Anasayfa Kitap Cevapları
5 Ekim 2022, 20:28 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Dersdestek Yayınları

1. Ünite Neler Öğrendim? Cevapları

1. ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları 29-30. Sayfa Dersdestek Yayıncılık


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Mustafa Kemal askerî lise öğrenimini Manastır şehrinde tamamladı.
2. Osmanlı Devleti 1839 yılında ilan ettiği Tanzimat Fermanı ile tüm Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde eşitliğini kabul etmiştir.
3. Mustafa Kemal Türkçülük akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden etkilenmiştir.
4. Mustafa Kemal, Harp Akademisinden 1905 yılında Kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
5. Osmanlı Devleti son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık düşüncesinin etkisiyle Meşrutiyet yönetimine geçmiştir.
6. Mustafa Kemal 1911 yılında İtalyan işgaline karşı başlayan Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılan Türk subaylarından biridir.
7. I. Balkan Savaşı sonrasında Midye-Enez Hattı Osmanlı Devleti’nin Batı sınırı olarak kabul edilmiştir.
8. Mustafa Kemal 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusunun kurmay başkanlığını yapmıştır.


B) Aşağıda verilen Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumuna etki eden olayların ve kişilerin numaralarını ilişkili oldukları kavramların başındaki kutucuklara yazınız.
Cevap:

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Dersdestek Yayınları


C) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (Y) Mustafa Kemal, Şemsi Efendi İlkokulundan sonra Manastır Askerî İdadisine başlamıştır.
2. (Y) Mustafa Kemal, Balkan Savaşlarında İngilizlere karşı savaşmıştır.
3. (D) Sanayi İnkılabı’yla birlikte sömürgecilik faaliyetleri hızlanmıştır.
4. (D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti Mustafa Kemal tarafından kurulmuştur.
5. (Y) Mustafa Kemal’e Kemal adını tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey vermiştir.
6. (D) Mustafa Kemal’in askerlik hayatındaki ilk görev yeri V. Ordu’dur.
7. (Y) Milliyetçilik akımı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmıştır.
8. (D) Mustafa Kemal’in Fransızcaya olan ilgisi Manastır Askerî İdadisinde başlamıştır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 149. Cevapları Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. (…) yargılarından hangilerine ulaşıabilir?
Cevap: C) I, III ve IV

2. (…) Bu durum Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
Cevap: A) İleri görüşlülüğü

3. (…)Mustafa Kemal’in çok erken yaşlardan itibaren ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
Cevap: D) I, II ve III


D) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız

1. Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı siyasi ve sosyal hayatında meydana getirdiği değişiklikler neler olmuştur?
Cevap: Sosyal hayatta bütün uluslar eşit olmuştur. Devlet dairelerinde müslim ve gayrimüslim ayrımı ortadan kalkmıştır. Siyasi hayatını olumsuz etkilemiştir. Dış güçler içişlere karışmak için kullanmaya başlamışlardır.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140-141. Cevapları MEB Yayınları

2. Mustafa Kemal’in yabancı dil öğrenmeye önem vermesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Ülkeler arası kurulacak olan ilişkilerde dil çok önemlidir. Fazla dil bilmek ekonomik ve siyasi açıdan ülkenin gelişimini sağlamaktadır.

3. Batıcılık fikir akımını savunanların Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemek için ileri sürdükleri görüşler nelerdir?
Cevap: Osmanlı’nın çöküşünü engelleyecek tek çarenin Batı’yı örnek almak olduğunu savunmuşlardır. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir anayasal düzene geçilmesini istemişlerdir. Batı tarzda okullar açılmasını savunmuşlardır.

4. Ataşemiliterlik görevi ile Sofya’da bulunduğu günlerin Mustafa Kemal’in fikir hayatına etkileri neler olmuştur?
Cevap: Eğitim, sosyal, ekonomik açıdan gelişmeler konusunda ilham olmuştur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.