Anasayfa
Ara Bul
23 Eylül 2021, 15:21
Mehmet
Yönetici

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 141-142-143-144-145 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 141-142-143-144-145 Sayfa Cevapları MEB Yayınları DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.

Cevap:

çoğulculuk: Toplumun birlikte yaşadığı alanda özgürlük ve eşitliği savunan görüş, siyasal bir düzen.

demokrasi: Tüm vatandaşların eşit sayıldığı bir yönetim biçimi

fırka: Siyasi parti

sivil toplum: Kamu işlerinin dışında çalışan bölüm

üniter yapı: Bir merkeze bağlı olarak tek bir hukuki yürürlükte olan yapılandırma.

iktidar partisi: Devletin başında olan parti.

liberal ekonomik model: Bireyler tarafından alınan ekonomik kararlar.

muhalefet partisi: Yönetimde olmayan parti

Hazırlık Çalışmaları

1. Demokrasi ile cumhuriyet yönetimi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Demokrasi hayatımızda bir yaşam biçimi olarak geçmekteyken, Cumhuriyet ise bir yönetim şekli olarak geçmektedir.

2. Çoğulculuk ilkesi ile çok partili siyasi hayat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap: Çok partili hayata geçilerek farklı düşüncelere saygı ve özgürlük getirilmiştir. Çoğulculukta özgür ve farklı düşünceleri savunmaktadır.

3. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partiler ve bu partilerin kurucuları hakkında neler
biliyorsunuz?

Cevap: Cumhuriyet ile kurulan ilk parti Mustafa Kemal’in kurduğu ‘Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.

4. Atatürk “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir

Cevap: Mustafa Kemal’e İzmir de düzenlenen suikast girişimi olayından sonra söylemiştir. (15 Haziran 1926)


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

Bir grup öğrenci, öğretmenlerinin yönelttiği soru üzerine fikirlerini aşağıdaki şekilde açıklamışlardır. Öğrencilerin açıklamalarından hareketle soruları cevaplayınız.

Demokrasi ve demokratik yaşam biçimi bizlere neler kazandırır?

Cevap:

  • Düşüncelerimizi rahatça ifade edebiliriz
  • Özgür bir şekilde fikirlerimizi dile getirebiliriz.
  • Canımız, malımız bulunan kanunlarca korunur.
  • Özgür yaşama fırsatı doğar.
  • Seçme ve seçilme hakkımız olur.

1. Demokrasinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi nelerdir?

Cevap: Demokrasinin oturduğu toplumlar rahat ve yaşam fırsatları yüksek olduğu görülmektedir.

2. Bir ülkede çok partili siyasi hayat oluşmamışsa o ülkede demokrasinin hangi ilkesi zayıf kalır?

Cevap: Çoğulculuk ilkesi zayıf kalır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki tabloda Millî Mücadele’yi yöneten I. Meclisteki milletvekillerinin mesleki dağılımı verilmiştir. Tablodan hareketle bu Meclise “halk meclisi” denilmesinin nedenlerini tartışınız.

Cevap: Farklı meslek grupları ve gelirli insanları ayırmadan toplumun her kesiminden vtandaşa yer verilmiştir.

Siz de günümüzdeki milletvekillerinin mesleki dağılımını araştırınız. Elde ettiğiniz verileri tablo
haline getirip sınıfta paylaşınız.

Cevap: Meclis içinde altmış kişinin üzerinde mimar ve mühendis mesleklerindeki insanlar, Kırk kişinin üzerinde doktor, Kırk kişinin üzerinde iş adamı, otuz kişinin üzerinde akademisyen, otuzun üzerinde kamu ve özel kurum yöneticileri ve yirmi kişinin üzerinde siyasetçi ve eğitimci insanlar bulunmaktadır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

Meclisteki bütün milletvekillerinin aynı partiye mensup olmasının demokrasi açısından sakıncaları nelerdir?

Cevap: Bu sefer düşünce özgürlüğü yerine yine tek bir düşünceye destek vermiş olurlar. Bu da çoğulculuk ilkesine uymayan bir düşüncedir.

Aşağıdaki tabloda cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu
bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?

Cevap: İlk genel başkanları farklıdır. Derece olarak farklı görüş savunmuşlardır.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını ayıran diğer özellik Cumhurbaşkanının bağlı bulunduğu partiden istifa etmesidir.

2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?

Cevap: İkisi de Cumhuriyetçilik ve laiklik ilkelerini savunmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

1. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının farklı yönleri nelerdir?
Cevap:

 

2. Cumhuriyet Halk Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasının benzer yönleri nelerdir?
Cevap:

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.