Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 14:59 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109-110 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Cevapları

4. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109-110 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

ÜNİTE KAVRAMLARI

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

saltanat: Bir ülkede bulunan yönetim sistemi, padişahın veya bir sultanın ülkenin başında olması.

tedrisat: Öğretim.

inkılap: Bir toplumu daha iyi duruma getirmek için yapılmış önemli değişiklikler, devrim, reform.

hilafet: Halifelik

tasarruf: Tutumlu olmak.

kabotaj: Bir ülkedeki iskele ve limanları arasındaki gemi işletme işi.

milli egemenlik: Bütün yetkinin milletin olması, hakimiyetin millette olması.

güçler ayrılığı: Devletin yönetilebilmesi için gerekli olan yasama, yürütme ve yargıyı kapsar.

Medeni Kanun: Türkiye’de medeni hukuk anlamında yürürülüğe girmiş yasadır.

Aşar Vergisi: Osmanlı Devleti döneminde çiftçilerden %10 oranında alınan vergidir.


1. Atatürk, cumhuriyetin Türk milletinin karakter ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğu düşüncesindedir. Bu düşüncesinin dayanakları nelerdir?
Cevap: Türk milleti bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün bir millettir. Başka bir milletin boyundurluğu altına giremez. Cumhuriyet yönetimide halkın kendi kendini yönettiği bir yönetim sistemi olduğu için bu şekilde bir benzetme yapmıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-25. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

2. Halifelik kurumunun “laik devlet” anlayışıyla uyuşması mümkün müdür?
Cevap: Hayır mümkün değildir çünkü Laik Devlet anlayışında devletin bir dini yoktur. Halifelik kurumu ise ülkenin İslam Dininin öncüsü olduğunu ve kanunların düzenlenirken Halifelik Kurumunun onayından geçmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

3. Medeni Kanun ile kadınlar hangi hakları elde etmişlerdir? Araştırınız.
Cevap: Medeni Kanun ile birlikte kadınlar giyim-kuşamda kısıtlamaları kaldırılmıştır. Dileyen kadınlar erkek ve kadınlarda bulunan teşhir seviyesini aşmadan diledikleri gibi giyinebilmektedirler. Evlenme-boşanma hakkı gibi bir çok alanda kadınlar hak sahibi olmuştur.

4. Atatürk Dönemi’nde devlet tarafından kurulan işletmeler hakkında araştırma yapınız.
Cevap: Atatürk zamanında onlarca hatta yüzlerce kurum ve işletme kurulmuştur. Bunlardan bir kaçı şunlardır:

  • Anadolu Ajansı
  • Devlet Demir Yolları
  • Atatürk Orman Çiftliği
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
  • Sümer Bank
  • Türk Dil Kurumu
  • Türk Tarih Kurumu
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
  • Türk Hava Kurumu
  • Türkiye İş Bankası
Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 26-27-28-30-31. Cevapları MEB Yayınları

5. Atatürk “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Atatürk çağdaş medeniyet seviyesinden kastı bilimi ve ilmi öncü alıp bu alanlarda ilerlemek ve diğer ülkelerinde önüne geçip dünya biliminde öncü adımlar atarak örnek bir ülke olmayı ifade etmek istemiştir.


Atatürk İlkeleri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Görsel 4.2’den hareketle milyonlarca insanı bir araya getiren 15 Temmuz ruhunu, milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirerek yorumlayınız.
Cevap: 15 Temmuz hainlerin darbesiyle milletimiz yine kendini kanıtlamıştır.Dil,din,ırk ayrımı gözetmeksizin geçmişteki atalarımızın yaptığı ülkesini,devletini ve milletini koruma çabasını bir kez daha gösterdik bu darbeye karşı gelerek.Milletimiz canlarını hiçe sayarak tankların önüne attılar kendilerini sırf vatanlarını korumak için.Bunla da görüldüğü gibi milletimiz özgürlüğü her zaman desteklemiştir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.