Anasayfa
Ara Bul
28 Eylül 2021, 21:57

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 12-15-17. Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 12-15-17. Sayfa BirYay Yayınları Avrupa’da Yaşanan Değişim Ve XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Hazırlık Çalışmaları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları BirYay Yayınevi 

Soru: 1. Sanayi İnkılabı ile yaşanan değişimi ve bu değişimin Osmanlı Devleti’ne etkilerini araştırınız

Cevap: Sanayi inkılabı ile Osmanlı devleti dış borçlanmalar yaşamış, ihracat yapamamıştır. Maddi ve manevi zararlara uğramıştır. İhracat yapılamadığı için ithalat olmuş ve küçük esnaflar rekabet edemeyip dükkânlarını kapatmışlardır. İşsizlik artmış , devletin siyasi açıdan çökmesinin hızlanmasına sebep olmuştur.


Soru: 2. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan demokratik gelişmelerin neler olduğunu araştırınız.

Cevap: Bu dönemlerde Islahat ve Tanzimat fermanları yayımlanmıştır. Bu çalışmalar Osmanlı devletinin çöküşünü engellemek için olmuştur. Bu fermanlar ile azınlıklara haklar verilmiş ve devlet içi eşitlik sağlanmıştır. Bu çalışmalara rağmen Osmanlı Devleti geri toparlanamamış ve yıkılmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Bir-Yay Yayınevi

Soru: Osmanlı Devleti’nde XIX ve XX. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur? Söyleyiniz.

Cevap: Demokratikleşme, Osmanlı Devleti’nin azınlıkların haklarının korunması ve eşitlik sağlanması için yaptığı yeniliklerdir. Bu da 1839 yılında yayımlanan Gülhane hattı Hümayunu (Tanzimat Fermanı) bunun sonucu olarak bilinmektedir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları Bir-Yay Yayınevi

Soru: Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir? Tartışınız.

Cevap: Osmanlı Devleti’nde görülen düşünce akımları; Türkçülük, Turancılık, batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık olarak bilinmektedir. Bu düşüncelerin temeli o dönemde olan yenilikler ve demokratikleşme, modernleşme çabası etkili olmuştur.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.