Anasayfa
Ara Bul
4 Ekim 2021, 14:11

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Bir-Yay Yayınevi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 29-30. Sayfa BirYay Yayınları 1. Ünite Değerlendirmesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları BirYay Yayınevi

Soru: A. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutudan seçeceğiniz uygun sözcüklerle doldurunuz.

Cevap:

1. Mustafa Kemal’in ilk askerî başarısı Trablusgarp Savaşı’dır.
2. Mustafa Kemal Sofya’da ataşemiliter olarak çalıştı.
3. Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği Selanik çeşitli din ve mezheplerden insanların yaşadığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli liman kentlerinden biriydi.
4. 1910 yılında Muş’da İngiliz ve Fransız askerî birliklerinin ortaklaşa düzenlediği Picardie (Pikardi) Manevraları’na Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal de katıldı.
5. Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisini İstanbul’da okudu.
6. Mustafa Kemal askerî idadiyi Manastır’da okudu


Soru: B. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. Doğru ifadelerin sonuna “D” harfi, yanlış ifadelerin sonuna “Y” harfi getiriniz.

Cevap:

1. Mustafa Kemal Harp Akademisinden mezun olunca Şam’da 5. Ordu emrine atanmıştır. (D)
2. Ali Rıza Efendi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. (D)
3. Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı’nda Gelibolu Yarımadası’nda görev aldı. (Y)
4. Mustafa Kemal’in gittiği ilk askerî okul Manastır Askerî İdadisidir. (Y)


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz
Soru
: 1 . Mustafa Kemal’in doğduğu; çocukluk, ilk ve ortaöğrenim dönemini yaşadığı Selânik; çeşitli milletlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaştığı bir şehirdi.
Selânik’in bu durumu Mustafa Kemal’in kişiliğinde hangi özelliğe yol açmamıştır?

Cevap: D

A) Hoşgörülü olmasına B) Çeşitli kültürlere saygı duymasına
C) Kültür çatışması yaşamasına D) Farklı düşüncelere açık olmasına


Soru: 2. Atatürk’ün öğrenim gördüğü dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda;
• Dinî derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler,
• Batı örneklerine göre kurulmuş, çağdaş ve laik eğitimi esas alan okullar varlığını sürdürmekteydi.
Bu durumun Osmanlı İmparatorluğu’nda;
I . Eğitimde ikiliklerin ortaya çıkması,
II . Toplumda kültür çatışmasının yaşanması,
III . Askerî okullara öncelik verilmesi
sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

Cevap: C

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları BirYay Yayınevi

Soru: 3. Mustafa Kemal’in okul yıllarından başlayarak ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmesi, Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmesi, Trablusgarp’ta halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele vermesi onun;
I. Örgütleyici olması,
II. Barışsever olması,
III. İnsan sevgisine sahip olması,
IV. Liderlik özelliğinin olması
özelliklerinden hangilerini kanıtlar niteliktedir?

Cevap: D

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve IV


Soru: 4. Mustafa Kemal Harp Akademisi yıllarında en çok tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey’den etkilenmişti. Nuri Bey’in anlattığı gerilla savaşları konusu Mustafa Kemal’in özellikle ilgisini çekmiş ve öğretmeninden herhangi bir bölge üzerinde uygulanmasını istemişti. Mustafa Kemal’in gerilla savaşlarına özellikle ilgi duymasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C

A) Askerî başarıların sadece bu savaş türüyle mümkün olabileceğini düşünmesi
B) Osmanlı Devleti’nin düzenli ordusunun bulunmaması
C) Osmanlı Devleti’nden ayrılmayı amaçlayan milliyetçi hareketlerin bu savaş türünü uygulaması
D) Nuri Bey’in ders anlatımının oldukça etkili olması


Ç. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Yanıtlarınızı defterinize yazınız
Soru
: 1. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’da yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen önemli olaylar ve sonuçları nelerdir?

Cevap:

  • Rusya Balkanlar üzerinden kendine çıkarlar üretmiştir.
  • Fransa’da çıkan milliyetçilik akımı tüm dünyaya vurmuştur
  • Sömürgecilik başlamıştır

Soru: 2. Osmanlı Devleti’ni bir arada tutma amacını taşıyan Osmanlıcılık düşüncesi doğrultusunda yaşanan gelişmeler nelerdir?

Cevap: Osmanlıcılık düşüncesi, Osmanlı da yaşayan bütün milletler eşit sayılacak ve onlara da haklar verilecektir. Bu düşünce doğrultusunda Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet’e kadar bu düşünce devam etmiştir. Bu değişimler toplumda beklenen etkiyi göstermemiştir. Balkan Savaşlarına kadar Osmanlıcılık fikri devam etmiştir.


Soru: 3. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında Selânik’in sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Selanik Batı kültürünün yakından takip edildiği bir Osmanlı kentidir. Liman şehri olduğu için kapıları dünya okyanusuna açık ekonomisi orta seviyede bir kenttir.


Soru: 4. Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı süresince okuduğu okulları ve bu okulların bulunduğu şehirleri kronolojik olarak yazınız.

Cevap:

  • Mahalle Mektebi→ Selanik
  • Şemsi Efendi Okulu→ Selanik
  • Selanik Mülkiye Rüştiyesi→ Selanik
  • Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 – 1895→ Selanik
  • Manastır Askeri İdadisi: 1895 – 1899→ Manastır Şehri Makedonya
  • Harp Okulu: 13 Mart 1899-10 Şubat 1902→ İstanbul
  • Harp Akademisi: 1902 – 11 Ocak 1905→ İstanbul

Soru: 5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasının oluşmasında etkili olan yabancı ve yerli düşünürler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevap: Atatürk’ü öğrencilik hayatında etkileyen Türk düşünce adamları; Ziya Gökalp, Ömer Naci, Namık Kemal ve tarih öğretmeni Tevfik Bey’den ve şair Tevfik Fikret’ten etkilenmiştir. En çok etkileyen fikir ve düşünce adamı Jean-Jacques Rausseau olmuştur.


Soru: 6. Mustafa Kemal’in askerî başarılarını ve bu başarılara ulaşmasında etkili olan kişilik özelliklerini ilişkilendiriniz.

Cevap: Mustafa Kemal zeki, soğukkanlı, hızlı karar alabilen, strateji becerisi olan, bilgili ve iyi bir lider olmuştur. Bu özellikleri bir savaşta başarılı olmasını sağlayacak yapıdadır. Atatürk askeri okullarda okumuş, ülkede her yeri gezmiş ve tecrübe edinmiştir. Okulda ilgilendiği sanatla da hitabeti gelişmiş ve iyi bir lider olma özelliğini almıştır.


Soru: 7. Şemsi Efendi Okulunda uygulanan eğitimin Mustafa Kemal’e katkıları hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Şemsi Efendi okulu o dönemin yeni eğitim sistemi ile açılan bir okuldur. Osmanlı da diğer okulların hepsi din ile beraber eğitim verdiği için tam anlamında her şeyi bilmemektedirler. Bu okul sayesinde yenilikçi, bilimsel ve özgür bir öğrenme ortamı olmuştur.

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.