Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mart 2024, 3:50 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133. Cevapları MEB Yayınları

Atatürk İlkeleri Cevapları

4. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 128-129-130-131-132-133. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap

Atatürk İlkeleri Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları

Cumhuriyetçilik Cevapları

1-İlke nedir? Araştırınız.
Cevap:   İlke, herhangi bir tartışmanın dışında bulunan, yüce sayılan1; ana düşünce, inanış ve ana kuraldır.


2-Atatürk ilke ve inkılaplarının ortaya çıkmasında Türk halkının hangi ihtiyaçları etkili olmuştur? Söyleyiniz.
Cevap: Atatürk ilkeleri Türk milletinin birlik ve beraberliğini oluşturmuştur. Toplumun çağdaş ülkelerden geri kalmaması için ilkelere ihtiyacı vardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları

Milliyetçilik Cevapları

Cumhuriyetin getirdiği değerleri yaşatmak ve geliştirmek için neler yapılabilir?
Tartışınız.

Cevap: Dilimize ve kültürümüze sahip çıkıp, vatandaş olarak görevlerimizi yerine getirmeliyiz.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları

Günümüzde yürürlükte olan anayasadaki siyasal hakların neler olduğunu araştırınız.
Cevap:

  • Siyasi partilere kaydolma, siyasi partilerde faaliyetlerde bulunma hakkı
  • Kamu hizmetlerine girme hakkı vergi verme zorunluluğu
  • Dilekçe ve bilgi edinme hakkı

Atatürk’ün zengin hatıra mirası olarak bahsettiği miras neleri kapsar? Açıklayınız.
Cevap: Atatürk’ün zengin hatıra mirası olarak bahsettiği miras ülkemiz, vatanımız ve bayrağımızdır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları MEB Yayınları

Halkçılık Cevapları

Atatürk milliyetçiliğine göre dış politika anlayışı nasıldı? Açıklayınız.
Cevap:   Mustafa Kemal Atatürk dış politika anlayışı Yurtta sulh cihanda sulh ile dış siyaset izlemiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları MEB Yayınları

Devletçilik Cevapları

Bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması Atatürk ilkelerinden hangisi veya hangileri ile ilgilidir? Söyleyiniz.
Cevap: Bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması ve kimseye ayrıcalık tanınmaması Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesi ile ilgilidir.


Devletçilik ilkesi çerçevesinde cumhuriyet döneminde çeşitli alanlarda yapılan yatırımlara örnekler veriniz.
Cevap: Ekonomik ve sosyal kültürel alanında kalkınma amacı ile  yapılan işlerin uygulamaya koyup yapılmasına denir.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 63-64-66. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları MEB Yayınları

Laiklik Cevapları

Din ve vicdan özgürlüğünün korunmasında ve geliştirilmesinde laikliğin önemini açıklayınız.
Cevap:   Laiklik ilkesi ile insanların din ve inanç özgürlüğü korunmuştur. Toplumda birlik ve beraberlik ortamının güçlenmesine yaramıştır.


Laiklik ilkesi neden Türk inkılabının en vazgeçilmez unsurlarından biridir? Açıklayınız.
Cevap: Laiklik ilkesi millette birlik ve beraberliği sağlar. Bundan dolayı en vazgeçilmez ilkelerden biridir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları MEB Yayınları

İnkılapçılık Cevapları

Türkiye’nin geleceği açısından Atatürk ilkelerine sahip çıkılmasının önemini tartışınız.
Cevap: Atatürk ilkeleri çağdaş ülkeler ile bir olmayı ve toplumun birlik ve beraberliğini bir tutmayı  sağlamaktadır. Bundan dolayı Türkiye’nin geleceği için Atatürk ilkelerine sahip çıkarız.


Atatürk ilkelerinin bir bütün olarak temel amacı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Türk milletinin birlik ve beraberliğini sağlamak amacıyla ilkeler getirilmiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap