Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 16:38 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-155 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-154-155 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamını ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

Mübadele: Değiş tokuş etmek.

Antant: Anlaşmaya varmak

Mütekabiliyet: Karşılıklık

Pakt: Antlaşma

Misilleme: Kötü davranışa karşılık vermek

Taviz: ödün vermek

Özerklik: özgürce yönetme ve davranma


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

3. Günümüzde Boğazlar’dan savaş, ticaret ve yolcu gemileri hangi kurallar dâhilinde geçmektedir? Araştırınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB

4. Hatay’ın ülkemize katılmasında Atatürk’ün katkısı nedir? Araştırınız.

Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB


5. Türkiye, Atatürk Dönemi’nde hangi uluslararası teşkilatlara üye olmuştur? Araştırınız.
Cevap:

  • Cenevre Silahsızlanma Anlaşması (1928)
  • Briand-kellog Paktı(1929)
  • Litvinov Paktı (1929)
  • Milletler Cemiyeti (1932)
  • Balkan Antantı (1934)
  • Akdeniz Paktı (1936)
  • Sadabat Paktı 1937)
Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda, Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Atatürk’ün bu ilkeleri tanımlayan sözleri verilmiştir. Verilen ilkeleri ilgili oldukları sözlerin karşısına yazınız.
Cevap:

(Tam Bağımsızlık)“Siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri… Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir.”

(Akılcılık)“Akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek bizim en belirgin özelliğimizdir.”

(Mütekabiliyet)“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla
kusur etmeyeceğiz.”

(Barış)“Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış gayesi; insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir.”

(Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma)“Dış siyasetimizde dürüstlük, memleketimizin güvenliğine ve gelişiminin korunmasına dikkat, hareket tarzımıza kılavuz olmaktadır. Esaslı düzenleme ve gelişim içinde bulunan bir memleketin, hem kendisinde hem çevresinde barış ve huzuru ciddî olarak arzu etmesinden daha kolay açıklanabilecek bir nitelik olamaz. Bu samimî arzudan esinlenen dış siyasetimizde memleketin dokunulmazlığını, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi bir saldırıya karşı kendisi savunabilmek kudreti de, özellikle gözde tuttuğumuz noktadır.”

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-154-155-156-157-158. Cevapları MEB Yayınları

(Milli Menfaatleri Esas Alma)“Dış siyaset, bir toplumun iç kuruluşu ile sıkı şekilde ilgilidir. İç kuruluşa dayanmayan
dış siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir toplumun iç kuruluşu ne kadar kuvvetli, sağlam olursa dış siyaseti de o nispette güçlü ve dayanıklı olur.”

(Gerçekçilik)“Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek
yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını… bu memleketin ve milletin üzerine çektik.”

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.