Anasayfa Kitap Cevapları
4 Temmuz 2022, 16:38 - Mehmet Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Cevapları

6. ÜNİTE 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 156-157-158-159 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması’nı imzalaması uluslararası ilişkilerini nasıl etkilemiştir?
Cevap:  Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılmıştır. Bunun sayesinde dış devletlerin ülke içine karışımı engellenmiş hem de ekonomik olarak bağımsızlık yolunda adımımızı atmışızdır.


Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Yabancı Okullar Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanma sürecinde yaşananlarla ilgili bilgi verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Türkiye, yabancı devletlerin bu isteğini niçin reddetmiştir?
Cevap: Çünkü dış devletlerin iç işlerine karışmasını istememiştir. Özgür ve bağımsız bir devlet olmak istemiştir.

2. Yabancı devletlerin Türkiye’nin iç işlerine karıştırılmaması, Türk dış politikasının dayandığı temel ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 21-22-23-24-25. Cevapları MEB Yayınları 2.Kitap

Cevap: Tam Bağımsızlık İlkesi


Dış Borçlar Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları MEB Yayınları

Bir devletin maliyesinin uluslararası bir teşkilat tarafından kontrol edilmesi, o devletin egemenlik haklarını nasıl etkiler? Tartışınız.
Cevap: Egemenlik hakları kısıtlanır. Böyle bir durumda dış güçler ülkeyi işgal etme konumuna gelebilir.

Türkiye Lozan’da, Osmanlı borçlarının sadece Türkiye’ye yüklenmesinin doğru olmadığını, Osmanlı Devleti’nden ayrılan devletlere de bu borçların pay edilmesi gerektiğini savunmuştur.
Sizce bu düşüncesinin dayanağı nedir?
Cevap: Aldığı parayı o dönemde olan bütün yerler için kullanmıştır. Bu yüzden böyle bir savunması vardır.


1. Borçlardan en fazla pay hangi ülkeye verilmiştir? Bunun sebebi nedir?
Cevap: Türkiye’ye verilmiştir. Osmanlı yıkıldıktan sonra kurulan devletlerin en büyüğü Türkiye olduğu için.

2. 1829 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılmış olmasına rağmen Yunanistan’a niçin borç yüklenmiştir?
Cevap: Kuruldukları topraklar Osmanlıya ait olduğu için toprakla beraber borçları da üstlenmişlerdir.


Musul Sorunu Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda Musul sorunu ile ilgili bir metin verilmiştir. Metinden hareketle soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163 Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

1. Musul’da halk oylaması yapılmasını öneren Türk heyetinin dayanağı nedir?
Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İngiltere tarafından Musul işgal edilmiştir. Musul da yaşayan Türklerin çoğunluğuna göre böyle bir teklif sunmuşlardır.

2. Musul’da halk oylaması yapılması önerisini, İngiltere niçin reddetmiştir?
Cevap: Türkler çoğunlukta olduğu için reddetmişlerdir.


Lozan Antlaşması’nda Musul ile ilgili olarak alınan karar sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aşağıda verilmiştir. Verilenlerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. İngiltere’nin Milletler Cemiyetinde daha etkili olmasının nedeni ne olabilir?
Cevap: Çünkü cemiyet devlet yanlısıdır. Bu yüzden İngiltere ön plandadı.

2. Türkiye, Milletler Cemiyetinde neden yeterince etkili olamamıştır?
Cevap: Cemiyetin kurulma amacı belirli devletlerin lehinedir. Bu cemiyet Türkiyeyi yok etmek istediği için Türkiye ön plana çıkamamıştır.

Milletler Cemiyetinin Musul sorununda İngiliz yanlısı bir politika takip etmesi, Türkiye’nin Cemiyete bakışını nasıl etkilemiştir?
Cevap: Bu cemiyetin seçilmiş bazı ülkelerin çıkarları uğruna kurulduğunu anladığı için yeni anlaşmalar ve paktlar imzalayarak kendini güvenceye almayı sağlamak istemiştir.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.