Anasayfa Kitap Cevapları
21 Eylül 2022, 0:11 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166-167-168-169. Cevapları MEB Yayınları

4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 166-167-168-169. Sayfa MEB Yayınları 1.Kitap


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki tabloda yer alan farklı alanlarda yapılan inkılaplardan yararlanarak soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı boşluklara yazınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

1-Siyasi alanda yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: m, b, f, h


2-Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: a, ı, g, j


3-Toplumsal alanda yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: ç


4-Ekonomi alanında yapılan inkılapları gösteren harfler hangileridir?
Cevap: c


5-Hukuk alanında yapılan inkılabı gösteren harf hangisidir?
Cevap: i


6-Yukarıdaki tabloda yer alan inkılaplardan hangisi veya hangileri I. Meclis tarafından gerçekleştirilmiştir? Harflerini yazınız.
Cevap: f


B. Aşağıda cumhuriyetçilik ve milliyetçilikle ilgili olan kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerden verilen ilkelerle ilgili olanlara (✓), olmayanlara (X) işareti koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları (1)


C. Aşağıda harflerle gösterilen gelişmeleri ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları (2)


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

Ç. Aşağıdaki kavramlarla doğrudan ilgili olan Atatürk ilkelerini boşluklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 153-154-157. Cevapları Dersdestek Yayınları

7. Yukarıdaki gelişmeler Mustafa Kemal’in hangi alanda yaptığı çalışmalara örnektir? Yazınız.
Cevap: Güzel sanatlar alanında


8-Urfa Milletvekili Yahya Kemal Bey, kadınlara hangi alanda haklar verilmesini istemiştir? Yazınız.
Cevap: Seçme ve seçilme alanında hak verilmesini istemiştir.


9-1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiği halde, bu konunun 1924 Anayasası hazırlık çalışmalarında görüşülüp tartışılmasını yorumlayınız.
Cevap:   Kadın ve erkeğin eşit olduğunu ve kadınlara verilen önem ve değeri görüyoruz.


E. Aşağıda boş bırakılan yerleri tablodan yararlanarak uygun sözcüklerle doldurunuz.
Cevap:

10- Türk Tarih Kurumu bilimsel verilere dayanarak tarih araştırmaları yapmak için kurulmuştur.
11-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlanmıştır.
12-Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarında Mustafa Kemal’in konuşmasına Onuncu Yıl Nutku adı verilmiştir.
13-Yeni Türk harflerinin toplum tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır.
14-Toplumsal alanda kadın, erkek eşitliği büyük bir oranda Medeni kanun ile sağlanmıştır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

F. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

15-Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Millî ekonomiyi kurmak


16-1930’da çıkarılan Hıfzıssıhha Kanunu kolera, veba, tifo, tifüs, çiçek, difteri gibi salgın hastalıkların devlete bildirilmesi mecburiyetini getirmiştir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap: C) Doktor sayısını artırmak


17-Mustafa Kemal’in
“Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu tatbik etmek ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir.’’ sözüyle aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi üzerinde durmuştur?

Cevap: A) Çağdaş hukuk


18-Arap harflerinin
– Türkçenin ses yapısına uygun olmaması
– Okuma, yazma öğrenmeyi zorlaştırması
aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir?

Cevap: C) Latin harflerinin kabulünü

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 133-134-135-136. Cevapları Dersdestek Yayınları

19-26 Kasım 1934 tarihinde kabul edilen “Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun’’ ile halk arasında ayrıcalık bildiren ağa, paşa, molla, şeyh gibi unvanlar kaldırıldı. Soyadı Kanunu ile ilgili yapılan bu düzenleme Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda atılan bir adımdır?
Cevap: A) Devletçilik


20. Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleriyle ilgili olan Atatürk ilkeleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
Cevap: B) Millîyetçilik Halkçılık Laiklik


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

21-TBMM 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunlarla Aşağıdakilerden hangisi bu amaçları sağlamaya yönelik kanunlardan biri değildir?
Cevap: D) Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması


22- Bu düzenleme gibi gelişmelerden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
Cevap: C) I ve II


23- Atatürkçü düşünce sistemi ile ilgili verilen sözler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olarak kullanılamaz?
Cevap: D) Eşitlik


24- Mustafa Kemal belirtilen amaçlara ulaşmak amacıyla aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını gerekli görmüştür?
Cevap: D) Saltanatın kaldırılmasını


25- Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Özel sektörün fabrika kuracak düzeyde sermayeye sahip olmaması

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap