Okullar Sorunu Cevapları Sayfa 185
 • Dış Borçlar Sorunu Cevapları Sayfa 185
 • Musul Sorunu Cevapları Sayfa 186
 • Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Cevapları Sayfa 186
 • Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (18 Temmuz 1932) Cevapları Sayfa 187
 • Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Cevapları Sayfa 187
 • Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936) Cevapları Sayfa 188
 • Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937) Cevapları Sayfa 188
 • Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Cevapları Sayfa 189
 • 6.Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 190-191-192-193

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI

 • Atatürk Son Yolculuğunda Cevapları Sayfa 194-195
 • En Büyük Eser Cevapları Sayfa 196-197
 •  İkinci Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 198-199
 • İkinci Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 200-201-202
 • Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Cevapları Sayfa 203-204
 • 7. Ünite Değerlendirmesi Cevapları Sayfa 205-206-207-208

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.